Hỏi về Thời gian hiệu lực của bảo lãnh dự thầu

Thành viên đã xem (Total:1)

qlda3thanhhoa

Thành viên mới
#1
Theo Luật Đấu thầu thời gian hiệu lực của Bảo lãnh dự thầu bằng thời gian hiệu lực của HSDT cộng thêm 30 ngày nhưng khi ký Hợp đồng bắt buộc HSDT vẫn còn hiệu lực. Vậy 30 ngày cộng thêm của Bảo lãnh dự thầu có ý nghĩa gì. Tại sao không lấy thòi gian hiệu lực của Bão lãnh dự thầu bằng hiệu lực của HSDT.
Các bác giải thích giùm em với.
 

Đinh Tấn Linh

Quản trị cấp cao
#2
Theo Luật Đấu thầu thời gian hiệu lực của Bảo lãnh dự thầu bằng thời gian hiệu lực của HSDT cộng thêm 30 ngày nhưng khi ký Hợp đồng bắt buộc HSDT vẫn còn hiệu lực. Vậy 30 ngày cộng thêm của Bảo lãnh dự thầu có ý nghĩa gì. Tại sao không lấy thòi gian hiệu lực của Bão lãnh dự thầu bằng hiệu lực của HSDT.
Các bác giải thích giùm em với.
Theo mình như thế này
- Thời gian hiệu lực của bảo đảm dự thầu bằng thời gian có hiệu lực của HSDT cộng thêm 30 ngày là hợp lý và đảm bảo trong trường hợp bên mời thầu yêu cầu nhà thầu gia hạn thời gian hiệu lực của hồ sơ dự thầu thì trong vòng 30 ngày đó hiệu lực của bảo đảm dự thầu vẫn còn hiệu lực để thực hiện các bước đánh giá của bên mời thầu. Lúc này, trong thời gian 30 ngày đó nhà thầu không phải thực hiện các bước gia hạn hiệu lực của bảo đảm dự thầu

- Mặt khác, tại điểm a, khoản 8 Điều 11 của LĐT có quy định:
8. Bảo đảm dự thầu không được hoàn trả trong các trường hợp sau đây:
a) Nhà thầu, nhà đầu tư rút hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất sau thời điểm đóng thầu và trong thời gian có hiệu lực của hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất;
Việc HSDT có hiệu lực còn khoảng 2-3 ngày, nhà thầu rút HSDT, cùng với việc bảo đảm dự thầu sẽ hết hiệu lực theo HSDT, như vậy việc bảo đảm dự thầu của nhà thầu cung cấp cho chủ đầu tư cũng sẽ không còn giá trị.

Đôi điều trao đổi, mời các bạn đóng góp ý kiến thêm
 
Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Tìm phần mềm tuyệt vời QLCL GXD GXD
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD

Tìm thành viên

Dự thầu GXD