Lớp Quản lý chất lượng GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc, lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu, đấu thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

Khắc phục lổi khi cài Office 2007 và 2010

Sakura2k7

" Where Knowledge Becomes Value!"
Bài viết
226
Điểm thành tích
43
Lĩnh vực
Nếu trong quá trình cài đặt Office 2007 và 2010 mà gặp thông báo này:
"The Windows Installer service cannot update one or more protected Windows files"

Thì đây là giải pháp:

1. From Windows install disk, or c:\i386 that may have been set up in an OEM install, open (Double click) on the FP40EXT.CAB file. It should open.

2. find fp4ault.dll in the list

3. double click and select extract to c:\program files\common files\microsoft shared\web server extensions\40\bin

4. Restart the 2007 office install

Google dịch nhé:

1. Từ đĩa cài win hoặc trong thư mục c:\i386 tìm và mở file FP40EXT.CAB

2. Tìm file fp4ault.dll trong danh sách.

3. Tìm cách đưa (copy) file này đến c:\program files\common files\microsoft shared\web server extensions\40\bin

4. Cài lại Offce.
 

Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Hãy kích để tới bài giới thiệu Khóa học Đọc bản vẽ và đo bóc khối lượng
Phần mềm quản lý chất lượng công trình QLCL GXD
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD
Đủ dữ liệu Xây dựng, Lắp đặt, Khảo sát, Đường dây, Trạm biến áp, thủy lợi, thủy điện, bưu chính viễn thông, cây xanh, chiếu sáng, rác thải...
  • 379
  • 1
Đủ dữ liệu Xây dựng, Lắp đặt, Khảo sát, Đường dây, Trạm biến áp, thủy lợi, thủy điện, bưu chính viễn thông, cây xanh, chiếu sáng, rác thải, cọc khoan nhồi, giếng cát, trạm BTS... các kiểu. Gọi tên, tra mã, định mức các công việc để đưa vào làm...
Top Bottom