Lớp Quản lý chất lượng GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc, lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu, đấu thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

Hỏi ý kiến tư vấn về cường độ bê tông

giangadb

Thành viên nhiều triển vọng
Bài viết
12
Điểm thành tích
1
Anh chị cho tôi hỏi ý kiến là: Có nhiều người nói cường độ bê tông sau 7 ngày đi thí nghiệm đạt ( 70-80)% mác hay cường độ thiết kế đối với bê tông không phụ gia; Còn đối với bê tông có phụ gia thì tỉ lệ là khoảng 85% cường độ thiết kế. Nhưng tôi chưa tìm được tài liệu nào nói về nội dung này, nếu ai biết xin giải đáp với. Thank nhiều.
 

DaoDuyHai

Quản trị viên
Thành viên BQT
Bài viết
32
Điểm thành tích
8
Anh chị cho tôi hỏi ý kiến là: Có nhiều người nói cường độ bê tông sau 7 ngày đi thí nghiệm đạt ( 70-80)% mác hay cường độ thiết kế đối với bê tông không phụ gia; Còn đối với bê tông có phụ gia thì tỉ lệ là khoảng 85% cường độ thiết kế. Nhưng tôi chưa tìm được tài liệu nào nói về nội dung này, nếu ai biết xin giải đáp với. Thank nhiều.
Theo mình biết thì chưa có tài liệu nào nói về việc này đâu. Nếu có thì chắc cũng chỉ nằm trong chỉ dẫn kỹ thuật của dự án thôi.
Cường độ bê tông - không phụ gia sau 7 ngày đi thí nghiệm như bạn nói, thường 70-80% mác thiết kế.
Cường độ bê tông - có phụ gia đông kết nhanh sau 7 ngày đi thí nghiệm, thông thường sẽ đạt 100% mác thiết kế.

Để có những kết luận này thì bắt buộc các nhà thầu phải đi thí nghiệm bê tông (có hay không có phụ gia) ở tuổi R7 thôi.

Còn câu chuyện, để có đủ căn cứ cho phép nhà thầu thi công đổ bê tông thì mình có nhiều cách:
1. Dựa vào cấp phối ở tuổi R3 (mất 6 ngày thí nghiệm), nội suy ra R28, rồi cam kết của nhà thầu để tiến hành thi công.
2. Dùng cấp phối có sẵn của các công trình tương tự (Tượng tự về địa lý, vật liệu sử dụng, xi măng, cát, nguồn nước,.....).
3. Dùng cấp phối có sẵn trong các bảng tiêu chuẩn.

Tất cả những việc như trên thì nhà thầu thường phải có cam kết đi cùng.

Còn tại sao hay nói về cường độ bê tông đạt 50%, 70%, 90% mác thiết kế? Và họ hay quan tâm đến những con số này?
Không rõ có bạn nào quan tâm không?
 

giangadb

Thành viên nhiều triển vọng
Bài viết
12
Điểm thành tích
1
Theo mình biết thì chưa có tài liệu nào nói về việc này đâu. Nếu có thì chắc cũng chỉ nằm trong chỉ dẫn kỹ thuật của dự án thôi.
Cường độ bê tông - không phụ gia sau 7 ngày đi thí nghiệm như bạn nói, thường 70-80% mác thiết kế.
Cường độ bê tông - có phụ gia đông kết nhanh sau 7 ngày đi thí nghiệm, thông thường sẽ đạt 100% mác thiết kế.

Để có những kết luận này thì bắt buộc các nhà thầu phải đi thí nghiệm bê tông (có hay không có phụ gia) ở tuổi R7 thôi.

Còn câu chuyện, để có đủ căn cứ cho phép nhà thầu thi công đổ bê tông thì mình có nhiều cách:
1. Dựa vào cấp phối ở tuổi R3 (mất 6 ngày thí nghiệm), nội suy ra R28, rồi cam kết của nhà thầu để tiến hành thi công.
2. Dùng cấp phối có sẵn của các công trình tương tự (Tượng tự về địa lý, vật liệu sử dụng, xi măng, cát, nguồn nước,.....).
3. Dùng cấp phối có sẵn trong các bảng tiêu chuẩn.

Tất cả những việc như trên thì nhà thầu thường phải có cam kết đi cùng.

Còn tại sao hay nói về cường độ bê tông đạt 50%, 70%, 90% mác thiết kế? Và họ hay quan tâm đến những con số này?
Không rõ có bạn nào quan tâm không?
cảm ơn bạn
 

nguyentheanh

Tác giả Dự toán GXD
Thành viên BQT
Bài viết
3.751
Điểm thành tích
113
Chắc là cái cam kết của Nhà thầu là: Nếu đến 28 ngày tuổi mà bê tông không đạt cường độ như yêu cầu thì Nhà thầu sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm (thậm chí có thể phải đập đi làm lại) phải ko Hải?
 

giangadb

Thành viên nhiều triển vọng
Bài viết
12
Điểm thành tích
1
Theo mình biết thì chưa có tài liệu nào nói về việc này đâu. Nếu có thì chắc cũng chỉ nằm trong chỉ dẫn kỹ thuật của dự án thôi.
Cường độ bê tông - không phụ gia sau 7 ngày đi thí nghiệm như bạn nói, thường 70-80% mác thiết kế.
Cường độ bê tông - có phụ gia đông kết nhanh sau 7 ngày đi thí nghiệm, thông thường sẽ đạt 100% mác thiết kế.

Để có những kết luận này thì bắt buộc các nhà thầu phải đi thí nghiệm bê tông (có hay không có phụ gia) ở tuổi R7 thôi.

Còn câu chuyện, để có đủ căn cứ cho phép nhà thầu thi công đổ bê tông thì mình có nhiều cách:
1. Dựa vào cấp phối ở tuổi R3 (mất 6 ngày thí nghiệm), nội suy ra R28, rồi cam kết của nhà thầu để tiến hành thi công.
2. Dùng cấp phối có sẵn của các công trình tương tự (Tượng tự về địa lý, vật liệu sử dụng, xi măng, cát, nguồn nước,.....).
3. Dùng cấp phối có sẵn trong các bảng tiêu chuẩn.

Tất cả những việc như trên thì nhà thầu thường phải có cam kết đi cùng.

Còn tại sao hay nói về cường độ bê tông đạt 50%, 70%, 90% mác thiết kế? Và họ hay quan tâm đến những con số này?
Không rõ có bạn nào quan tâm không?
Mình cũng không rõ về cường độ bê tông đạt 50%, 70%, 90% mác thiết kế bạn giải thích luôn giúp mình
 

Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Hãy kích để tới bài giới thiệu Khóa học Đọc bản vẽ và đo bóc khối lượng
Phần mềm quản lý chất lượng công trình QLCL GXD
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD
Top Bottom