Hỏi về mua bán Hồ sơ yêu cầu tư vấn

Thành viên đã xem (Total:0)

trungtamnuoccb

Thành viên nhiều triển vọng
#1
Các bác cho em hỏi có điều nào trong luật đấu thầu số 43 quy định về việc mua bán hồ sơ yêu cầu tư vấn không?Hồ sơ yêu cầu tư vấn có bị mua không hay là chỉ mời nhà thầu đến nhận HSYC thôi.
 

DauThauPro

Thành viên sắp lên hạng Rất năng động
#2
Theo Nghị định 63:
Điều 9. Chi phí trong quá trình lựa chọn nhà thầu

1. Căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu, chủ đầu tư quyết định mức giá bán một bộ hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu (bao gồm cả thuế) đối với đấu thầu trong nước nhưng tối đa là 2.000.000 đồng đối với hồ sơ mời thầu và 1.000.000 đồng đối với hồ sơ yêu cầu; đối với đấu thầu quốc tế, mức giá bán theo thông lệ đấu thầu quốc tế.
 
Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Phần mềm quản lý chất lượng công trình QLCL GXD
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Phần mềm Giải phóng mặt bằng GPMB GXD
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD

Tìm thành viên

Dự thầu GXD