Hồ sơ quản lý chất và thanh quyết toán

Thành viên đã xem (Total:0)

ks02

Thành viên có triển vọng
#1
Em xin mọi người danh sach các đầu mục hồ sơ quản lý chất lượng gồm những phần nào?
vidu:
1. Hợp đồng
2. Quyết định thành lập ban chi huy
3. quyết định trúng thầu
4. co-cq
5. biển bản nghiệm thu
6. hoàn công.
.....
Hồ sơ thanh toán mang ra kho bạc gồm.
1. quyết định trúng thầu
2. Hợp đồng.
3. Hồ sơ chất lượng
..........
Nhờ mọi người cho em xin 1 cái list đầy đủ để làm viêc với ah
em cảm ơn
 
Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Tìm phần mềm tuyệt vời QLCL GXD GXD
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD

Tìm thành viên

Dự thầu GXD