Lớp Quản lý chất lượng GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc, lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu, đấu thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

Mục lục tổng hợp thông báo giá VLXD các tỉnh thành năm 2009

Thành viên đã xem (Total:0)

Status
Không mở trả lời sau này.

GXD JSC

Công ty CP Giá Xây Dựng
#1
Thành phố Hà Nội
Quý I - Thông báo giá VLXD Hà Nội - Quý I
Quý III - Thông báo giá VLXD Hà Nội - Quý III

Thành phố Hồ Chí Minh
Tháng 2 - Thông báo giá VLXD TP Hồ Chí Minh - Tháng 2
Tháng 3 - Thông báo giá VLXD TP Hồ Chí Minh - Tháng 3
Tháng 4 - Thông báo giá VLXD TP Hồ Chí Minh - Tháng 4
Tháng 5 - Thông báo giá VLXD TP Hồ Chí Minh - Tháng 5
Tháng 6 - Thông báo giá VLXD TP Hồ Chí Minh - Tháng 6
Tháng 7 - Thông báo giá VLXD TP Hồ Chí Minh - Tháng 7
Tháng 8 - Thông báo giá VLXD TP Hồ Chí Minh - Tháng 8
Tháng 9 - Thông báo giá VLXD TP Hồ Chí Minh - Tháng 9
Tháng 10 - Thông báo giá VLXD TP Hồ Chí Minh - Tháng 10
Tháng 11 - Thông báo giá VLXD TP Hồ Chí Minh - Tháng 11
Tháng 12 - Thông báo giá VLXD TP Hồ Chí Minh - Tháng 12

An Giang
Tháng 1 - Thông báo giá VLXD An Giang - Tháng 1
Tháng 2 - Thông báo giá VLXD An Giang - Tháng 2
Tháng 4 - Thông báo giá VLXD An Giang - Tháng 4
Tháng 5 - Thông báo giá VLXD An Giang - Tháng 5
Tháng 7 - Thông báo giá VLXD An Giang - Tháng 7
Tháng 8 - Thông báo giá VLXD An Giang - Tháng 8
Tháng 9 - Thông báo giá VLXD An Giang - Tháng 9
Tháng 10 - Thông báo giá VLXD An Giang - Tháng 10
Tháng 11 - Thông báo giá VLXD An Giang - Tháng 11
Tháng 11 - Thông báo giá VLXD An Giang - Tháng 12

Bà rịa - Vũng Tàu
Tháng 1 - Thông báo giá VLXD Bà rịa - Vũng Tàu - Tháng 1
Tháng 2 - Thông báo giá VLXD Bà rịa - Vũng Tàu - Tháng 2
Tháng 3 - Thông báo giá VLXD Bà rịa - Vũng Tàu - Tháng 3
Tháng 4 - Thông báo giá VLXD Bà rịa - Vũng Tàu - Tháng 4
Tháng 5 - Thông báo giá VLXD Bà rịa - Vũng Tàu - Tháng 5
Tháng 6 - Thông báo giá VLXD Bà rịa - Vũng Tàu - Tháng 6
Tháng 7 - Thông báo giá VLXD Bà rịa - Vũng Tàu - Tháng 7
Tháng 8 - Thông báo giá VLXD Bà rịa - Vũng Tàu - Tháng 8
Tháng 9 - Thông báo giá VLXD Bà rịa - Vũng Tàu - Tháng 9
Tháng 10 - Thông báo giá VLXD Bà rịa - Vũng Tàu - Tháng 10
Tháng 12 - Thông báo giá VLXD Bà rịa - Vũng Tàu - Tháng 12

Bạc Liêu
Tháng 2 - Thông báo giá VLXD Bạc Liêu - Tháng 2
Tháng 4 - Thông báo giá VLXD Bạc Liêu - Tháng 4
Tháng 7 - Thông báo giá VLXD Bạc Liêu - Tháng 7
Tháng 8 - Thông báo giá VLXD Bạc Liêu - Tháng 8
Tháng 11- Thông báo giá VLXD Bạc Liêu - Tháng 11

Bắc Kạn
Tháng 4 - Thông báo giá VLXD Bắc Kạn - Tháng 4
Tháng 5 - Thông báo giá VLXD Bắc Kạn - Tháng 5

Bến Tre
Tháng 2 - Thông báo giá VLXD Bến Tre - Tháng 2
Tháng 7 - Thông báo giá VLXD Bến Tre - Tháng 7
Tháng 8 - Thông báo giá VLXD Bến Tre - Tháng 8
Tháng 9 - Thông báo giá VLXD Bến Tre - Tháng 9
Tháng 10 - Thông báo giá VLXD Bến Tre - Tháng 10

Bình Dương
Tháng 2 - Thông báo giá VLXD Bình Dương - Tháng 2
Tháng 3 - Thông báo giá VLXD Bình Dương - Tháng 3
Tháng 4 - Thông báo giá VLXD Bình Dương - Tháng 4
Tháng 5 - Thông báo giá VLXD Bình Dương - Tháng 5
Tháng 6 - Thông báo giá VLXD Bình Dương - Tháng 6
Tháng 8 - Thông báo giá VLXD Bình Dương - Tháng 8
Tháng 9 - Thông báo giá VLXD Bình Dương - Tháng 9
Tháng 10 - Thông báo giá VLXD Bình Dương - Tháng 10


Bình Phước
Tháng 5 - Thông báo giá VLXD Bình Phước - Tháng 5
Tháng 7 - Thông báo giá VLXD Bình Phước - Tháng 7
Tháng 8 - Thông báo giá VLXD Bình Phước - Tháng 8
Tháng 10 - Thông báo giá VLXD Bình Phước - Tháng 10


Bình Thuận
Tháng 1 - Thông báo giá VLXD Bình Thuận - Tháng 1
Tháng 2 - Thông báo giá VLXD Bình Thuận - Tháng 2
Tháng 3 - Thông báo giá VLXD Bình Thuận - Tháng 3
Tháng 4 - Thông báo giá VLXD Bình Thuận - Tháng 4
Tháng 5 - Thông báo giá VLXD Bình Thuận - Tháng 5
Tháng 6 - Thông báo giá VLXD Bình Thuận - Tháng 6
Tháng 7 - Thông báo giá VLXD Bình Thuận - Tháng 7
Tháng 8 - Thông báo giá VLXD Bình Thuận - Tháng 8
Tháng 9 - Thông báo giá VLXD Bình Thuận - Tháng 9
Tháng 10 - Thông báo giá VLXD Bình Thuận - Tháng 10
Tháng 11 - Thông báo giá VLXD Bình Thuận - Tháng 11

Cà Mau
Tháng 1 - Thông báo giá VLXD Cà Mau - Tháng 1
Tháng 4 - Thông báo giá VLXD Cà Mau - Tháng 4
Tháng 5 - Thông báo giá VLXD Cà Mau - Tháng 5
Tháng 6 - Thông báo giá VLXD Cà Mau - Tháng 6
Tháng 7 - Thông báo giá VLXD Cà Mau - Tháng 7
Tháng 9 - Thông báo giá VLXD Cà Mau - Tháng 9
Tháng 10 - Thông báo giá VLXD Cà Mau - Tháng 10
Tháng 11 - Thông báo giá VLXD Cà Mau - Tháng 11
 
Last edited by a moderator:

GXD JSC

Công ty CP Giá Xây Dựng
#2
Điện Biên
Tháng 1 - Thông báo giá VLXD Điện Biên - Tháng 1
Tháng 2 - Thông báo giá VLXD Điện Biên - Tháng 2
Tháng 3 - Thông báo giá VLXD Điện Biên - Tháng 3
Tháng 4 - Thông báo giá VLXD Điện Biên - Tháng 4
Tháng 5 - Thông báo giá VLXD Điện Biên - Tháng 5
Tháng 6 - Thông báo giá VLXD Điện Biên - Tháng 6
Tháng 7 - Thông báo giá VLXD Điện Biên - Tháng 7
Tháng 8 - Thông báo giá VLXD Điện Biên - Tháng 8
Tháng 9 - Thông báo giá VLXD Điện Biên - Tháng 9
Tháng 10 - Thông báo giá VLXD Điện Biên - Tháng 10


Đồng Nai
Tháng 1 - Thông báo giá VLXD Đồng Nai - Tháng 1
Tháng 2 - Thông báo giá VLXD Đồng Nai - Tháng 2
Tháng 3 - Thông báo giá VLXD Đồng Nai - Tháng 3
Tháng 4 - Thông báo giá VLXD Đồng Nai - Tháng 4
Tháng 5 - Thông báo giá VLXD Đồng Nai - Tháng 5
Tháng 6 - Thông báo giá VLXD Đồng Nai - Tháng 6
Tháng 7 - Thông báo giá VLXD Đồng Nai - Tháng 7
Tháng 8 - Thông báo giá VLXD Đồng Nai - Tháng 8
Tháng 9 - Thông báo giá VLXD Đồng Nai - Tháng 9
Tháng 10 - Thông báo giá VLXD Đồng Nai - Tháng 10

Đồng Tháp
Tháng 3 - Thông báo giá VLXD Đồng Tháp - Tháng 3
Tháng 4 - Thông báo giá VLXD Đồng Tháp - Tháng 4
Tháng 5 - Thông báo giá VLXD Đồng Tháp - Tháng 5
Tháng 6 - Thông báo giá VLXD Đồng Tháp - Tháng 6
Tháng 7 - Thông báo giá VLXD Đồng Tháp - Tháng 7
Tháng 8 - Thông báo giá VLXD Đồng Tháp - Tháng 8
Tháng 9 - Thông báo giá VLXD Đồng Tháp - Tháng 9
Tháng 10 - Thông báo giá VLXD Đồng Tháp - Tháng 10

Hải Dương
Tháng 2 - Thông báo giá VLXD Hải Dương - Tháng 2
Tháng 3 - Thông báo giá VLXD Hải Dương - Tháng 3
Tháng 4 - Thông báo giá VLXD Hải Dương - Tháng 4
Tháng 5 - Thông báo giá VLXD Hải Dương - Tháng 5
Tháng 6 - Thông báo giá VLXD Hải Dương - Tháng 6
Tháng 7 - Thông báo giá VLXD Hải Dương - Tháng 7
Tháng 8 - Thông báo giá VLXD Hải Dương - Tháng 8
Tháng 9 - Thông báo giá VLXD Hải Dương - Tháng 9
Tháng 10 - Thông báo giá VLXD Hải Dương - Tháng 10

Hải Phòng
Tháng 1 - Thông báo giá VLXD Hải Phòng - Tháng 1
Tháng 5 - Thông báo giá VLXD Hải Phòng - Tháng 5
Tháng 7 - Thông báo giá VLXD Hải Phòng - Tháng 7
Tháng 8 - Thông báo giá VLXD Hải Phòng - Tháng 8

Hậu Giang
Tháng 1 - Thông báo giá VLXD Hậu Giang - Tháng 1
Tháng 2 - Thông báo giá VLXD Hậu Giang - Tháng 2
Tháng 3 - Thông báo giá VLXD Hậu Giang - Tháng 3
Tháng 4 - Thông báo giá VLXD Hậu Giang - Tháng 4
Tháng 5 - Thông báo giá VLXD Hậu Giang - Tháng 5
Tháng 6 - Thông báo giá VLXD Hậu Giang - Tháng 6
Tháng 7 - Thông báo giá VLXD Hậu Giang - Tháng 7
Tháng 8 - Thông báo giá VLXD Hậu Giang - Tháng 8

Hòa Bình
Quý II -Thông báo giá VLXD Hòa Bình - Quý II
Quý II -Thông báo giá VLXD Hòa Bình - Quý II

Hưng Yên
Quý I - Thông báo giá VLXD Hưng Yên - Quý I
Quý II -Thông báo giá VLXD Hưng Yên - Quý II
Quý III - Thông báo giá VLXD Hưng Yên - Quý III
Quý IV - Thông báo giá VLXD Hưng Yên - Quý VI
 
Last edited by a moderator:

GXD JSC

Công ty CP Giá Xây Dựng
#3
Kiên Giang
Tháng 1 - Thông báo giá VLXD Kiên Giang - Tháng 1
Tháng 2 - Thông báo giá VLXD Kiên Giang - Tháng 2
Tháng 4 - Thông báo giá VLXD Kiên Giang - Tháng 4
Tháng 5 - Thông báo giá VLXD Kiên Giang - Tháng 5
Tháng 8 - Thông báo giá VLXD Kiên Giang - Tháng 8
Tháng 9 - Thông báo giá VLXD Kiên Giang - Tháng 9
Tháng 10 - Thông báo giá VLXD Kiên Giang - Tháng 10

Lai Châu
Tháng 1&2 - Thông báo giá VLXD Lai Châu - Tháng 1&2
Tháng 3 - Thông báo giá VLXD Lai Châu - Tháng 3
Tháng 4 - Thông báo giá VLXD Lai Châu - Tháng 4
Tháng 5&6 -Thông báo giá VLXD Lai Châu - Tháng 5&6

Lâm Đồng
Tháng 1 - Thông báo giá VLXD Lâm Đồng - Tháng 1
Tháng 2 - Thông báo giá VLXD Lâm Đồng - Tháng 2
Tháng 3 - Thông báo giá VLXD Lâm Đồng - Tháng 3
Tháng 4 - Thông báo giá VLXD Lâm Đồng - Tháng 4
Tháng 5 - Thông báo giá VLXD Lâm Đồng - Tháng 5
Tháng 7 - Thông báo giá VLXD Lâm Đồng - Tháng 7
Tháng 8 - Thông báo giá VLXD Lâm Đồng - Tháng 8
Tháng 10 - Thông báo giá VLXD Lâm Đồng - Tháng 10
Tháng 11 - Thông báo giá VLXD Lâm Đồng - Tháng 11

Lào Cai
Quý I - Thông báo giá VLXD Lào Cai - Quý I
Quý II -Thông báo giá VLXD Lào Cai - Quý II
Quý III - Thông báo giá VLXD Lào Cai - Quý III

Long An
Tháng 5 - Thông báo giá VLXD Long An - Tháng 5

Nghệ An
Tháng 1 - Thông báo giá VLXD Nghệ An - Tháng 1
Tháng 2 - Thông báo giá VLXD Nghệ An - Tháng 2
Tháng 3 - Thông báo giá VLXD Nghệ An - Tháng 3
Tháng 4 - Thông báo giá VLXD Nghệ An - Tháng 4
Tháng 5 - Thông báo giá VLXD Nghệ An - Tháng 5
Tháng 6 - Thông báo giá VLXD Nghệ An - Tháng 6
Tháng 10 - Thông báo giá VLXD Nghệ An - Tháng 10

Ninh Bình
Tháng 3 - Thông báo giá VLXD Ninh Bình - Tháng 3
Tháng 6 - Thông báo giá VLXD Ninh Bình - Tháng 6
Tháng 7 - Thông báo giá VLXD Ninh Bình - Tháng 7
Tháng 8 - Thông báo giá VLXD Ninh Bình - Tháng 8
Tháng 10 - Thông báo giá VLXD Ninh Bình - Tháng 10

Ninh Thuận
Quý I - Thông báo giá VLXD Ninh Thuận - Quý I
Quý II - Thông báo giá VLXD Ninh Thuận - Quý II

Phú Thọ
Tháng 1 - Thông báo giá VLXD Phú Thọ - Tháng 1
Tháng 2 - Thông báo giá VLXD Phú Thọ - Tháng 2
Tháng 3 - Thông báo giá VLXD Phú Thọ - Tháng 3
Tháng 4 - Thông báo giá VLXD Phú Thọ - Tháng 4
Tháng 5 - Thông báo giá VLXD Phú Thọ - Tháng 5
Tháng 6 - Thông báo giá VLXD Phú Thọ - Tháng 6
Tháng 8 - Thông báo giá VLXD Phú Thọ - Tháng 8

Phú Yên
Tháng 2 - Thông báo giá VLXD Phú Yên - Tháng 2
Tháng 8 - Thông báo giá VLXD Phú Yên - Tháng 8
Tháng 9 -
Thông báo giá VLXD Phú Yên - Tháng 9
 
Last edited by a moderator:

GXD JSC

Công ty CP Giá Xây Dựng
#4
Quảng Bình
Quý I - Thông báo giá VLXD Quảng Bình - Quý I
Quý II - Thông báo giá VLXD Quảng Bình - Quý II

Quảng Nam
Quý I - Thông báo giá VLXD Quảng Nam - Quý I
Quý II -Thông báo giá VLXD Quảng Nam - Quý II
Quý III -Thông báo giá VLXD Quảng Nam - Quý III

Quảng Ngãi
Tháng 1 - Thông báo giá VLXD Quảng Ngãi - Tháng 1
Tháng 2 - Thông báo giá VLXD Quảng Ngãi - Tháng 2
Tháng 3 - Thông báo giá VLXD Quảng Ngãi - Tháng 3
Tháng 4 - Thông báo giá VLXD Quảng Ngãi - Tháng 4
Tháng 5 - Thông báo giá VLXD Quảng Ngãi - Tháng 5
Tháng 6 - Thông báo giá VLXD Quảng Ngãi - Tháng 6
Tháng 7 - Thông báo giá VLXD Quảng Ngãi - Tháng 7
Tháng 8 - Thông báo giá VLXD Quảng Ngãi - Tháng 8
Tháng 9 - Thông báo giá VLXD Quảng Ngãi - Tháng 9
Tháng 10 - Thông báo giá VLXD Quảng Ngãi - Tháng 10
Tháng 11 - Thông báo giá VLXD Quảng Ngãi - Tháng 11

Quảng Ninh
Tháng 1 - Thông báo giá VLXD Quảng Ninh - Tháng 1
Tháng 2 - Thông báo giá VLXD Quảng Ninh - Tháng 2
Tháng 3 - Thông báo giá VLXD Quảng Ninh - Tháng 3
Tháng 4 - Thông báo giá VLXD Quảng Ninh - Tháng 4
Tháng 5 - Thông báo giá VLXD Quảng Ninh - Tháng 5
Tháng 6 - Thông báo giá VLXD Quảng Ninh - Tháng 6
Tháng 7 - Thông báo giá VLXD Quảng Ninh - Tháng 7
Tháng 8 - Thông báo giá VLXD Quảng Ninh - Tháng 8
Tháng 9 - Thông báo giá VLXD Quảng Ninh - Tháng 9
Tháng 10 - Thông báo giá VLXD Quảng Ninh - Tháng 10

Quảng Trị
Tháng 1&2 - Thông báo giá VLXD Quảng Trị - Tháng 1 & 2
Tháng 3 - Thông báo giá VLXD Quảng Trị - Tháng 3
Tháng 4 - Thông báo giá VLXD Quảng Trị - Tháng 4
Tháng 5 - Thông báo giá VLXD Quảng Trị - Tháng 5
Tháng 7 - Thông báo giá VLXD Quảng Trị - Tháng 7
Tháng 8 - Thông báo giá VLXD Quảng Trị - Tháng 8

Tây Ninh
Tháng 1 - Thông báo giá VLXD Tây Ninh - Tháng 1
Tháng 2 - Thông báo giá VLXD Tây Ninh - Tháng 2
Tháng 4 - Thông báo giá VLXD Tây Ninh - Tháng 4
Tháng 5 - Thông báo giá VLXD Tây Ninh - Tháng 5
Tháng 7 - Thông báo giá VLXD Tây Ninh - Tháng 7
Tháng 9 - Thông báo giá VLXD Tây Ninh - Tháng 9

Thái Bình
Tháng 1 - Thông báo giá VLXD Thái Bình - Tháng 1
Tháng 2 - Thông báo giá VLXD Thái Bình - Tháng 2
Tháng 3 - Thông báo giá VLXD Thái Bình - Tháng 3
Tháng 4 - Thông báo giá VLXD Thái Bình - Tháng 4
Tháng 5 - Thông báo giá VLXD Thái Bình - Tháng 5
Tháng 6 - Thông báo giá VLXD Thái Bình - Tháng 6
Tháng 7 - Thông báo giá VLXD Thái Bình - Tháng 7
Tháng 8 - Thông báo giá VLXD Thái Bình - Tháng 8
Tháng 9 - Thông báo giá VLXD Thái Bình - Tháng 9
Tháng 10 - Thông báo giá VLXD Thái Bình - Tháng 10
 
Last edited by a moderator:

GXD JSC

Công ty CP Giá Xây Dựng
#5
Thái Nguyên
Tháng 1 - Thông báo giá VLXD Thái Nguyên - Tháng 1
Tháng 2 - Thông báo giá VLXD Thái Nguyên - Tháng 2
Tháng 3 - Thông báo giá VLXD Thái Nguyên - Tháng 3
Tháng 4 - Thông báo giá VLXD Thái Nguyên - Tháng 4
Tháng 5 - Thông báo giá VLXD Thái Nguyên - Tháng 5
Tháng 6 - Thông báo giá VLXD Thái Nguyên - Tháng 6
Tháng 10 - Thông báo giá VLXD Thái Nguyên - Tháng 10
Tháng 12 - Thông báo giá VLXD Thái Nguyên - Tháng 12

Thanh Hóa
Tháng 1 - Thông báo giá VLXD Thanh Hóa - Tháng 1
Tháng 5 - Thông báo giá VLXD Thanh Hóa - Tháng 5
Tháng 6 - Thông báo giá VLXD Thanh Hóa - Tháng 6
Tháng 7 - Thông báo giá VLXD Thanh Hóa - Tháng 7
Tháng 8 - Thông báo giá VLXD Thanh Hóa - Tháng 8

Thừa Thiên Huế
Tháng 1 - Thông báo giá VLXD Thừa Thiên Huế - Tháng 1
Tháng 2 - Thông báo giá VLXD Thừa Thiên Huế - Tháng 2
Tháng 8 - Thông báo giá VLXD Thừa Thiên Huế - Tháng 8
Tháng 9 - Thông báo giá VLXD Thừa Thiên Huế - Tháng 9
Tháng 10 - Thông báo giá VLXD Thừa Thiên Huế - Tháng 10
Tháng 11- Thông báo giá VLXD Thừa Thiên Huế - Tháng 11
Tháng 12 - Thông báo giá VLXD Thừa Thiên Huế - Tháng 12

Trà Vinh
Tháng 1 - Thông báo giá VLXD Trà Vinh - Tháng 1
Tháng 3 - Thông báo giá VLXD Trà Vinh - Tháng 3
Tháng 6 - Thông báo giá VLXD Trà Vinh - Tháng 6
Tháng 8 - Thông báo giá VLXD Trà Vinh - Tháng 8
Tháng 9 - Thông báo giá VLXD Trà Vinh - Tháng 9
Tháng 10 - Thông báo giá VLXD Trà Vinh - Tháng 10

Tuyên Quang
Quý I - Thông báo giá VLXD Tuyên Quang - Quý I
Quý III - Thông báo giá VLXD Tuyên Quang - Quý III

Vĩnh Long
Tháng 1 - Thông báo giá VLXD Vĩnh Long - Tháng 1
Tháng 2 - Thông báo giá VLXD Vĩnh Long - Tháng 2
Tháng 3 - Thông báo giá VLXD Vĩnh Long - Tháng 3
Tháng 4 - Thông báo giá VLXD Vĩnh Long - Tháng 4
Tháng 5 - Thông báo giá VLXD Vĩnh Long - Tháng 5
Tháng 6 - Thông báo giá VLXD Vĩnh Long - Tháng 6
Tháng 7 - Thông báo giá VLXD Vĩnh Long - Tháng 7
Tháng 8 - Thông báo giá VLXD Vĩnh Long - Tháng 8
Tháng 9 - Thông báo giá VLXD Vĩnh Long - Tháng 9
Tháng 10 - Thông báo giá VLXD Vĩnh Long - Tháng 10
Tháng 11 - Thông báo giá VLXD Vĩnh Long - Tháng 11
Tháng 12 - Thông báo giá VLXD Vĩnh Long - Tháng 12


Vĩnh Phúc
Tháng 2 - Thông báo giá VLXD Vĩnh Phúc - Tháng 2
Tháng 3 - Thông báo giá VLXD Vĩnh Phúc - Tháng 3
Tháng 4 - Thông báo giá VLXD Vĩnh Phúc - Tháng 4
Tháng 5 - Thông báo giá VLXD Vĩnh Phúc - Tháng 5
Tháng 6 - Thông báo giá VLXD Vĩnh Phúc - Tháng 6
Tháng 7 - Thông báo giá VLXD Vĩnh Phúc - Tháng 7
Tháng 8 - Thông báo giá VLXD Vĩnh Phúc - Tháng 8
Tháng 9 - Thông báo giá VLXD Vĩnh Phúc - Tháng 9
Tháng 10 - Thông báo giá VLXD Vĩnh Phúc - Tháng 10

Yên Bái
Tháng 2 - Thông báo giá VLXD Yên Bái - Tháng 2
Tháng 3 - Thông báo giá VLXD Yên Bái - Tháng 3
Tháng 6 - Thông báo giá VLXD Yên Bái - Tháng 6
Tháng 7 - Thông báo giá VLXD Yên Bái - Tháng 7
Tháng 10 - Thông báo giá VLXD Yên Bái - Tháng 10
 
Last edited by a moderator:

GXD JSC

Công ty CP Giá Xây Dựng
#6
Tổng hợp thông báo giá VLXD các tỉnh thành

Đà Nẵng
Quý I - Thông báo giá VLXD Đà Nẵng - Quý I
Tháng 7 - Thông báo giá VLXD Đà Nẵng - Tháng 7


Đắk Lắk

Tháng 1 - Thông báo giá VLXD Đắk Lắk - Tháng 1
Tháng 2 - Thông báo giá VLXD Đắk Lắk - Tháng 2
Tháng 3 - Thông báo giá VLXD Đắk Lắk - Tháng 3
Tháng 4 - Thông báo giá VLXD Đắk Lắk - Tháng 4
Tháng 5 - Thông báo giá VLXD Đắk Lắk - Tháng 5
Tháng 6 - Thông báo giá VLXD Đắk Lắk - Tháng 6
Tháng 8 - Thông báo giá VLXD Đắk Lắk - Tháng 8
Tháng 9 - Thông báo giá VLXD Đắk Lắk - Tháng 9
Tháng 10 - Thông báo giá VLXD Đắk Lắk - Tháng 10
Tháng 11 - Thông báo giá VLXD Đắk Lắk - Tháng 11

Đắk Nông
Quý I - Thông báo giá VLXD Đắk Nông - Quý I
Quý II - Thông báo giá VLXD Đắk Nông - Quý II
Quý III - Thông báo giá VLXD Đắk Nông - Quý III
Quý IV - Thông báo giá VLXD Đắk Nông - Quý IV

Bình Định
Quý I - Thông báo giá VLXD Bình Định - Quý I
Quý II - Thông báo giá VLXD Bình Định - Quý II
Quý III & IV - Thông báo giá VLXD Bình Định - Quý III & IV


Khánh Hòa
Tháng 1 - Thông báo giá VLXD Khánh Hòa - Tháng 1
Tháng 2 - Thông báo giá VLXD Khánh Hòa - Tháng 2
Tháng 3 - Thông báo giá VLXD Khánh Hòa - Tháng 3
Tháng 4 - Thông báo giá VLXD Khánh Hòa - Tháng 4
Tháng 5 - Thông báo giá VLXD Khánh Hòa - Tháng 5
Tháng 6 - Thông báo giá VLXD Khánh Hòa - Tháng 6
Tháng 7 - Thông báo giá VLXD Khánh Hòa - Tháng 7
Tháng 8 - Thông báo giá VLXD Khánh Hòa - Tháng 8

Bắc Ninh
Tháng 1 - Thông báo giá VLXD Bắc Ninh - Tháng 1
Tháng 3 - Thông báo giá VLXD Bắc Ninh - Tháng 3
Tháng 6 - Thông báo giá VLXD Bắc Ninh - Tháng 6
Tháng 9 - Thông báo giá VLXD Bắc Ninh - Tháng 9
Tháng 11 - Thông báo giá VLXD Bắc Ninh - Tháng 11
 
Last edited by a moderator:
Status
Không mở trả lời sau này.