Lớp Quản lý chất lượng GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc, lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu, đấu thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

Hỏi về số ngày để nén mẫu BT

congaloi

Thành viên có triển vọng
Bài viết
5
Điểm thành tích
3
Lĩnh vực
Sinh viên
Trường hợp không dùng phụ gia.
Yêu cầu cường độ là 20
Theo mình biết quy định là 28 ngày thì nén mẫu.
Giả sử nhà thầu không nén sau khi đúc mẫu 28 ngày, mà là sau 30 ngày (hoặc 40, 60 ngày) và có kết quả chịu nén trung bình là 25 (30 ngày), 28 (40 ngày), 33 (60 ngày). Tất cả đều > yêu cầu là 20.
Vậy nhà thầu làm vậy có đúng ko?
Hay là bắt buộc phải là 28 ngày và kết quá phải >=20 thì mới đạt; còn trên 28 ngày mà đạt thì không có nghĩa là 28 ngày cũng đạt.
Có cách tính nào qui đổi ngược lại không? Ví dụ 60 ngày kết quả chịu nén là 33, qui đổi lại thành 28 ngày thế nào?
Cám ơn các bạn.
 

ptqc06

Thành viên sắp được phong Thành viên Năng động
Bài viết
38
Điểm thành tích
18
Lĩnh vực
@congaloi
Mình xin góp ý như sau:
1. Việc qui định Mác bê tông, số mẫu nén, tuổi của mẫu nén do Thiết kế qui định trong Bản vẽ và Spec.
2. Trước khi triển khai thi công, Nhà thầu đệ trình các đơn vị Phòng thí nghiệm và các nhà cung cấp bê tông.
TVQLDA hoặc ban QLDA sẽ đi thăm các phòng thí nghiệm và nhà cung cấp BT để duyệt lựa chọn đơn vị.
Sau đó, nhà cung cấp BT sẽ làm cấp phối và đúc các mẫu thử.
Các mẫu này sẽ được tiến hành nén và xây dựng biểu đồ quan hệ tuổi-cường độ.
3. Thông thường, mẫu thử sẽ được xác định tại tuổi 4, 7, 28. Cường độ tại tuổi 28 là tuổi chuẩn để so sánh với mác (cấp độ bền) vì mác được qui định trong TC thiết kế là ở tuổi 28. Việc này giống như kiểu qui định trên 16 tuổi mà quan hệ thì không phạm tội vậy, trong khi một số nước sẽ qui định số tuổi khác nhau (chỉ là qui định chung được đặt ra để so sánh, nhưng bắt buộc phải tuân theo).
4. Nếu bạn để 30 ngày nén mẫu và so sánh thì về mặt thực tế có thể chấp nhận được, tuy nhiên không khẳng định 100% là 28 tuổi đạt cường độ yêu cầu. Hơn nữa, nhiều người sẽ nói rằng, như vậy là sai qui định, sai tiêu chuẩn, ...
5. Căn cứ biểu đồ quan hệ tuổi-cường độ, bạn có thể nội suy cường độ tại các tuổi khác nhau. Tuy nhiên chỉ là giả định, nên nó thường dùng sau khi nén mẫu 4 tuổi, 7 tuổi để giả định rằng 28 tuổi là đạt. Việc này quan trọng cho việc lập kế hoạch thi công kéo cáp, giỡ giàn giáo cốp pha. Nếu để đủ 28 tuổi nén và khẳng định đạt thì thời gian chờ dỡ cốp pha lâu, cốp pha luân chuyển kém, hiệu quả kinh tế giảm.
Chia sẻ.
 

Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Hãy kích để tới bài giới thiệu Khóa học Đọc bản vẽ và đo bóc khối lượng
Phần mềm quản lý chất lượng công trình QLCL GXD
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD
Lệnh xuất bảng số liệu theo dõi kết quả thí nghiệm bê tông theo R3, R7, R28
  • 6
  • 0
Trên phần mềm QLCL GXD bạn chạy lệnh Quản lý > Xuất kết quả thí nghiệm công việc (xem hình). Lệnh này sẽ xuất cho bạn bảng lấy mẫu, theo dõi kết quả thí nghiệm bê tông theo R3, R7, R28. Tức là: Khi bạn nhập đầu việc vào sheet Danh mục NT công...
Top Bottom