Lớp Quản lý chất lượng GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc, lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu, đấu thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

Lập, thẩm định và phê duyệt thiết kế

  • Khởi xướng khanhme01
  • Ngày gửi
L

lethihuedl

Guest
Cho em hỏi, trình tự thiết kế, quy hoạch từ khi dự án chỉ là một ý tuởng đến khi hình thành đuợc các hạng mục công trình trong dự án, sẵn sàng đi vào hoạt động. Giới hạn câu hỏi của em là dự án đầu tư xây dựng một KCN hoặc một CCN. Xin anh chị phân rõ 2 truờng hợp cho em là KCN, CCN nằm trong quy hoạch phát triển đã đuợc Thủ tuớng chính phủ phê duyệt và KCN, CCN nằm ngoài quy hoạch, không đuợc TTCP phê duyệt mà hình thành theo quyết định của UBND cấp Tỉnh, Thành Phố.
Tuơng ứng với trình tự thiết kế, quy hoạch ấy thì những bộ hồ sơ đi kèm yêu cầu có phần bản vẽ, vậy tỷ lệ quy định tuơng ứng của các bản vẽ ấy là như thế nào ? Khi nào thì 1/50.000-200.000. Khi nào thì 1/2.000. Khi nào thì 1/500. Và khi nào thì 1/200?
KCN, CCN nằm trong quy hoạch phát triển đã đuợc Thủ tuớng chính phủ phê duyệt:
Trường hợp này là: Quy hoạch chung xây dựng đô thị (nếu chưa có quy hoạch chi tiết khi lập dự án phải có thỏa thuận quy hoạch)
KCN, CCN nằm ngoài quy hoạch, không đuợc TTCP phê duyệt mà hình thành theo quyết định của UBND cấp Tỉnh, Thành Phố
Trường hợp này là: Quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị.
Các bản vẽ (thành phần, tỷ lệ) của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng được hướng dẫn tại phụ lục của Thông tư số 15/2005/TT-BXD ngày 19/8/2005 "v/v lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng" (thông tư có trong Tủ tài liệu của GXD).
Trong hồ sơ thiết kế cơ sở của dự án đầu tư xây dựng KCN, CCN thì tỷ lệ của các bản vẽ phải là 1/200-1/500 không?
Phần bản vẽ của thiết kế cơ sở của dự án đầu tư xây dựng KCN, CCN (Khi đã có quy hoạch chi tiết hoặc đã có thỏa thuận quy hoạch):
- Bản vẽ khảo sát địa hình (tỷ lệ 1/500 hoăc lớn hơn tùy theo diện tích khu đất xây dựng)
- Bản vẽ tổng mặt bằng (tỷ lệ 1/200-500);
- Bản vẽ thể hiện phương án kiến trúc đối với công trình có yêu cầu kiến trúc (tỷ lệ 1/100);
- Bản vẽ các mặt bằng từng hạng mục trong dự án (tỷ lệ 1/100-200);
- Bản vẽ các mặt cắt ngang, mặt cắt dọc (tỷ lệ 1/100);
- Các mặt đứng (tỷ lệ 1/100-200);
- Sơ đồ công nghệ;
- Bản vẽ thể hiện kết cấu chịu lực chính của công trình: nền móng, thân, sàn mái..., bản vẽ hệ thống hạ tầng kỹ thuật công trình (tỷ lệ 1/20-50-100).

Mời các bạn ở các chuyên ngành công nghiệp, nông nghiệp&PTNT, giao thông bổ sung tiếp nhé.
 
Last edited by a moderator:
A

archvanhuong

Guest
QH KCN, CCN thực chất là quy hoạch chi tiết
Hồ sơ thiết kế QH tuân theo quy định của nghị định 08
a) Đối với quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2.000:
- Bản đồ vị trí và giới hạn khu đất; tỷ lệ 1/10.000 - 1/25.000;
- Các bản đồ hiện trạng về kiến trúc, cảnh quan, hệ thống hạ tầng kỹ thuật và đánh giá quỹ đất xây dựng; tỷ lệ 1/2.000;
- Bản đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan, tỷ lệ 1/2.000;
- Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất; tỷ lệ 1/2.000;
- Các bản đồ quy hoạch hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật; tỷ lệ 1/2.000;
- Các bản đồ chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng và hành lang bảo vệ các tuyến hạ tầng kỹ thuật; tỷ lệ 1/2.000;
- Bản đồ tổng hợp đường dây, đường ống kỹ thuật; tỷ lệ 1/2.000;

b) Đối với quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500:
- Các bản đồ được quy định như đối với quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2.000 nhưng được thể hiện đến từng công trình theo tỷ lệ 1/500;

- Các bản vẽ thiết kế đô thị (KCN,CCN)theo quy định tại Điều 31 của Nghị định này, gồm:
. Hồ sơ thiết kế đô thị (KCN,CCN) bao gồm:
a) Bản vẽ mặt bằng, khai triển mặt đứng theo các tuyến phố (đối với KCN,CCN: là bản vẽ của các tuyến đường); tỷ lệ 1/2.000 hoặc 1/500;
b) Bản vẽ các mặt cắt quan trọng trên các tuyến phố; tỷ lệ 1/2.000 hoặc 1/500;
c) Thuyết minh đồ án;
d) Quy định về quản lý kiến trúc cảnh quan của đồ án;
Bản vẽ của phần hồ sơ thiết kế cơ sở tương tự như bạn lethihuedl đã hướng dẫn
Phần bản vẽ của thiết kế cơ sở của dự án đầu tư xây dựng KCN, CCN (Khi đã có quy hoạch chi tiết hoặc đã có thỏa thuận quy hoạch):
- Bản vẽ khảo sát địa hình (tỷ lệ 1/500 hoăc lớn hơn tùy theo diện tích khu đất xây dựng)
- Bản vẽ tổng mặt bằng (tỷ lệ 1/200-500);
- Bản vẽ thể hiện phương án kiến trúc đối với công trình có yêu cầu kiến trúc (tỷ lệ 1/100);
- Bản vẽ các mặt bằng từng hạng mục trong dự án (tỷ lệ 1/100-200);
- Bản vẽ các mặt cắt ngang, mặt cắt dọc (tỷ lệ 1/100);
- Các mặt đứng (tỷ lệ 1/100-200);
- Sơ đồ công nghệ;
- Bản vẽ thể hiện kết cấu chịu lực chính của công trình: nền móng, thân, sàn mái..., bản vẽ hệ thống hạ tầng kỹ thuật công trình (tỷ lệ 1/20-50-100).
 
L

lethihuedl

Guest
Hồ sơ thiết kế QH tuân theo quy định của Nghị định 08
Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng.
Căn cứ Nghị định trên Bộ Xây dựng đã có hướng dẫn cụ thể tại Thông tư số 15/2005 ngày 19/8/2005 "hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng" (có phần phụ lục kèm theo).
Để việc thực hiện được dễ dàng, chúng ta cần tìm thêm ở địa phương mình Quyết định 'ban hành quy định về thẩm quyền phê duyệt quy hoạch xây dựng, trình tự lập, trình duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn".
Các bạn có đồng ý với tôi không?.
 

Tranhoan

Thành viên có triển vọng
Bài viết
5
Điểm thành tích
1
Lĩnh vực
KCN, CCN nằm trong quy hoạch phát triển đã đuợc Thủ tuớng chính phủ phê duyệt:
Trường hợp này là: Quy hoạch chung xây dựng đô thị (nếu chưa có quy hoạch chi tiết khi lập dự án phải có thỏa thuận quy hoạch)
Bạn có thể giải thích rõ trường hợp này giùm mình được không? Bởi vì hiện nay công ty mình cũng đang gặp vướng mắc như sau: Công ty đã có quyết định của UBND tỉnh (năm 2007) giao làm chủ đầu tư XD khu CN, khi làm việc với Ban QL các KCN của tỉnh thì được giao 1 bộ Hồ sơ QH chi tiết tỷ lệ 1/1000 (được Ban QL thuê tư vấn lập từ 2005) và hướng dẫn là đem trình duyệt UBND tỉnh Hồ sơ QH này, sau đó sử dụng để làm Thiết kế cơ sở của Dự án.

Ban QL khẳng định: hồ sơ dự án đầu tư (gồm Hồ sơ QH 1/1000 + thuyết minh dự án) là đủ cơ sở để Ban QL cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho công ty. Tuy nhiên theo thông tư 15/2005 của Bộ XD lại quy định chủ đầu tư có trách nhiệm lập Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500.

Mong bạn và mọi người hướng dẫn giùm mình xem:
1- Quan điểm của BQL các khu CN tỉnh có hợp lý không?
2- Nếu công ty làm theo ý kiến của Ban QL thì sau này trong khi triển khai dự án có gặp vướng mắc gì không?

(Công ty của mình là công ty cổ phần và KCN này đã có trong quy hoạch của Thủ tướng)

Xin chân thành cảm ơn mọi người.
 
L

lethihuedl

Guest
Công ty đã có quyết định của UBND tỉnh (năm 2007) giao làm chủ đầu tư XD khu CN, khi làm việc với Ban QL các KCN của tỉnh thì được giao 1 bộ Hồ sơ QH chi tiết tỷ lệ 1/1000 (được Ban QL thuê tư vấn lập từ 2005) và hướng dẫn là đem trình duyệt UBND tỉnh Hồ sơ QH này, sau đó sử dụng để làm Thiết kế cơ sở của Dự án.
Ban QL khẳng định: hồ sơ dự án đầu tư (gồm Hồ sơ QH 1/1000 + thuyết minh dự án) là đủ cơ sở để Ban QL cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho công ty. Tuy nhiên theo thông tư 15/2005 của Bộ XD lại quy định chủ đầu tư có trách nhiệm lập Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500.
Mong bạn và mọi người hướng dẫn giùm mình xem:
1- Quan điểm của BQL các khu CN tỉnh có hợp lý không?
2- Nếu công ty làm theo ý kiến của Ban QL thì sau này trong khi triển khai dự án có gặp vướng mắc gì không?
(Công ty của mình là công ty cổ phần và KCN này đã có trong quy hoạch của Thủ tướng)
Bạn....lo hơi xa, thực hiện không đúng hướng dẫn đến cơ quan thẩm định trước khi trình UBND Tỉnh là phải về làm lại rồi làm gì có đến bước 'sau này trong khi triển khai dự án có gặp vướng mắc gì không?'
 

Tranhoan

Thành viên có triển vọng
Bài viết
5
Điểm thành tích
1
Lĩnh vực
Cảm ơn bạn đã trả lời.

Có lẽ mình lo xa thật vì đây là lĩnh vực mới của đơn vị cũng như cá nhân mình. Tuy nhiên do Ban QL các KCN tỉnh lại chính là cơ quan đầu mối thẩm định dự án nên mình mới hỏi như vậy. (Dự án đầu tư KCN đã nằm trong quy hoạch được Thủ tướng phê duyệt có cần phải lập Quy hoạch chi tiết 1/500 không hay chỉ cần QH chung xây dựng đô thị cộng thêm thỏa thuận quy hoạch như bạn đã trả lời bạn tatylic)

Mong trả lời của bạn và mọi người.
 
A

archvanhuong

Guest
Cảm ơn bạn đã trả lời.

Có lẽ mình lo xa thật vì đây là lĩnh vực mới của đơn vị cũng như cá nhân mình. Tuy nhiên do Ban QL các KCN tỉnh lại chính là cơ quan đầu mối thẩm định dự án nên mình mới hỏi như vậy. (Dự án đầu tư KCN đã nằm trong quy hoạch được Thủ tướng phê duyệt có cần phải lập Quy hoạch chi tiết 1/500 không hay chỉ cần QH chung xây dựng đô thị cộng thêm thỏa thuận quy hoạch như bạn đã trả lời bạn tatylic)

Mong trả lời của bạn và mọi người.
Thông thường các dự án đầu tư đều phải được phê duyệt QH tỷ lệ 1/500 mới đạt điều kiện để nộp tiếp hồ sơ dự án đầu tư (trong đó bao gồm cả thiết kế cơ sở) để cấp giấy chứng nhận đầu tư. Nếu như công ty bạn băn khoăn thì nên hỏi trực tiếp đơn vị phê duyệt dự án (Sở XD, Sở KHĐT). Theo mình hiểu, nếu vẫn phải qua UBND tỉnh, tức là sẽ phải qua Sở XD tỉnh, kinh nghiệm mình thấy đều phải lập hồ sơ QH 1/500 và phải được phê duyệt đã. Sau đó mới tính tiếp bước tiếp theo.
 
C

chipchiphm82

Guest
ĐM lập báo cáo kinh tế kỹ thuật

E không biết các anh ở BXD tham mưu như thế nào mà Bộ lại cắt ĐM chi phí lập BCKTKT của CT Giao thông nhiều như vậy. Từ 3,5% xuuống còn cao nhất chỉ 1,45%.E chỉ làm 1 phép so sánh đơn giản thôi cũng thấy điều này không hợp lý rồi:
- ĐM chi phí TKBVTC đối với công trình cấp 4 (công trình TK 2 bước mức ĐM thấp nhất) với chi phí XD <=7tỉ (mức để xác định lập DA hay lập BCKTKT) là 1,31%.
- Trong khi đó ĐM lập BCKTKT ứng với Gxd =7tỉ là 1,2%.
Mọi người có thấy vô lý ko ạ. Khi lập BCKTKT (hiểu nôm na là chỉ thiết kế 1 bước, lấy luôn hồ sơ này ra thi công luôn=lập DA+TKBVTC) làm công việc "kép" mà ĐM chi phí lại thấp hơn công việc "đơn" trên cùng 1 Gxd (Gxd càng bé thì tỉ lệ ĐM càng cao). Nếu hiểu đúng về tính chất công việc thực hiện thì ĐM chi phí lập BCKTKT > or = ĐM chi phí TKBVTC đúng ko ạ? Trường hợp "= " thì cũng đã khiến TVTK "khóc" rùi. Mà ở đây lại bé hơn nữa...
Các a ở BXD giải thích dùm e với chứ e thấy vô lý quá đi mất.Mọi người cho ý kiến nhé .
 

cuongdlhg

Thành viên mới
Bài viết
3
Điểm thành tích
1
Lĩnh vực
Các bước phê duyệt thiết kế XD công trình

Qui định đối với công trình 2 bước thiết kế trở lên phải phê duyệt sau mỗi bước TK.
Đối với dự án mình gặp này thì gồm ba bước( TK cơ sở + TK kỹ thuật + TK bản vẽ thi công ) mình đang lúng túng ở khâu quyết định phê duyệt do chưa có kinh nghiệm. bạn nào đã có kinh nghiệm thì chỉ bảo giúp mình và cho mình xin mẫu quyết định phê duyệt của từng bước với. và các qui định cụ thể của từng bước mình cám ơn nhiều.
 
C

codon5100

Guest
Giảm Tk phí TVGT

Tôi thi thấy có giàm thì cũng vậy vì các doanh nghiệp lại tìm cách đối phó thôi. Nói cho cùng thi cũng tiền nào của ấy cả
 
M

minhtuong

Guest
Qui định đối với công trình 2 bước thiết kế trở lên phải phê duyệt sau mỗi bước TK.
Đối với dự án mình gặp này thì gồm ba bước( TK cơ sở + TK kỹ thuật + TK bản vẽ thi công ) mình đang lúng túng ở khâu quyết định phê duyệt do chưa có kinh nghiệm. bạn nào đã có kinh nghiệm thì chỉ bảo giúp mình và cho mình xin mẫu quyết định phê duyệt của từng bước với. và các qui định cụ thể của từng bước mình cám ơn nhiều.
Bạn xem ở hai thông tư này :
- Thông tư 12/2005/TT-BXD ngày 15/7/2005 về Hướng dẫn một số nội dung về Quản lý chất lượng công trình xây dựng và Điều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân trong hoạt động xây dựng
- Thông tư 02/2007/TT-BXD ngày 14/2/2007 về lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình; giấy phép xây dựng và tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

Không hiểu sao hôm nay mình không upload được. Nếu không tìm được 2 thông tư này, bạn đưa địa chỉ mail, tôi sẽ gửi cho bạn.
 
A

acvatep

Guest
Khối lượng khảo sát thiết kế giai đoạn lập BCĐTXDCT.

Chào các bác,

Khối lượng KSTK công trình cấp thoát nước ở giai đoạn lập BCĐTXDCT được lập dựa trên tiêu chuẩn nào ạ? Nếu khối lượng phát sinh thì thủ tục như thế nào ạ?

Mong các bác trợ giúp!
Em xin cám ơn.
 
V

vnict

Guest
Chỉ định tư vấn thiết kế nước ngoài

Bên Công ty mình đang có dự án xây dựng Nhà VP Công ty (Cty vốn Nhà nước). Ý đồ của Lãnh đạo công ty muốn xây dựng một tòa nhà có thiết kế đẹp và hiện đại (không giống hoặc na ná như cái khác đã có tại Việt Nam) nên muốn mời đơn vị tư vấn thiết kế nước ngoài tham gia. Nhưng có cái khó là họ đòi tiền tư vấn thiết kế cao quá ngoài định mức của Việt Nam.
Bạn nào đã từng thực hiện có thể tư vấn giúp mình với. Cám ơn.
 

tbthanh

Thành viên rất triển vọng
Bài viết
23
Điểm thành tích
3
Lĩnh vực
cám ơn bạn, nhưng có vẻ như dùng 104-2007 là ko đúng rùi :)
vì đó là tctk cho đường đô thị nghĩa là như định nghĩa tại điều 4 thì là "Đô thị: bao gồm thành phố, thị xã, thị trấn, được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quyết định thành lập" ko có nhà máy trong này :eek:

:beat:

help me!
 

TuvanXD246

Cựu Thành viên BQL Diễn đàn
Bài viết
758
Điểm thành tích
43
Lĩnh vực
Công ty tư vấn
cám ơn bạn, nhưng có vẻ như dùng 104-2007 là ko đúng rùi :)
vì đó là tctk cho đường đô thị nghĩa là như định nghĩa tại điều 4 thì là "Đô thị: bao gồm thành phố, thị xã, thị trấn, được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quyết định thành lập" ko có nhà máy trong này :eek:

:beat:

help me!
Bạn nên đọc kỹ tiêu chuẩn, ở bảng 4 có ghi
[FONT=&quot]Bảng 4.Phân loại đường phố trong đô thị
[FONT=&quot]-Đường vận tải: [/FONT][FONT=&quot]Là đường ôtô gom chuyên dùng cho vận chuyển hàng hoá trong khu công nghiệp tập trung và nối khu công nghiệp đến các cảng, ga và đường trục chính
-[/FONT][/FONT][FONT=&quot] Đường phố nội bộ:[/FONT][FONT=&quot]Là đường giao thông liên hệ trong phạm vi phường, đơn vị ở, khu công nghiệp, khu công trình công cộng hay th­ương mại…

Như vậy đường trong nhà máy áp dụng TCVN 104-2007 là đúng
[/FONT]
 
K

khanhpq

Guest
Chào bạn!

Mình có đọc bài của bạn. Mình là Nguyễn Hoàng Lâm, hiện đang là Kiến trúc sư, nếu công ty bạn có nhu cầu muốn tư vấn thiết kế, hãy liến lạc với mình theo số sau: 098 646 7695.
Công ty mình là 2Ecom, hợp tác với các Kiến trúc sư Đức, chất lượng về tính thẩm mỹ và kỹ thuật bạn có thể yên tâm. Công ty mình đã thiết kế chuỗi siêu thị Metro ở Việt Nam, tham gia vào 1 phần trong công trình Trung tâm hội nghị Quốc gia cùng nhiều công trình khác. Hiện tai công ty mình đang thiết kế và đã đưa vào thi công tòa nhà Văn phòng ở gần Ga Hà Nội.
Rất vui nếu được hợp tác với bạn!:beer:
 
L

luongtai

Guest
Thông thường các dự án đầu tư đều phải được phê duyệt QH tỷ lệ 1/500 mới đạt điều kiện để nộp tiếp hồ sơ dự án đầu tư (trong đó bao gồm cả thiết kế cơ sở) để cấp giấy chứng nhận đầu tư. Nếu như công ty bạn băn khoăn thì nên hỏi trực tiếp đơn vị phê duyệt dự án (Sở XD, Sở KHĐT). Theo mình hiểu, nếu vẫn phải qua UBND tỉnh, tức là sẽ phải qua Sở XD tỉnh, kinh nghiệm mình thấy đều phải lập hồ sơ QH 1/500 và phải được phê duyệt đã. Sau đó mới tính tiếp bước tiếp theo.
Khi lập QH 1/500 có nên giao cho thổ địa của tỉnh lập hay mướn cty viện NH ở HCM lập vậy? ưu -nhược?
 
A

archvanhuong

Guest
Khi lập QH 1/500 có nên giao cho thổ địa của tỉnh lập hay mướn cty viện NH ở HCM lập vậy? ưu -nhược?
Nên giao cho đơn vị tư vấn có chuyên môn sâu trong lĩnh vực đó chứ không nên thuê tư vấn địa phương nếu như không chắc chắn về chuyên môn.
Thông thường khi tiến hành dự án đầu tư xây dựng, nếu đầu tư loại nào nên thuê tư vấn chuyên về loại đó (VD: công trình, quy hoạch ( đô thị, công nghiệp)).
Nếu bạn sợ các tư vấn không phải địa phương sẽ khó phê duyệt hơn thì hoàn toàn không đúng. Mọi mối quan hệ với các sở ban ngành ở bất cứ đâu nếu biết đều có thể thiết lập được (kể cả chủ đầu tư lẫn tư vấn) nên quan trọng là chuyên môn phải chắc thì hồ sơ mới trôi (đúng và tiến độ nhanh).
 

hongngan99

Thành viên sắp lên hạng rất quan trọng
Bài viết
462
Điểm thành tích
28
Lĩnh vực
Công ty tư vấn, Cơ quan quản lý nhà nước,
Khi lập QH 1/500 có nên giao cho thổ địa của tỉnh lập hay mướn cty viện NH ở HCM lập vậy? ưu -nhược?
Thực ra bước lập qui hoạch 1/500 thì không nhất thiết phải mướn các Viện ở HN, TPHCM, tốt nhất nên nhờ các công ty tư vấn ở địa phương có đủ năng lực vì họ thông thạo địa hình, làm sát với thực thế, yêu cầu, quan điểm của địa phương và bước này chỉ phát triển từ qui hoạch trước đó. Các công ty, Viện ở xa, nên khảo sát thực địa, nắm bắt thông tin ở địa phương rất kém, không nhanh nhậy. Bước này theo tôi dùng tư vấn địa phương lợi hơn. Ở đó không thiếu người có năng lực (tất nhiêng cũng tuỳ từng địa phương)
 

Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Hãy kích để tới bài giới thiệu Khóa học Đọc bản vẽ và đo bóc khối lượng
Phần mềm quản lý chất lượng công trình QLCL GXD
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD
Đủ dữ liệu Xây dựng, Lắp đặt, Khảo sát, Đường dây, Trạm biến áp, thủy lợi, thủy điện, bưu chính viễn thông, cây xanh, chiếu sáng, rác thải...
  • 10
  • 0
Đủ dữ liệu Xây dựng, Lắp đặt, Khảo sát, Đường dây, Trạm biến áp, thủy lợi, thủy điện, bưu chính viễn thông, cây xanh, chiếu sáng, rác thải, cọc khoan nhồi, giếng cát, trạm BTS... các kiểu. Gọi tên, tra mã, định mức các công việc để đưa vào làm...
Top Bottom