Lớp Quản lý chất lượng GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc, lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu, đấu thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

Lập dư toán chi phí thẩm định giá vật liệu SIVC

billgatedu

Thành viên nhiều triển vọng
Bài viết
10
Điểm thành tích
1
các tiền bối cho e hỏi, ai đã lập dự toán chi phí thẩm định giá vật liệu chưa ak, cho e hỏi cách lập ak, nếu có file mẫu càng tốt
 

Top Bottom