Lớp Quản lý chất lượng GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc, lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu, đấu thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

Luật Đấu thầu số 43 tiếng Anh, Nghị định số 63 và các Thông tư đấu thầu bản tiếng Anh English

longriver28284

Thành viên rất triển vọng
Bài viết
33
Điểm thành tích
33
Luật Đấu thầu số 43 tiếng Anh, Nghị định số 63 và các Thông tư đấu thầu bản tiếng Anh English
• Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2013, có hiệu lực 1/7/2014
• Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 Quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu, có hiệu lực 15/8/2014
• Thông tư số 01/2015/TT-BKHĐT ngày 14/02/2015 Quy định chi tiết lập Hồ sơ mời quan tâm, HSMT, HSYC dịch vụ tư vấn (15/4/2015)
• Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT ngày 6/5/2015 Qui định chi tiết lập hồ sơ mời thầu xây lắp (1/7/2015)
• Thông tư số 05/2015/TT-BKHĐT ngày 16/6/2015 Qui định chi tiết lập HSMT mua sắm hàng hóa (1/8/2015)
• Thông tư số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 8/9/2015 Quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về ĐT và LCNT qua mạng (1/11/2015)
• Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu (10/12/2015)
• Thông tư số 11/2015/TT-BKHĐT ngày 27/10/2015 Quy định chi tiết lập hồ sơ yêu cầu đối với chỉ định thầu, chào hàng cạnh tranh (22/12/2015)
• Thông tư số 19/2015/TT-BKHĐT ngày 27/11/2015 Quy định chi tiết lập báo cáo thẩm định trong quá trình lựa chọn nhà thầu

• Danh mục nói trên các văn bản tiếng Việt các bạn xem ở đây.

Gửi các bạn có ở file đính kèm nhé. Nếu thấy hữu ích cho mình, hãy nhớ vào chia sẻ với diễn đàn để cùng phát triển.
Cùng trồng cây gây rừng, đừng chỉ khai thác, đến lúc cạn tài nguyên mất.

Chúc các bạn mạnh khoẻ, bình an và thành công.
 

File đính kèm


Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Hãy kích để tới bài giới thiệu Khóa học Đọc bản vẽ và đo bóc khối lượng
Phần mềm quản lý chất lượng công trình QLCL GXD
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD
Top Bottom