Hỏi về Công văn 1778/BXD (Gọi tắt ĐM 1778) và Quyết định 588/BXD ngày 29/5/2014 (gọi tắt ĐM 588

#1
Mọi người em xin hỏi tí ak.
- Ngày 28 / 2 /2014 UBND xã phê duyệt HS dự toán công trình: Đập Đăk Giế ( trong đó áp dụng định mức vận chuyển bộ theo ĐM 1778. Ngày 25 / 9 / 2014 UBND phê duyệt hồ sơ dự toán điều chỉnh xây dựng công trình: Đập Đăk Giế.Quyết định phê duyệt điều chỉnh chỉ thay đổi cơ chế chính sách hỗ trợ, không thay đổi định mức áp giá (bốc xếp, vận chuyển)
- Tuy nhiên đến nay Tổ giúp việc xây dựng NTM của UBND huyện đề nghị điều chỉnh Hồ sơ dự toán ĐM 588 (về cước vận chuyển bộ)
- Theo em được biết ĐM 588 có nội dung ‘’ Định mức dự toán bốc xếp các loại vật liệu và cấu kiện xây dựng bằng thủ công được sử dụng trong trường hợp bốc xếp phục vụ việc vận chuyển bằng phương tiện thô sơ trong phạm vi nội bộ công trình (≤300m) tùy theo đặc điểm của công trình’’. (Cự ly vận chuyển của đập Đăk Giế là 510m) và Quyết định 558/QĐ-BXD củng nói rõ trong công tác bốc xếp, vận chuyểnbốc xếp, xúc vật liệu lên phương tiện vận chuyển, đổ xuống đúng nơi quy định đảm bảo yêu cầu kỹ thuật’’ Trong khi đó hồ sơ dự toán được UBND xã Diên Bình phê duyệt là gánh bộ (tuyến đường không phù hợp cho việc vận chuyển bằng phương tiện thô sơ ( xe cút kích, xe cải tiến)
Hỏi: Tổ giúp việc điều đề nghị hồ sơ dự toán theo ĐM 588 như vậy là đúng hay sai? UBND xã sử dụng định mức 1778 vào việc vận chuyển vật liệu là đúng hay sai (ĐM 1778 là ĐM công tác sửa chữa công trình xây dựng) nếu xã vẫn giữa quan điểm là áp đụng theo ĐM 1788 thì bảo vệ như thế nào và có căn cứ pháp lý nào không. em gửi kèm theo HS dự toán, mọi người giúp em với ạ. E xin Cảm ơn !
 

Attachments

nguyentheanh

GĐ Trung tâm thông tin, Viện Kinh tế xây dựng
Thành viên BQT
#2
Về việc trả lời đúng hay sai, chỉ qua câu hỏi của bạn thì chưa kết luận được, phải ngồi nghe các đơn vị thuyết trình lý lẽ, phương án của mình, hiểu rõ điều kiện cụ thể của công trình thì mới kết luận được. Ngoài ra việc lập và quản lý chi phí còn trên cơ sở nguồn vốn của dự án là như nào. Nếu nguồn vốn Nhà nước thì mới bắt buộc phải áp dụng, tuân thủ các quy định - hướng dẫn về lập và quản lý chi phí của Nhà nước, vốn tư nhân thì do Chủ đầu tư tự quyết, định mức có thể tham khảo, vận dụng...

Như đọc bài viết của bạn thì tôi thiên về suy nghĩ: Áp dụng vậy là chưa phù hợp.

Tôi có tham gia quá trình công bố tập định mức số 1778/BXD-VP và chủ trì biên soạn định mức sửa chữa số 1129/QĐ-BXD

1. Quyết định số 1129/QĐ-BXD ngày 07/12/2009 của Bộ Xây dựng công bố Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần Sửa chữa (không nói nhưng có thể hiểu là mới hơn nên dùng thay cho định mức số 1778).

2. Tôi hiểu rằng công trình Đập Đăk Giế của bạn nói là xây dựng mới (chỉ là điều chỉnh dự toán thôi). Trong khi đó ngay trong tập định mức 1778 cũng có thuyết minh và hướng dẫn áp dụng: "Công tác sửa chữa thường có khối lượng xây lắp nhỏ, thi công trong điều kiện có nhiều khó khăn, phức tạp, xen kẽ nhiều công việc khác nhau, mặt bằng thi công chật hẹp, thường phân tán, bên cạnh công trình đang sử dụng, vừa sửa chữa vừa sử dụng, phần lớn dùng lao động thủ công, nặng nhọc, năng suất thấp và sử dụng lượng vật liệu xây dựng không nhiều.". Sử dụng định mức sửa chữa 1778 cho công trình xây mới là không phù hợp.

3. Ngay mục III Hướng dẫn của 1778 có đoạn: "Công tác gia công, lắp dựng, tháo dỡ dàn giáo, vận chuyển vật liệu, phế thải ngoài phạm vi trong định mức được định mức riêng đối với từng điều kiện thi công và yêu cầu của công tác sửa chữa áp dụng theo nội dung trong các chương IX, X của tập định mức này"

4. Tôi thấy không ổn với việc vận dụng định mức gánh bộ cho định mức bốc xếp, xúc vật liệu lên phương tiện vận chuyển trong 588. Nhất là cự ly vận chuyển của đập Đăk Giế là 510m mà 588/QĐ-BXD lại định mức ≤300m (theo trường hợp bạn trình bày).

5. Câu hỏi: "Nếu xã vẫn giữa quan điểm là áp đụng theo ĐM 1788 thì bảo vệ như thế nào và có căn cứ pháp lý nào không.".
- Bạn cần căn cứ vào thỏa thuận trong hợp đồng (ký lúc chưa điều chỉnh dự toán). Chủ đầu tư lập và thẩm tra phê duyệt dự toán phát sinh, điều chỉnh và Nhà thầu chào giá để thi công phát phát sinh, điều chỉnh phải thỏa thuận nhau, hài hòa lợi ích 2 bên.
- Bạn có thể làm văn bản hỏi Bộ Xây dựng, bởi BXD công bố định mức, cũng là cơ quan Quản lý nhà nước về xây dựng, về định mức. Bạn có thể gửi câu hỏi mình vào phần bạn đọc trên trang moc.gov.vn.
 
#3
Về việc trả lời đúng hay sai, chỉ qua câu hỏi của bạn thì chưa kết luận được, phải ngồi nghe các đơn vị thuyết trình lý lẽ, phương án của mình, hiểu rõ điều kiện cụ thể của công trình thì mới kết luận được. Ngoài ra việc lập và quản lý chi phí còn trên cơ sở nguồn vốn của dự án là như nào. Nếu nguồn vốn Nhà nước thì mới bắt buộc phải áp dụng, tuân thủ các quy định - hướng dẫn về lập và quản lý chi phí của Nhà nước, vốn tư nhân thì do Chủ đầu tư tự quyết, định mức có thể tham khảo, vận dụng...

Như đọc bài viết của bạn thì tôi thiên về suy nghĩ: Áp dụng vậy là chưa phù hợp.

Tôi có tham gia quá trình công bố tập định mức số 1778/BXD-VP và chủ trì biên soạn định mức sửa chữa số 1129/QĐ-BXD

1. Quyết định số 1129/QĐ-BXD ngày 07/12/2009 của Bộ Xây dựng công bố Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần Sửa chữa (không nói nhưng có thể hiểu là mới hơn nên dùng thay cho định mức số 1778).

2. Tôi hiểu rằng công trình Đập Đăk Giế của bạn nói là xây dựng mới (chỉ là điều chỉnh dự toán thôi). Trong khi đó ngay trong tập định mức 1778 cũng có thuyết minh và hướng dẫn áp dụng: "Công tác sửa chữa thường có khối lượng xây lắp nhỏ, thi công trong điều kiện có nhiều khó khăn, phức tạp, xen kẽ nhiều công việc khác nhau, mặt bằng thi công chật hẹp, thường phân tán, bên cạnh công trình đang sử dụng, vừa sửa chữa vừa sử dụng, phần lớn dùng lao động thủ công, nặng nhọc, năng suất thấp và sử dụng lượng vật liệu xây dựng không nhiều.". Sử dụng định mức sửa chữa 1778 cho công trình xây mới là không phù hợp.

3. Ngay mục III Hướng dẫn của 1778 có đoạn: "Công tác gia công, lắp dựng, tháo dỡ dàn giáo, vận chuyển vật liệu, phế thải ngoài phạm vi trong định mức được định mức riêng đối với từng điều kiện thi công và yêu cầu của công tác sửa chữa áp dụng theo nội dung trong các chương IX, X của tập định mức này"

4. Tôi thấy không ổn với việc vận dụng định mức gánh bộ cho định mức bốc xếp, xúc vật liệu lên phương tiện vận chuyển trong 588. Nhất là cự ly vận chuyển của đập Đăk Giế là 510m mà 588/QĐ-BXD lại định mức ≤300m (theo trường hợp bạn trình bày).

5. Câu hỏi: "Nếu xã vẫn giữa quan điểm là áp đụng theo ĐM 1788 thì bảo vệ như thế nào và có căn cứ pháp lý nào không.".
- Bạn cần căn cứ vào thỏa thuận trong hợp đồng (ký lúc chưa điều chỉnh dự toán). Chủ đầu tư lập và thẩm tra phê duyệt dự toán phát sinh, điều chỉnh và Nhà thầu chào giá để thi công phát phát sinh, điều chỉnh phải thỏa thuận nhau, hài hòa lợi ích 2 bên.
- Bạn có thể làm văn bản hỏi Bộ Xây dựng, bởi BXD công bố định mức, cũng là cơ quan Quản lý nhà nước về xây dựng, về định mức. Bạn có thể gửi câu hỏi mình vào phần bạn đọc trên trang moc.gov.vn.
Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước hỗ trợ: 100% chi phí về xi măng, sắt (trong đó bao gồm cả ống cống để xây dựng hệ thống thoát nước ngang - nếu có) và chi phí vận chuyển vật tư (ximăng, sắt, ống cống) đến địa điểm xây dựng công trình; 100% chi phí mua hoặc khai thác cát, đá, sỏi (bao gồm cả chi phí vận chuyển đến địa điểm xây dựng công trình), chi phí thuê máy (trộn bê tông, san gạt mặt bằng); 70% chi phí nhân công và 02 triệu đồng/km để chi phí cho công tác quản lý công trình. Chi phí nhân công được chi trả trực tiếp cho người dân hưởng lợi trực tiếp tham gia thi công công trình theo đơn giá của dự toán công trình được phê duyệt tại thời điểm. Riêng phần chi phí thuê máy san gạt mặt bằng (không áp dụng trường hợp phát sinh kinh phí đào, đắp nền đường).
- Trước khi tiến hành thi công UBND xã đã họp thôn, đồng thời thống nhất phương án hổ trợ cho ND củng như ND đóng góp.
- Thực tế thi công công trình Đập Đăk Giế; Hạng mục bê tông hóa kênh mương nội đồng, hiện trạng đã có mương thoát nước bằng đất trước đó. UBND xã chỉ thực hiện bê tông hóa tuyến mương đó nên áp dụng theo DM 1778 (đm sửa chữa). Tuy nhiên Tổ giúp việc NTM của UBND huyện không chấp nhận đây là công trình sửa chữa và áp dụng định mức vận chuyển bộ theo ĐM 1778. (Trong thực tế thi công thì người dân củng vác bộ vận liệu đến công trình)
- Công trình đã hoàn thiện và đưa vào sử dụng hơn 2 năm vẫn chưa được thanh toán cho nhân dân vì Tổ giúp việc có ý kiến với Phòng tài chính và UBND huyện là UBND xã sử dụng DM không hợp lý đề nghị giảm trừ HS dự toán. Trong khi UBND xã thì đó là hợp lý và chính xác.
- Vậy xin hỏi nếu điều chỉnh dự toán thì nên áp dụng DM vận chuyển bộ nào (thời điểm là năm 2014) là chính xác. - Ý kiến của tổ giúp việc là điều chỉnh theo ĐM 588 thật sự có hợp lý không ? (vì đây là DM áp dụng cho việc vận chuyển bằng phương tiện thô sơ và phạm vi <300m). Nếu áp dụng theo ĐM tổ giúp việc thì dự toán công trình giảm gần 96 triêu (tổng mức đầu tư là 532 triêu).
- Đây là công trình do nhân dân trong khu vực hưởng lợi thực hiện. Nên việc giảm trừ dự toán sẽ rất khó nói với nhân dân vì thực tế thi công hộ dân củng tiến hành gánh bộ tới công trình để xây dựng. Lấy VD. 1 tân Xi măng = 20bao gánh đi 510m (đường rừng nói có dốc) được 831.992.000 đồng (DM 1778) theo ĐM 588 thì họ chỉ được 146.173.000 đồng thật sự là không hợp lý. Mong mọi người có ý kiến và giải thích dùm mình và nên thực hiện như thế nào cho đúng đúng quy định. Xin cảm ơn
 

nguyentheanh

GĐ Trung tâm thông tin, Viện Kinh tế xây dựng
Thành viên BQT
#5
Bạn đưa lại câu hỏi làm tôi hiểu rõ hơn. Nhiều khi mọi người hỏi con voi, nhưng đưa tư liệu mỗi cái vòi hoặc cái đuôi, bói voi khó quá.

- Trước khi tiến hành thi công UBND xã đã họp thôn, đồng thời thống nhất phương án hổ trợ cho ND củng như ND đóng góp.
1. Cái gì đã hứa với dân thì phải làm. Bác Hồ căn dặn: "Việc gì có lợi cho dân, ta phải hết sức làm"
2. Theo Điều 3 Nguyên tắc quản lý chi phí của Nghị định số 32/2015/NĐ-CP (Nghị định số 112/2009/NĐ-CP, 99/2007/NĐ-CP cũng tương tự):
"4. Việc thanh tra, kiểm tra, kiểm toán chi phí đầu tư xây dựng phải được thực hiện theo các căn cứ, nội dung, cách thức, thời điểm xác định tổng mức đầu tư xây dựng, dự toán xây dựng, dự toán gói thầu xây dựng, định mức xây dựng, giá xây dựng, chỉ số giá xây dựng của công trình đã được người quyết định đầu tư, chủ đầu tư thống nhất sử dụng phù hợp với các giai đoạn của quá trình hình thành chi phí theo quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng tại Nghị định này."

- Thực tế thi công công trình Đập Đăk Giế; Hạng mục bê tông hóa kênh mương nội đồng, hiện trạng đã có mương thoát nước bằng đất trước đó. UBND xã chỉ thực hiện bê tông hóa tuyến mương đó nên áp dụng theo DM 1778 (đm sửa chữa). Tuy nhiên Tổ giúp việc NTM của UBND huyện không chấp nhận đây là công trình sửa chữa và áp dụng định mức vận chuyển bộ theo ĐM 1778. (Trong thực tế thi công thì người dân củng vác bộ vận liệu đến công trình)
- Công trình đã hoàn thiện và đưa vào sử dụng hơn 2 năm vẫn chưa được thanh toán cho nhân dân vì Tổ giúp việc có ý kiến với Phòng tài chính và UBND huyện là UBND xã sử dụng DM không hợp lý đề nghị giảm trừ HS dự toán. Trong khi UBND xã thì đó là hợp lý và chính xác.
- Vậy xin hỏi nếu điều chỉnh dự toán thì nên áp dụng DM vận chuyển bộ nào (thời điểm là năm 2014) là chính xác. - Ý kiến của tổ giúp việc là điều chỉnh theo ĐM 588 thật sự có hợp lý không ? (vì đây là DM áp dụng cho việc vận chuyển bằng phương tiện thô sơ và phạm vi <300m). Nếu áp dụng theo ĐM tổ giúp việc thì dự toán công trình giảm gần 96 triêu (tổng mức đầu tư là 532 triêu).
- Đây là công trình do nhân dân trong khu vực hưởng lợi thực hiện. Nên việc giảm trừ dự toán sẽ rất khó nói với nhân dân vì thực tế thi công hộ dân củng tiến hành gánh bộ tới công trình để xây dựng. Lấy VD. 1 tân Xi măng = 20bao gánh đi 510m (đường rừng nói có dốc) được 831.992.000 đồng (DM 1778) theo ĐM 588 thì họ chỉ được 146.173.000 đồng thật sự là không hợp lý. Mong mọi người có ý kiến và giải thích dùm mình và nên thực hiện như thế nào cho đúng đúng quy định. Xin cảm ơn
Điều chỉnh theo ĐM 588 là chưa thật sự hợp lý. Cả về hướng dẫn, quy định áp dụng, thuyết minh cự ly vận chuyển (như bạn trích dẫn) lẫn quy định của Nguyên tắc quản lý chi phí nói trên.

Người dân thật thà, chân chất, chỉ bỏ công sức lao động của mình ra, hồ hởi, phấn khởi hăng say lao động. Chỉ suy nghĩ đơn giản là làm được mấy công, được bao nhiêu tiền, sẽ mua món gì (sách vở, đồ dùng học tập cho con, thay cái đồ dùng sinh hoạt mới hơn hoặc đơn giản là đỡ thiếu gạo...). Hứa với người ta cái gì thì làm. Trường hợp này vận dụng định mức 1778/BXD-VP như thống nhất ngay từ đầu là công trình sửa chữa không có gì vi phạm quy định cả mà lại giữ trọn đạo nghĩa với bà con.
 
#6
Bạn đưa lại câu hỏi làm tôi hiểu rõ hơn. Nhiều khi mọi người hỏi con voi, nhưng đưa tư liệu mỗi cái vòi hoặc cái đuôi, bói voi khó quá.


1. Cái gì đã hứa với dân thì phải làm. Bác Hồ căn dặn: "Việc gì có lợi cho dân, ta phải hết sức làm"
2. Theo Điều 3 Nguyên tắc quản lý chi phí của Nghị định số 32/2015/NĐ-CP (Nghị định số 112/2009/NĐ-CP, 99/2007/NĐ-CP cũng tương tự):
"4. Việc thanh tra, kiểm tra, kiểm toán chi phí đầu tư xây dựng phải được thực hiện theo các căn cứ, nội dung, cách thức, thời điểm xác định tổng mức đầu tư xây dựng, dự toán xây dựng, dự toán gói thầu xây dựng, định mức xây dựng, giá xây dựng, chỉ số giá xây dựng của công trình đã được người quyết định đầu tư, chủ đầu tư thống nhất sử dụng phù hợp với các giai đoạn của quá trình hình thành chi phí theo quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng tại Nghị định này."Điều chỉnh theo ĐM 588 là chưa thật sự hợp lý. Cả về hướng dẫn, quy định áp dụng, thuyết minh cự ly vận chuyển (như bạn trích dẫn) lẫn quy định của Nguyên tắc quản lý chi phí nói trên.

Người dân thật thà, chân chất, chỉ bỏ công sức lao động của mình ra, hồ hởi, phấn khởi hăng say lao động. Chỉ suy nghĩ đơn giản là làm được mấy công, được bao nhiêu tiền, sẽ mua món gì (sách vở, đồ dùng học tập cho con, thay cái đồ dùng sinh hoạt mới hơn hoặc đơn giản là đỡ thiếu gạo...). Hứa với người ta cái gì thì làm. Trường hợp này vận dụng định mức 1778/BXD-VP như thống nhất ngay từ đầu là công trình sửa chữa không có gì vi phạm quy định cả mà lại giữ trọn đạo nghĩa với bà con.
OK cảm ơn bạn. mình sẽ có hướng tham mưu UB xã có giải trình cụ thể với tổ giúp việc và UBND huyện xem sao.