Lớp Quản lý chất lượng GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc, lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu, đấu thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

Hỏi về khấu hao cừ Larsen trong dự toán!!!!!!!!!!!!!

kisslady16

Thành viên có triển vọng
Bài viết
5
Điểm thành tích
1
Lĩnh vực
Công ty tư vấn
Tôi có một câu gỏi muốn chia sẻ cùng mọi người trong diễn đàn như sau:
- Dự toán được duyệt ban đầu có tính phần biện pháp thi công cọc cừ Larsen bao gồm:
+ Sản xuất cừ Larsen (TVTK tạm lấy đơn giá tương tự, chiết tính cho phần sản xuất cừ)
+ Đóng cọc cừ Larsen
+ Nhổ cọc cừ Larsen
+ Khấu hao cừ Larsen: Khối lượng cừ*(1,17%+3,5%*1) (đơn vị là kg). (Đơn giá chiết tính)
- Sau điều chỉnh, đơn vị TVTK tính lại như sau:
+ Khấu hao cừ Larsen: Khối lượng cừ*(1,17%+3,5%*1) (đơn vị là kg). (Đơn giá tạm tính)
+ Đóng cọc cừ Larsen
+ Nhổ cọc cừ Larsen
Vậy theo mọi người, cách tính nào là hợp lý?
Xin trân trọng cảm ơn!
 

Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Hãy kích để tới bài giới thiệu Khóa học Đọc bản vẽ và đo bóc khối lượng
Phần mềm quản lý chất lượng công trình QLCL GXD
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD
Lệnh xuất bảng số liệu theo dõi kết quả thí nghiệm bê tông theo R3, R7, R28
  • 6
  • 1
Trên phần mềm QLCL GXD bạn chạy lệnh Quản lý > Xuất kết quả thí nghiệm công việc (xem hình). Lệnh này sẽ xuất cho bạn bảng lấy mẫu, theo dõi kết quả thí nghiệm bê tông theo R3, R7, R28. Tức là: Khi bạn nhập đầu việc vào sheet Danh mục NT công...
Top Bottom