Lớp Quản lý chất lượng GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc, lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu, đấu thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

Hỏi về điều chỉnh tiến độ hợp đồng. Mọi người cho ý kiến giúp:

Thành viên đã xem (Total:0)

hoax3c

Thành viên mới
#1
1. Theo Khoản 3, điều 39, nghị định 37/2015/NĐ-CP ngày 22 tháng 04 năm 2015:
Khi điều chỉnh tiến độ hợp đồng không làm kéo dài tiến độ thực hiện hợp đồng (bao gồm cả thời gian được kéo dài tiến độ thực hiện hợp đồng theo quy định của hợp đồng xây dựng) thì chủ đầu tư và nhà thầu thỏa thuận, thống nhất việc điều chỉnh. Trường hợp điều chỉnh tiến độ làm kéo dài tiến độ thực hiện hợp đồng thì chủ đầu tư phải báo cáo Người có thẩm quyền quyết định đầu tư xem xét, quyết định.
2. Theo Khoản 7, ĐIều 67 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 khi điều chỉnh tiến độ thực hiện hợp đồng mà không làm kéo dài tiến độ hoàn thành dự án thì các bên tham gia hợp đồng thỏa thuận, thống nhất việc điều chỉnh. Trường hợp điều chỉnh tiến độ thực hiện hợp đồng làm kéo dài tiến độ hoàn thành dự án thì phải báo cáo người có thẩm quyền xem xét, quyết định.
Vậy, có mâu thuẩn không mọi người.
Trường hợp cụ thể của mình
, thời gian hợp đồng là 720 ngày gồm nhiều hạng mục, hạng mục đường tiến độ xây dựng là 300 ngày. Trong quá trình thi công hạng mục đường do 1 số yếu tố như: thời tiêt, điều chỉnh, bổ sung thiết kế và vướng mặt bằng nên phải gia hạn tiến độ thêm 100 ngày.
Vậy, trong trường hợp này có so sánh tiến độ hạng mục đường (300ngày) so với tiến độ thực hiện hợp đồng (720ngày) hay tiến độ thực hiện hạng mục (300 ngày) để biết có kéo dài thời gian thực hiện hợp đồng không? và ai là người quyết định việc gia hạn hợp đồng hạng mục này ( Chủ đầu tư hay người Quyết định đầu tư)
 

dutoansu

Thành viên năng động
#2
NĐ 37 và Luật ĐT 43 đưa ra 2 nội dung mình thấy tương đồng với nhau mà, có 2 ý
1. Nếu điều chỉnh tiến độ mà không kéo dài so với tiến độ hợp đồng thì 2 bên chủ động thỏa thuận
2. Nếu điều chỉnh mà kéo dài hơn so với tiến độ của hợp đồng thì phải báo cáo người có thẩm quyền quyết định đầu tư xem xét quyết định.
=> Trường hợp ở hợp đồng của bạn sẽ thuộc vào ý thứ 2.
 

KieuManhTu

Thành viên BQL Diễn đàn
#3
Mình tóm tắt lại cho dễ đọc thế này:
- Theo Luật đấu thầu: điều chỉnh tiến độ hợp đồng làm kéo dài dự án thì phải báo cáo người quyết định đầu tư.
- Theo Nghị định 37: điều chỉnh tiến độ hợp đồng làm kéo dài hợp đồng thì phải báo cáo người quyết định đầu tư.

Như thế, nếu theo Luật thì điều chỉnh hợp đồng làm kéo dài hợp đồng nhưng không kéo dài cả dự án thì chủ đầu tư và nhà thầu tự thương thảo. Tuy nhiên như thế thì lại vi phạm quy định của nghị định 37.

Theo mình nghĩ, thì khi ra luật xây dựng, người soạn luật đang nắm trên cái tổng thể là thời điểm đưa đưa dự án vào sử dụng. Nhưng như thế, thì có nhiều dự án mà phân ra thành nhiều hạng mục, và có những hạng mục phải triển khai để sử dụng trước. Nên đến khi ra nghị định 37 người ta siết chặt hơn về vấn đề tiến độ hợp đồng.

Nên mình nghĩ Nghĩ định 37 chỉ siết chặt hơn về quản lý thôi chứ không mâu thuẫn với quy định trong luật. Chúng ta cứ theo nghị định 37 thì sẽ ko vướng luật đấu thầu.
 

dutoansu

Thành viên năng động
#4
Mình tóm tắt lại cho dễ đọc thế này:
- Theo Luật đấu thầu: điều chỉnh tiến độ hợp đồng làm kéo dài dự án thì phải báo cáo người quyết định đầu tư.
- Theo Nghị định 37: điều chỉnh tiến độ hợp đồng làm kéo dài hợp đồng thì phải báo cáo người quyết định đầu tư.

Như thế, nếu theo Luật thì điều chỉnh hợp đồng làm kéo dài hợp đồng nhưng không kéo dài cả dự án thì chủ đầu tư và nhà thầu tự thương thảo. Tuy nhiên như thế thì lại vi phạm quy định của nghị định 37.

Theo mình nghĩ, thì khi ra luật xây dựng, người soạn luật đang nắm trên cái tổng thể là thời điểm đưa đưa dự án vào sử dụng. Nhưng như thế, thì có nhiều dự án mà phân ra thành nhiều hạng mục, và có những hạng mục phải triển khai để sử dụng trước. Nên đến khi ra nghị định 37 người ta siết chặt hơn về vấn đề tiến độ hợp đồng.

Nên mình nghĩ Nghĩ định 37 chỉ siết chặt hơn về quản lý thôi chứ không mâu thuẫn với quy định trong luật. Chúng ta cứ theo nghị định 37 thì sẽ ko vướng luật đấu thầu.
Nghị định đi chi tiết hơn các nội dung ở trong Luật và không được trái với Luật. 1 số ít văn bản bị mâu thuẫn với nhau chủ yếu là do lỗi đánh máy :v