Lớp Quản lý chất lượng GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc, lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu, đấu thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

Luật xây dựng mới

lvc89891978

học - học nữa - học mãi
Bài viết
15
Điểm thành tích
3
Khi Luật xây dựng số 50/2014/QH13 thay thế Luật xây dựng số 16/2003/QH11 thì: Các văn bản dưới luật như các Nghị định, Thông tư, Quyết định... có phải thay đổi theo không? Hay các văn bản dưới luật cũ vẫn được sử dụng?
Trân trọng cảm ơn!
 

VanToanGXD

Thành viên sắp lên hạng là thành viên tuyệt vời
Bài viết
727
Điểm thành tích
93
Lĩnh vực
Công ty tư vấn, ,
Chắc chắn là phải thay đổi theo anh nhé, nhưng cần có lộ trình để thay đổi. Các văn bản dưới Luật mà có điều nào trái Luật thì bác bỏ ngay, còn vẫn phù hợp thì có thể được sử dụng đến khi có các văn bản hướng dẫn mới. Cụ thể anh nghiên cứu Công văn số 3482/BXD-HĐXD ngày 30/12/2014 của Bộ Xây dựng để hiểu rõ hơn nhé.
 

Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Hãy kích để tới bài giới thiệu Khóa học Đọc bản vẽ và đo bóc khối lượng
Phần mềm quản lý chất lượng công trình QLCL GXD
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD
Đủ dữ liệu Xây dựng, Lắp đặt, Khảo sát, Đường dây, Trạm biến áp, thủy lợi, thủy điện, bưu chính viễn thông, cây xanh, chiếu sáng, rác thải...
  • 265
  • 1
Đủ dữ liệu Xây dựng, Lắp đặt, Khảo sát, Đường dây, Trạm biến áp, thủy lợi, thủy điện, bưu chính viễn thông, cây xanh, chiếu sáng, rác thải, cọc khoan nhồi, giếng cát, trạm BTS... các kiểu. Gọi tên, tra mã, định mức các công việc để đưa vào làm...
Top Bottom