Kiến nghị mở thêm chuyên mục chống thấm

Thành viên đã xem (Total:0)

goodhealthvn

Thành viên nhiều triển vọng
#1
Em thấy thiếu chuyên mục về Chống thấm: Phương pháp chống thấm, vật liệu chống thấm, các đơn vị thi công chống thấm.

Rất mong ban quản trị mở thêm chuyên mục.