Lớp Quản lý chất lượng GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc, lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu, đấu thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

Lập dự án đầu tư, thẩm định TK

Thành viên đã xem (Total:5)

tungtbc93

Thành viên có triển vọng
#1
Phần lập dự án đầu tư, thẩm định thiết kế
1. Lập dự án đầu tư hồ sơ thiết kế cơ sở
2. Thẩm định thiết kế cơ sở
3. Thỏa thuận đấu nối HTKT, PCCC, môi trường
4. Thẩm định thiết kế kỹ thuật
Các bác, các cụ cho em hỏi khi làm các bước trên, ta phải chuẩn bị những gì? những công việc cụ thể cần làm là gì ạ( bên e có thuê tư vấn)?
 

nguyennhung

Thành viên nhiều triển vọng
#2
4 bước trên nằm trong quy trình triển khai dự án. Tùy từng dự án cụ thể mà có thể bao gồm toàn bộ hoặc một số nội dung chính liệt kê dưới đây

1. Bước: Lập dự án đầu tư (bao gồm thiết kế cơ sở):
- Nằm ở giai đoạn QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ, sau khi dự án đã được quyết định chủ trương đầu tư
- Các công việc thực hiện trước gồm:
+ Xin bổ sung quy hoạch
+ Xin cấp giấy phép quy hoạch hoặc chứng chỉ quy hoạch
+ Lập và phê duyệt dự toán chuẩn bị đầu tư
+ Lập và phê duyệt dự toán thu chi QLDA
+ Đăng ký tham gia hệ thống mạng đấu thầu quốc gia
+ Bổ sung hoàn thiện chứng chỉ đấu thầu
+ Xin chấp thuận độ cao công trình
+ Lập, thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (giai đoạn chuẩn bị đầu tư)
+ Chuẩn bị tổ chức lựa chọn nhà thầu
+ Lập, thẩm định và phê duyệt dự toán gói thầu
+ Tổ chức lựa chọn nhà thầu
+ Thi tuyển hoặc tuyển chọn thiết kế kiến trúc
+ Quy hoạch chi tiết xây dựng dự án
+ Khảo sát xây dựng (phục vụ lập dự án)

2. Bước: Thẩm định thiết kế cơ sở (cùng thực hiện với thẩm định các nội dung khác của BCNCKT):
- Nằm ở giai đoạn QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ
- Các công việc thực hiện trước gồm các công việc đã thực hiện trước khi lập dự án (ở mục 1) và:
+ Lập BCNCKT
+ Thỏa thuận đấu nối HTKT
+ Chấp thuận giải pháp PCCC
+ Lập, thẩm định và phê duyệt lại Báo cáo đánh giá tác động môi trường

3. Bước thỏa thuận đấu nối HTKT, PCCC, môi trường: thực hiện trong quá trình lập BCNCKT và trước khi thẩm định TKCS (như đã nêu ở mục 2)

4. Bước Thẩm định TKKT:
- Nằm ở giai đoạn THỰC HIỆN ĐẦU TƯ, sau khi đã quyết định đầu tư
- Các công việc thực hiện trước gồm:
+ Lập, thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu của dự án
+ Chuẩn bị tổ chức lựa chọn nhà thầu
+ Lập, thẩm định và phê duyệt dự toán gói thầu
+ Tổ chức lựa chọn nhà thầu
+ Chuẩn bị mặt bằng xây dựng (thủ tục đất đai)
+ Rà phá bom mìn vật nổ
+ Khảo sát XD (phục vụ lập thiết kế)
+ Lập TTKKT
+ Thẩm duyệt PCCC

--> Xem chi tiết nội dung thủ tục thực hiện từng công việc (kèm theo chỉ dẫn pháp lý) và Quy trình thủ tục triển khai các loại dự án cụ thể tại www.sotay56.vn
 

tungtbc93

Thành viên có triển vọng
#3
4 bước trên nằm trong quy trình triển khai dự án. Tùy từng dự án cụ thể mà có thể bao gồm toàn bộ hoặc một số nội dung chính liệt kê dưới đây

1. Bước: Lập dự án đầu tư (bao gồm thiết kế cơ sở):
- Nằm ở giai đoạn QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ, sau khi dự án đã được quyết định chủ trương đầu tư
- Các công việc thực hiện trước gồm:
+ Xin bổ sung quy hoạch
+ Xin cấp giấy phép quy hoạch hoặc chứng chỉ quy hoạch
+ Lập và phê duyệt dự toán chuẩn bị đầu tư
+ Lập và phê duyệt dự toán thu chi QLDA
+ Đăng ký tham gia hệ thống mạng đấu thầu quốc gia
+ Bổ sung hoàn thiện chứng chỉ đấu thầu
+ Xin chấp thuận độ cao công trình
+ Lập, thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (giai đoạn chuẩn bị đầu tư)
+ Chuẩn bị tổ chức lựa chọn nhà thầu
+ Lập, thẩm định và phê duyệt dự toán gói thầu
+ Tổ chức lựa chọn nhà thầu
+ Thi tuyển hoặc tuyển chọn thiết kế kiến trúc
+ Quy hoạch chi tiết xây dựng dự án
+ Khảo sát xây dựng (phục vụ lập dự án)

2. Bước: Thẩm định thiết kế cơ sở (cùng thực hiện với thẩm định các nội dung khác của BCNCKT):
- Nằm ở giai đoạn QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ
- Các công việc thực hiện trước gồm các công việc đã thực hiện trước khi lập dự án (ở mục 1) và:
+ Lập BCNCKT
+ Thỏa thuận đấu nối HTKT
+ Chấp thuận giải pháp PCCC
+ Lập, thẩm định và phê duyệt lại Báo cáo đánh giá tác động môi trường

3. Bước thỏa thuận đấu nối HTKT, PCCC, môi trường: thực hiện trong quá trình lập BCNCKT và trước khi thẩm định TKCS (như đã nêu ở mục 2)

4. Bước Thẩm định TKKT:
- Nằm ở giai đoạn THỰC HIỆN ĐẦU TƯ, sau khi đã quyết định đầu tư
- Các công việc thực hiện trước gồm:
+ Lập, thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu của dự án
+ Chuẩn bị tổ chức lựa chọn nhà thầu
+ Lập, thẩm định và phê duyệt dự toán gói thầu
+ Tổ chức lựa chọn nhà thầu
+ Chuẩn bị mặt bằng xây dựng (thủ tục đất đai)
+ Rà phá bom mìn vật nổ
+ Khảo sát XD (phục vụ lập thiết kế)
+ Lập TTKKT
+ Thẩm duyệt PCCC

--> Xem chi tiết nội dung thủ tục thực hiện từng công việc (kèm theo chỉ dẫn pháp lý) và Quy trình thủ tục triển khai các loại dự án cụ thể tại www.sotay56.vn
Em xin chân thành cảm ơn sự đóng góp quý báu của anh chị