Kế hoạch tổng thể thực hiện dự án ODA và kế hoạch phân bổ vốn hàng năm dự án

Thành viên đã xem (Total:0)

hochoaivandot

Thành viên năng động
#1
Dự án ODA thực hiện theo Nghị định 38/2013/NĐ-CP yêu cầu phải lập - phê duyệt kế hoạch tổng thể thực hiện dự án, cũng như kế hoạch phân bổ vốn hằng năm của dự án. [Không phải là kế hoạch lựa chọn nhà thầu tổng thể cho dự án như công trình trong nước]

Các kế hoạch này không có quy định mẫu, nội dung yêu cầu.
Nhờ anh chị em diễn đàn, ai đang làm dự án ODA đã từng lập kế hoạch này cho mình xin file tham khảo với.
Quyết định hoặc kế hoạch chi tiết.

Hoặc moi người có kinh nghiệm nhờ chia sẻ dùm

Xin cảm ơn
 
Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Phần mềm quản lý chất lượng công trình QLCL GXD
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Phần mềm Giải phóng mặt bằng GPMB GXD
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD

Tìm thành viên

Dự thầu GXD