Lượng nhựa tưới trong thi công BTN và láng nhựa!

Thành viên đã xem (Total:0)

chanvuong

Thành viên mới
#1
Xin các bạn cho hỏi cân nhựa tưới dính bám, thấm bám và lượng nhựa tưới khi láng nhựa cân bằng khay nhôm thì bao nhiêu m2 cân 1 điểm? ( Tần suất cân lượng nhựa?
 
Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Phần mềm quản lý chất lượng công trình QLCL GXD
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Phần mềm Giải phóng mặt bằng GPMB GXD
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD

Tìm thành viên

Dự thầu GXD