Lớp Quản lý chất lượng GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc, lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu, đấu thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

Hỏi đáp về tình huống thay đổi liên danh trong đấu thầu

Thành viên đã xem (Total:0)

Gia cầm là

  • Vịt

    Votes: 0 0,0%
  • Votes: 1 100,0%

  • Tổng số người bình chọn
    1

thinhphatict

Thành viên rất triển vọng
#1
Trường hợp khi đàm phán ký hợp đồng, nhà thầu liên danh đề nghị đưa

nhà thầu khác vào thay thế 1 thành viên rút khỏi liên danh. Chủ Đầu tư chấp thuận đề

nghị đó thì có đúng Luật không?


thanh ren | đai treo ống | kẹp treo ty
 

myhan

Thành viên sắp được phong Thành viên Năng động
#2
Chắc chắn là không đúng luật.

Khác gì việc đấu thầu xong ký hợp đồng đưa nhà thầu khác vào ký