Mục lục tổng hợp thông báo giá VLXD các tỉnh thành năm 2009

Thành viên đã xem (Total:0)

Status
Không mở trả lời sau này.

GXD JSC

Công ty CP Giá Xây Dựng
#1
Thành phố Hà Nội
Quý I - Thông báo giá VLXD Hà Nội - Quý I
Quý III - Thông báo giá VLXD Hà Nội - Quý III

Thành phố Hồ Chí Minh
Tháng 2 - Thông báo giá VLXD TP Hồ Chí Minh - Tháng 2
Tháng 3 - Thông báo giá VLXD TP Hồ Chí Minh - Tháng 3
Tháng 4 - Thông báo giá VLXD TP Hồ Chí Minh - Tháng 4
Tháng 5 - Thông báo giá VLXD TP Hồ Chí Minh - Tháng 5
Tháng 6 - Thông báo giá VLXD TP Hồ Chí Minh - Tháng 6
Tháng 7 - Thông báo giá VLXD TP Hồ Chí Minh - Tháng 7
Tháng 8 - Thông báo giá VLXD TP Hồ Chí Minh - Tháng 8
Tháng 9 - Thông báo giá VLXD TP Hồ Chí Minh - Tháng 9
Tháng 10 - Thông báo giá VLXD TP Hồ Chí Minh - Tháng 10
Tháng 11 - Thông báo giá VLXD TP Hồ Chí Minh - Tháng 11
Tháng 12 - Thông báo giá VLXD TP Hồ Chí Minh - Tháng 12

An Giang
Tháng 1 - Thông báo giá VLXD An Giang - Tháng 1
Tháng 2 - Thông báo giá VLXD An Giang - Tháng 2
Tháng 4 - Thông báo giá VLXD An Giang - Tháng 4
Tháng 5 - Thông báo giá VLXD An Giang - Tháng 5
Tháng 7 - Thông báo giá VLXD An Giang - Tháng 7
Tháng 8 - Thông báo giá VLXD An Giang - Tháng 8
Tháng 9 - Thông báo giá VLXD An Giang - Tháng 9
Tháng 10 - Thông báo giá VLXD An Giang - Tháng 10
Tháng 11 - Thông báo giá VLXD An Giang - Tháng 11
Tháng 11 - Thông báo giá VLXD An Giang - Tháng 12

Bà rịa - Vũng Tàu
Tháng 1 - Thông báo giá VLXD Bà rịa - Vũng Tàu - Tháng 1
Tháng 2 - Thông báo giá VLXD Bà rịa - Vũng Tàu - Tháng 2
Tháng 3 - Thông báo giá VLXD Bà rịa - Vũng Tàu - Tháng 3
Tháng 4 - Thông báo giá VLXD Bà rịa - Vũng Tàu - Tháng 4
Tháng 5 - Thông báo giá VLXD Bà rịa - Vũng Tàu - Tháng 5
Tháng 6 - Thông báo giá VLXD Bà rịa - Vũng Tàu - Tháng 6
Tháng 7 - Thông báo giá VLXD Bà rịa - Vũng Tàu - Tháng 7
Tháng 8 - Thông báo giá VLXD Bà rịa - Vũng Tàu - Tháng 8
Tháng 9 - Thông báo giá VLXD Bà rịa - Vũng Tàu - Tháng 9
Tháng 10 - Thông báo giá VLXD Bà rịa - Vũng Tàu - Tháng 10
Tháng 12 - Thông báo giá VLXD Bà rịa - Vũng Tàu - Tháng 12

Bạc Liêu
Tháng 2 - Thông báo giá VLXD Bạc Liêu - Tháng 2
Tháng 4 - Thông báo giá VLXD Bạc Liêu - Tháng 4
Tháng 7 - Thông báo giá VLXD Bạc Liêu - Tháng 7
Tháng 8 - Thông báo giá VLXD Bạc Liêu - Tháng 8
Tháng 11- Thông báo giá VLXD Bạc Liêu - Tháng 11

Bắc Kạn
Tháng 4 - Thông báo giá VLXD Bắc Kạn - Tháng 4
Tháng 5 - Thông báo giá VLXD Bắc Kạn - Tháng 5

Bến Tre
Tháng 2 - Thông báo giá VLXD Bến Tre - Tháng 2
Tháng 7 - Thông báo giá VLXD Bến Tre - Tháng 7
Tháng 8 - Thông báo giá VLXD Bến Tre - Tháng 8
Tháng 9 - Thông báo giá VLXD Bến Tre - Tháng 9
Tháng 10 - Thông báo giá VLXD Bến Tre - Tháng 10

Bình Dương
Tháng 2 - Thông báo giá VLXD Bình Dương - Tháng 2
Tháng 3 - Thông báo giá VLXD Bình Dương - Tháng 3
Tháng 4 - Thông báo giá VLXD Bình Dương - Tháng 4
Tháng 5 - Thông báo giá VLXD Bình Dương - Tháng 5
Tháng 6 - Thông báo giá VLXD Bình Dương - Tháng 6
Tháng 8 - Thông báo giá VLXD Bình Dương - Tháng 8
Tháng 9 - Thông báo giá VLXD Bình Dương - Tháng 9
Tháng 10 - Thông báo giá VLXD Bình Dương - Tháng 10


Bình Phước
Tháng 5 - Thông báo giá VLXD Bình Phước - Tháng 5
Tháng 7 - Thông báo giá VLXD Bình Phước - Tháng 7
Tháng 8 - Thông báo giá VLXD Bình Phước - Tháng 8
Tháng 10 - Thông báo giá VLXD Bình Phước - Tháng 10


Bình Thuận
Tháng 1 - Thông báo giá VLXD Bình Thuận - Tháng 1
Tháng 2 - Thông báo giá VLXD Bình Thuận - Tháng 2
Tháng 3 - Thông báo giá VLXD Bình Thuận - Tháng 3
Tháng 4 - Thông báo giá VLXD Bình Thuận - Tháng 4
Tháng 5 - Thông báo giá VLXD Bình Thuận - Tháng 5
Tháng 6 - Thông báo giá VLXD Bình Thuận - Tháng 6
Tháng 7 - Thông báo giá VLXD Bình Thuận - Tháng 7
Tháng 8 - Thông báo giá VLXD Bình Thuận - Tháng 8
Tháng 9 - Thông báo giá VLXD Bình Thuận - Tháng 9
Tháng 10 - Thông báo giá VLXD Bình Thuận - Tháng 10
Tháng 11 - Thông báo giá VLXD Bình Thuận - Tháng 11

Cà Mau
Tháng 1 - Thông báo giá VLXD Cà Mau - Tháng 1
Tháng 4 - Thông báo giá VLXD Cà Mau - Tháng 4
Tháng 5 - Thông báo giá VLXD Cà Mau - Tháng 5
Tháng 6 - Thông báo giá VLXD Cà Mau - Tháng 6
Tháng 7 - Thông báo giá VLXD Cà Mau - Tháng 7
Tháng 9 - Thông báo giá VLXD Cà Mau - Tháng 9
Tháng 10 - Thông báo giá VLXD Cà Mau - Tháng 10
Tháng 11 - Thông báo giá VLXD Cà Mau - Tháng 11
 
Last edited by a moderator:

GXD JSC

Công ty CP Giá Xây Dựng
#2
Điện Biên
Tháng 1 - Thông báo giá VLXD Điện Biên - Tháng 1
Tháng 2 - Thông báo giá VLXD Điện Biên - Tháng 2
Tháng 3 - Thông báo giá VLXD Điện Biên - Tháng 3
Tháng 4 - Thông báo giá VLXD Điện Biên - Tháng 4
Tháng 5 - Thông báo giá VLXD Điện Biên - Tháng 5
Tháng 6 - Thông báo giá VLXD Điện Biên - Tháng 6
Tháng 7 - Thông báo giá VLXD Điện Biên - Tháng 7
Tháng 8 - Thông báo giá VLXD Điện Biên - Tháng 8
Tháng 9 - Thông báo giá VLXD Điện Biên - Tháng 9
Tháng 10 - Thông báo giá VLXD Điện Biên - Tháng 10


Đồng Nai
Tháng 1 - Thông báo giá VLXD Đồng Nai - Tháng 1
Tháng 2 - Thông báo giá VLXD Đồng Nai - Tháng 2
Tháng 3 - Thông báo giá VLXD Đồng Nai - Tháng 3
Tháng 4 - Thông báo giá VLXD Đồng Nai - Tháng 4
Tháng 5 - Thông báo giá VLXD Đồng Nai - Tháng 5
Tháng 6 - Thông báo giá VLXD Đồng Nai - Tháng 6
Tháng 7 - Thông báo giá VLXD Đồng Nai - Tháng 7
Tháng 8 - Thông báo giá VLXD Đồng Nai - Tháng 8
Tháng 9 - Thông báo giá VLXD Đồng Nai - Tháng 9
Tháng 10 - Thông báo giá VLXD Đồng Nai - Tháng 10

Đồng Tháp
Tháng 3 - Thông báo giá VLXD Đồng Tháp - Tháng 3
Tháng 4 - Thông báo giá VLXD Đồng Tháp - Tháng 4
Tháng 5 - Thông báo giá VLXD Đồng Tháp - Tháng 5
Tháng 6 - Thông báo giá VLXD Đồng Tháp - Tháng 6
Tháng 7 - Thông báo giá VLXD Đồng Tháp - Tháng 7
Tháng 8 - Thông báo giá VLXD Đồng Tháp - Tháng 8
Tháng 9 - Thông báo giá VLXD Đồng Tháp - Tháng 9
Tháng 10 - Thông báo giá VLXD Đồng Tháp - Tháng 10

Hải Dương
Tháng 2 - Thông báo giá VLXD Hải Dương - Tháng 2
Tháng 3 - Thông báo giá VLXD Hải Dương - Tháng 3
Tháng 4 - Thông báo giá VLXD Hải Dương - Tháng 4
Tháng 5 - Thông báo giá VLXD Hải Dương - Tháng 5
Tháng 6 - Thông báo giá VLXD Hải Dương - Tháng 6
Tháng 7 - Thông báo giá VLXD Hải Dương - Tháng 7
Tháng 8 - Thông báo giá VLXD Hải Dương - Tháng 8
Tháng 9 - Thông báo giá VLXD Hải Dương - Tháng 9
Tháng 10 - Thông báo giá VLXD Hải Dương - Tháng 10

Hải Phòng
Tháng 1 - Thông báo giá VLXD Hải Phòng - Tháng 1
Tháng 5 - Thông báo giá VLXD Hải Phòng - Tháng 5
Tháng 7 - Thông báo giá VLXD Hải Phòng - Tháng 7
Tháng 8 - Thông báo giá VLXD Hải Phòng - Tháng 8

Hậu Giang
Tháng 1 - Thông báo giá VLXD Hậu Giang - Tháng 1
Tháng 2 - Thông báo giá VLXD Hậu Giang - Tháng 2
Tháng 3 - Thông báo giá VLXD Hậu Giang - Tháng 3
Tháng 4 - Thông báo giá VLXD Hậu Giang - Tháng 4
Tháng 5 - Thông báo giá VLXD Hậu Giang - Tháng 5
Tháng 6 - Thông báo giá VLXD Hậu Giang - Tháng 6
Tháng 7 - Thông báo giá VLXD Hậu Giang - Tháng 7
Tháng 8 - Thông báo giá VLXD Hậu Giang - Tháng 8

Hòa Bình
Quý II -Thông báo giá VLXD Hòa Bình - Quý II
Quý II -Thông báo giá VLXD Hòa Bình - Quý II

Hưng Yên
Quý I - Thông báo giá VLXD Hưng Yên - Quý I
Quý II -Thông báo giá VLXD Hưng Yên - Quý II
Quý III - Thông báo giá VLXD Hưng Yên - Quý III
Quý IV - Thông báo giá VLXD Hưng Yên - Quý VI
 
Last edited by a moderator:

GXD JSC

Công ty CP Giá Xây Dựng
#3
Kiên Giang
Tháng 1 - Thông báo giá VLXD Kiên Giang - Tháng 1
Tháng 2 - Thông báo giá VLXD Kiên Giang - Tháng 2
Tháng 4 - Thông báo giá VLXD Kiên Giang - Tháng 4
Tháng 5 - Thông báo giá VLXD Kiên Giang - Tháng 5
Tháng 8 - Thông báo giá VLXD Kiên Giang - Tháng 8
Tháng 9 - Thông báo giá VLXD Kiên Giang - Tháng 9
Tháng 10 - Thông báo giá VLXD Kiên Giang - Tháng 10

Lai Châu
Tháng 1&2 - Thông báo giá VLXD Lai Châu - Tháng 1&2
Tháng 3 - Thông báo giá VLXD Lai Châu - Tháng 3
Tháng 4 - Thông báo giá VLXD Lai Châu - Tháng 4
Tháng 5&6 -Thông báo giá VLXD Lai Châu - Tháng 5&6

Lâm Đồng
Tháng 1 - Thông báo giá VLXD Lâm Đồng - Tháng 1
Tháng 2 - Thông báo giá VLXD Lâm Đồng - Tháng 2
Tháng 3 - Thông báo giá VLXD Lâm Đồng - Tháng 3
Tháng 4 - Thông báo giá VLXD Lâm Đồng - Tháng 4
Tháng 5 - Thông báo giá VLXD Lâm Đồng - Tháng 5
Tháng 7 - Thông báo giá VLXD Lâm Đồng - Tháng 7
Tháng 8 - Thông báo giá VLXD Lâm Đồng - Tháng 8
Tháng 10 - Thông báo giá VLXD Lâm Đồng - Tháng 10
Tháng 11 - Thông báo giá VLXD Lâm Đồng - Tháng 11

Lào Cai
Quý I - Thông báo giá VLXD Lào Cai - Quý I
Quý II -Thông báo giá VLXD Lào Cai - Quý II
Quý III - Thông báo giá VLXD Lào Cai - Quý III

Long An
Tháng 5 - Thông báo giá VLXD Long An - Tháng 5

Nghệ An
Tháng 1 - Thông báo giá VLXD Nghệ An - Tháng 1
Tháng 2 - Thông báo giá VLXD Nghệ An - Tháng 2
Tháng 3 - Thông báo giá VLXD Nghệ An - Tháng 3
Tháng 4 - Thông báo giá VLXD Nghệ An - Tháng 4
Tháng 5 - Thông báo giá VLXD Nghệ An - Tháng 5
Tháng 6 - Thông báo giá VLXD Nghệ An - Tháng 6
Tháng 10 - Thông báo giá VLXD Nghệ An - Tháng 10

Ninh Bình
Tháng 3 - Thông báo giá VLXD Ninh Bình - Tháng 3
Tháng 6 - Thông báo giá VLXD Ninh Bình - Tháng 6
Tháng 7 - Thông báo giá VLXD Ninh Bình - Tháng 7
Tháng 8 - Thông báo giá VLXD Ninh Bình - Tháng 8
Tháng 10 - Thông báo giá VLXD Ninh Bình - Tháng 10

Ninh Thuận
Quý I - Thông báo giá VLXD Ninh Thuận - Quý I
Quý II - Thông báo giá VLXD Ninh Thuận - Quý II

Phú Thọ
Tháng 1 - Thông báo giá VLXD Phú Thọ - Tháng 1
Tháng 2 - Thông báo giá VLXD Phú Thọ - Tháng 2
Tháng 3 - Thông báo giá VLXD Phú Thọ - Tháng 3
Tháng 4 - Thông báo giá VLXD Phú Thọ - Tháng 4
Tháng 5 - Thông báo giá VLXD Phú Thọ - Tháng 5
Tháng 6 - Thông báo giá VLXD Phú Thọ - Tháng 6
Tháng 8 - Thông báo giá VLXD Phú Thọ - Tháng 8

Phú Yên
Tháng 2 - Thông báo giá VLXD Phú Yên - Tháng 2
Tháng 8 - Thông báo giá VLXD Phú Yên - Tháng 8
Tháng 9 -
Thông báo giá VLXD Phú Yên - Tháng 9
 
Last edited by a moderator:

GXD JSC

Công ty CP Giá Xây Dựng
#4
Quảng Bình
Quý I - Thông báo giá VLXD Quảng Bình - Quý I
Quý II - Thông báo giá VLXD Quảng Bình - Quý II

Quảng Nam
Quý I - Thông báo giá VLXD Quảng Nam - Quý I
Quý II -Thông báo giá VLXD Quảng Nam - Quý II
Quý III -Thông báo giá VLXD Quảng Nam - Quý III

Quảng Ngãi
Tháng 1 - Thông báo giá VLXD Quảng Ngãi - Tháng 1
Tháng 2 - Thông báo giá VLXD Quảng Ngãi - Tháng 2
Tháng 3 - Thông báo giá VLXD Quảng Ngãi - Tháng 3
Tháng 4 - Thông báo giá VLXD Quảng Ngãi - Tháng 4
Tháng 5 - Thông báo giá VLXD Quảng Ngãi - Tháng 5
Tháng 6 - Thông báo giá VLXD Quảng Ngãi - Tháng 6
Tháng 7 - Thông báo giá VLXD Quảng Ngãi - Tháng 7
Tháng 8 - Thông báo giá VLXD Quảng Ngãi - Tháng 8
Tháng 9 - Thông báo giá VLXD Quảng Ngãi - Tháng 9
Tháng 10 - Thông báo giá VLXD Quảng Ngãi - Tháng 10
Tháng 11 - Thông báo giá VLXD Quảng Ngãi - Tháng 11

Quảng Ninh
Tháng 1 - Thông báo giá VLXD Quảng Ninh - Tháng 1
Tháng 2 - Thông báo giá VLXD Quảng Ninh - Tháng 2
Tháng 3 - Thông báo giá VLXD Quảng Ninh - Tháng 3
Tháng 4 - Thông báo giá VLXD Quảng Ninh - Tháng 4
Tháng 5 - Thông báo giá VLXD Quảng Ninh - Tháng 5
Tháng 6 - Thông báo giá VLXD Quảng Ninh - Tháng 6
Tháng 7 - Thông báo giá VLXD Quảng Ninh - Tháng 7
Tháng 8 - Thông báo giá VLXD Quảng Ninh - Tháng 8
Tháng 9 - Thông báo giá VLXD Quảng Ninh - Tháng 9
Tháng 10 - Thông báo giá VLXD Quảng Ninh - Tháng 10

Quảng Trị
Tháng 1&2 - Thông báo giá VLXD Quảng Trị - Tháng 1 & 2
Tháng 3 - Thông báo giá VLXD Quảng Trị - Tháng 3
Tháng 4 - Thông báo giá VLXD Quảng Trị - Tháng 4
Tháng 5 - Thông báo giá VLXD Quảng Trị - Tháng 5
Tháng 7 - Thông báo giá VLXD Quảng Trị - Tháng 7
Tháng 8 - Thông báo giá VLXD Quảng Trị - Tháng 8

Tây Ninh
Tháng 1 - Thông báo giá VLXD Tây Ninh - Tháng 1
Tháng 2 - Thông báo giá VLXD Tây Ninh - Tháng 2
Tháng 4 - Thông báo giá VLXD Tây Ninh - Tháng 4
Tháng 5 - Thông báo giá VLXD Tây Ninh - Tháng 5
Tháng 7 - Thông báo giá VLXD Tây Ninh - Tháng 7
Tháng 9 - Thông báo giá VLXD Tây Ninh - Tháng 9

Thái Bình
Tháng 1 - Thông báo giá VLXD Thái Bình - Tháng 1
Tháng 2 - Thông báo giá VLXD Thái Bình - Tháng 2
Tháng 3 - Thông báo giá VLXD Thái Bình - Tháng 3
Tháng 4 - Thông báo giá VLXD Thái Bình - Tháng 4
Tháng 5 - Thông báo giá VLXD Thái Bình - Tháng 5
Tháng 6 - Thông báo giá VLXD Thái Bình - Tháng 6
Tháng 7 - Thông báo giá VLXD Thái Bình - Tháng 7
Tháng 8 - Thông báo giá VLXD Thái Bình - Tháng 8
Tháng 9 - Thông báo giá VLXD Thái Bình - Tháng 9
Tháng 10 - Thông báo giá VLXD Thái Bình - Tháng 10
 
Last edited by a moderator:

GXD JSC

Công ty CP Giá Xây Dựng
#5
Thái Nguyên
Tháng 1 - Thông báo giá VLXD Thái Nguyên - Tháng 1
Tháng 2 - Thông báo giá VLXD Thái Nguyên - Tháng 2
Tháng 3 - Thông báo giá VLXD Thái Nguyên - Tháng 3
Tháng 4 - Thông báo giá VLXD Thái Nguyên - Tháng 4
Tháng 5 - Thông báo giá VLXD Thái Nguyên - Tháng 5
Tháng 6 - Thông báo giá VLXD Thái Nguyên - Tháng 6
Tháng 10 - Thông báo giá VLXD Thái Nguyên - Tháng 10
Tháng 12 - Thông báo giá VLXD Thái Nguyên - Tháng 12

Thanh Hóa
Tháng 1 - Thông báo giá VLXD Thanh Hóa - Tháng 1
Tháng 5 - Thông báo giá VLXD Thanh Hóa - Tháng 5
Tháng 6 - Thông báo giá VLXD Thanh Hóa - Tháng 6
Tháng 7 - Thông báo giá VLXD Thanh Hóa - Tháng 7
Tháng 8 - Thông báo giá VLXD Thanh Hóa - Tháng 8

Thừa Thiên Huế
Tháng 1 - Thông báo giá VLXD Thừa Thiên Huế - Tháng 1
Tháng 2 - Thông báo giá VLXD Thừa Thiên Huế - Tháng 2
Tháng 8 - Thông báo giá VLXD Thừa Thiên Huế - Tháng 8
Tháng 9 - Thông báo giá VLXD Thừa Thiên Huế - Tháng 9
Tháng 10 - Thông báo giá VLXD Thừa Thiên Huế - Tháng 10
Tháng 11- Thông báo giá VLXD Thừa Thiên Huế - Tháng 11
Tháng 12 - Thông báo giá VLXD Thừa Thiên Huế - Tháng 12

Trà Vinh
Tháng 1 - Thông báo giá VLXD Trà Vinh - Tháng 1
Tháng 3 - Thông báo giá VLXD Trà Vinh - Tháng 3
Tháng 6 - Thông báo giá VLXD Trà Vinh - Tháng 6
Tháng 8 - Thông báo giá VLXD Trà Vinh - Tháng 8
Tháng 9 - Thông báo giá VLXD Trà Vinh - Tháng 9
Tháng 10 - Thông báo giá VLXD Trà Vinh - Tháng 10

Tuyên Quang
Quý I - Thông báo giá VLXD Tuyên Quang - Quý I
Quý III - Thông báo giá VLXD Tuyên Quang - Quý III

Vĩnh Long
Tháng 1 - Thông báo giá VLXD Vĩnh Long - Tháng 1
Tháng 2 - Thông báo giá VLXD Vĩnh Long - Tháng 2
Tháng 3 - Thông báo giá VLXD Vĩnh Long - Tháng 3
Tháng 4 - Thông báo giá VLXD Vĩnh Long - Tháng 4
Tháng 5 - Thông báo giá VLXD Vĩnh Long - Tháng 5
Tháng 6 - Thông báo giá VLXD Vĩnh Long - Tháng 6
Tháng 7 - Thông báo giá VLXD Vĩnh Long - Tháng 7
Tháng 8 - Thông báo giá VLXD Vĩnh Long - Tháng 8
Tháng 9 - Thông báo giá VLXD Vĩnh Long - Tháng 9
Tháng 10 - Thông báo giá VLXD Vĩnh Long - Tháng 10
Tháng 11 - Thông báo giá VLXD Vĩnh Long - Tháng 11
Tháng 12 - Thông báo giá VLXD Vĩnh Long - Tháng 12


Vĩnh Phúc
Tháng 2 - Thông báo giá VLXD Vĩnh Phúc - Tháng 2
Tháng 3 - Thông báo giá VLXD Vĩnh Phúc - Tháng 3
Tháng 4 - Thông báo giá VLXD Vĩnh Phúc - Tháng 4
Tháng 5 - Thông báo giá VLXD Vĩnh Phúc - Tháng 5
Tháng 6 - Thông báo giá VLXD Vĩnh Phúc - Tháng 6
Tháng 7 - Thông báo giá VLXD Vĩnh Phúc - Tháng 7
Tháng 8 - Thông báo giá VLXD Vĩnh Phúc - Tháng 8
Tháng 9 - Thông báo giá VLXD Vĩnh Phúc - Tháng 9
Tháng 10 - Thông báo giá VLXD Vĩnh Phúc - Tháng 10

Yên Bái
Tháng 2 - Thông báo giá VLXD Yên Bái - Tháng 2
Tháng 3 - Thông báo giá VLXD Yên Bái - Tháng 3
Tháng 6 - Thông báo giá VLXD Yên Bái - Tháng 6
Tháng 7 - Thông báo giá VLXD Yên Bái - Tháng 7
Tháng 10 - Thông báo giá VLXD Yên Bái - Tháng 10
 
Last edited by a moderator:

GXD JSC

Công ty CP Giá Xây Dựng
#6
Tổng hợp thông báo giá VLXD các tỉnh thành

Đà Nẵng
Quý I - Thông báo giá VLXD Đà Nẵng - Quý I
Tháng 7 - Thông báo giá VLXD Đà Nẵng - Tháng 7


Đắk Lắk

Tháng 1 - Thông báo giá VLXD Đắk Lắk - Tháng 1
Tháng 2 - Thông báo giá VLXD Đắk Lắk - Tháng 2
Tháng 3 - Thông báo giá VLXD Đắk Lắk - Tháng 3
Tháng 4 - Thông báo giá VLXD Đắk Lắk - Tháng 4
Tháng 5 - Thông báo giá VLXD Đắk Lắk - Tháng 5
Tháng 6 - Thông báo giá VLXD Đắk Lắk - Tháng 6
Tháng 8 - Thông báo giá VLXD Đắk Lắk - Tháng 8
Tháng 9 - Thông báo giá VLXD Đắk Lắk - Tháng 9
Tháng 10 - Thông báo giá VLXD Đắk Lắk - Tháng 10
Tháng 11 - Thông báo giá VLXD Đắk Lắk - Tháng 11

Đắk Nông
Quý I - Thông báo giá VLXD Đắk Nông - Quý I
Quý II - Thông báo giá VLXD Đắk Nông - Quý II
Quý III - Thông báo giá VLXD Đắk Nông - Quý III
Quý IV - Thông báo giá VLXD Đắk Nông - Quý IV

Bình Định
Quý I - Thông báo giá VLXD Bình Định - Quý I
Quý II - Thông báo giá VLXD Bình Định - Quý II
Quý III & IV - Thông báo giá VLXD Bình Định - Quý III & IV


Khánh Hòa
Tháng 1 - Thông báo giá VLXD Khánh Hòa - Tháng 1
Tháng 2 - Thông báo giá VLXD Khánh Hòa - Tháng 2
Tháng 3 - Thông báo giá VLXD Khánh Hòa - Tháng 3
Tháng 4 - Thông báo giá VLXD Khánh Hòa - Tháng 4
Tháng 5 - Thông báo giá VLXD Khánh Hòa - Tháng 5
Tháng 6 - Thông báo giá VLXD Khánh Hòa - Tháng 6
Tháng 7 - Thông báo giá VLXD Khánh Hòa - Tháng 7
Tháng 8 - Thông báo giá VLXD Khánh Hòa - Tháng 8

Bắc Ninh
Tháng 1 - Thông báo giá VLXD Bắc Ninh - Tháng 1
Tháng 3 - Thông báo giá VLXD Bắc Ninh - Tháng 3
Tháng 6 - Thông báo giá VLXD Bắc Ninh - Tháng 6
Tháng 9 - Thông báo giá VLXD Bắc Ninh - Tháng 9
Tháng 11 - Thông báo giá VLXD Bắc Ninh - Tháng 11
 
Last edited by a moderator:
Status
Không mở trả lời sau này.
Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Phần mềm quản lý chất lượng công trình QLCL GXD
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Phần mềm Giải phóng mặt bằng GPMB GXD
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD

Tìm thành viên

Dự thầu GXD