hướng dẫn về thành phần ký phân khai khối lượng và giá trị

Thành viên đã xem (Total:0)

rowants

Thành viên sắp lên hạng nhiệt tình
#1
các anh chị em cho mình hỏi chút là hiện tại có quy định nào nói về việc bắt buộc ai là người ký kết trong các biểu phân khai khối lượng, giá trị của gói thầu không?

ví dụ như bên mình có trường hợp Nhà thầu A do chậm tiến độ, do vậy cắt chuyển 1 phần khối lượng cho đơn vị khác thi công. khi tiến hành lập biên bản hiện trường và phân khai khối lượng có đại diện chủ đầu tư, tư vấn giám sát, các nhà thầu. tuy nhiên trong các biên bản đó, Nhà thầu A chỉ cho ông chỉ huy trưởng ký (không có dấu). Như vậy có đúng luật không, có quy định nào về viẹc này ko vậy?
đồng thời có anh chị em nào đã gặp vấn đề này xin hướng dẫn, cho ý kiến về việc các vấn đề phát sinh, vướng mắc về sau với ạ.

mong các anh chị hướng dẫn giúp.
xin chân trhành cảm ơn
 
Chỉnh sửa cuối: