Lớp Quản lý chất lượng GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc, lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu, đấu thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

How do you do Business!!!

Đàm_Hồng Anh

Thành viên nhiều triển vọng
Bài viết
10
Điểm thành tích
3
[h=6]- Dad: I want you to marry a girl of my choice!
- Son: Nooo!
- Dad: She is Bill Gates' daughter.
- Son: In this case. It's O.K!

..........................................
...Dad goes to Bill Gates
- Dad: I want your daughter to marry my son.
- Bill Gates: Never!
- Dad: My son is the CEO of the World Bank.
- Bill Gates: Then O.K!

..................................
Dad goes to the President of the World Bank
- Dad: Appoint my son as the CEO of your bank.
- President: No!
- Dad: He is the son-in-law of Bill Gates.
- President: This case, O.K!

And that is how you do business!
[/h]
(Sưu tầm)
 

Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Hãy kích để tới bài giới thiệu Khóa học Đọc bản vẽ và đo bóc khối lượng
Phần mềm quản lý chất lượng công trình QLCL GXD
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD
Top Bottom