Lớp Quản lý chất lượng GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc, lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu, đấu thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

Hỏi về tiêu chuẩn: xác định độ hao mòn khối lượng của mẫu Bê tông nhựa (EN NTL 352-00)

Thành viên đã xem (Total:0)

hoaivencamau

Thành viên mới
#1
Hiện tôi đang thực hiện một vài thí nghiệm để kiểm tra chất lượng của Bê tông nhựa. Trong đó có dự định thực hiện thí nghiệm: Thí nghiệm Cantabro dùng hệ thống thiết bị máy Los Angeles. Nay tôi có 1 số điều chưa hiểu nên mong mọi người giúp đỡ:
1. Các tiêu chuẩn trong nước có tiêu chuẩn nào quy định quy trình thực hiện thí nghiệm này hay không?
2. Tôi có xem một số tài liệu thì ghi là : Toàn bộ quá trình thí nghiệm áp dụng theo tiêu chuẩn EN NTL-352-00. Vậy cho tôi hỏi là đây là tiêu chuẩn của nước nào? Nếu mọi người có file thì vui lòng cho toi xin (email: nguyenhoaiven1004@gmail.com), vì tôi không tìm thấy trên internet.
3. Có tiêu chuẩn nào trên thế giới hướng dẫn quy trình thực hiện thí nghiệm này hay không?
Chân thành cám ơn!