Lớp Quản lý chất lượng GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc, lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu, đấu thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

Mức miễn thường bảo hiểm - ai chịu?

Thành viên đã xem (Total:0)

vtk

Thành viên nhiều triển vọng
#1
Các anh chị cho ý kiến giúp:
CĐT ký HĐ bảo hiểm gói thầu với nhà bảo hiểm. Khi sự cố bão lũ xảy ra, nhà bảo hiểm sau khi thẩm định bồi thường được 100 triệu trừ đi mức miễn thường 25 triệu còn 75 triệu cho CĐT. Trong khi CĐT thỏa thuận với nhà thầu xây lắp thực hiện khắc phục sự cố hết 100 triệu. Vậy 25 triệu tiền mức miễn thường mà nhà bảo hiểm trừ đi ai chịu. Nếu CĐT là người trực tiếp ký HĐ với nhà bảo hiểm thì CĐT chịu nhưng số tiền này sẽ lấy ở đâu? nguồn nào?
 

_lanhlung_

Thành viên mới
#2
Mức miễn thường

Mức miễn thường là mức miễn bồi thường của nhà bảo hiểm.

Mức miễn thường không khấu trừ là dưới mức miễn thường này khách hàng tự chịu mọi tổn thất, trên mức miễn thường thì công ty bảo hiểm sẽ chi trả toàn bộ tổn thất.

Mức miễn thường có khấu trừ: dưới mức miễn thường khách hàng tự chịu mọi tổn thất, trên mức miễn thường thì khách hàng tự chịu phần tổn thất đúng bằng mức miễn thường, phần còn lại công ty bảo hiểm sẽ chi trả.

nghĩa của Mức miễn thường:

- Khách hàng tự chịu những tổn thất nhỏ dưới mức miễn thường để được giảm phí do công ty bảo hiểm không phải mất chi phí để giải quyết những vụ bồi thường quá nhỏ, mà những tổn thất đó cũng không làm ảnh hướng tới tài chính của khách hàng khi khách hàng phải tự chịu.

- Mức miễn thường là bắt buộc đối với nhiều đơn bảo hiểm để tăng phần trách nhiệm của khách hàng, Khi khách hàng cùng phải chịu một phần tổn thất với công ty bảo hiểm, khách hàng sẽ có ý thức tự bảo vệ, phòng ngừa tổn thất nhiều hơn.

Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện
 

H_H

Thành viên sắp được phong Thành viên Năng động
#3
Các anh chị cho ý kiến giúp:
CĐT ký HĐ bảo hiểm gói thầu với nhà bảo hiểm. Khi sự cố bão lũ xảy ra, nhà bảo hiểm sau khi thẩm định bồi thường được 100 triệu trừ đi mức miễn thường 25 triệu còn 75 triệu cho CĐT. Trong khi CĐT thỏa thuận với nhà thầu xây lắp thực hiện khắc phục sự cố hết 100 triệu. Vậy 25 triệu tiền mức miễn thường mà nhà bảo hiểm trừ đi ai chịu. Nếu CĐT là người trực tiếp ký HĐ với nhà bảo hiểm thì CĐT chịu nhưng số tiền này sẽ lấy ở đâu? nguồn nào?
Trong bảo hiểm xây dựng công trình, mức miễn thường luôn luôn là có khấu trừ. Trường hợp CĐT ký hợp đồng BH thì đương nhiên số tiền 25 triệu này chủ đầu tư phải chịu rồi.

Còn nguồn nào thì có anh chị kế toán nào ở đây chỉ giáo cái nhỉ :)
 

thanhle82

Thành viên sắp lên hạng rất nhiệt tình
#4
Ở cơ quan mình thì khoảng miễn trừ được quy định rõ trong Hợp đồng với đơn vị trúng thầu xây lắp luôn và nhà thầu xây lắp sẽ chịu khoảng miễn trừ này.
 

thanhle82

Thành viên sắp lên hạng rất nhiệt tình
#5
Trong bảo hiểm xây dựng công trình, mức miễn thường luôn luôn là có khấu trừ. Trường hợp CĐT ký hợp đồng BH thì đương nhiên số tiền 25 triệu này chủ đầu tư phải chịu rồi.

Còn nguồn nào thì có anh chị kế toán nào ở đây chỉ giáo cái nhỉ :)
o thể
Nếu CĐT chịu thì chi phí lấy đâu ra nhất là đối với nguồn vốn ngân sách nhà nước. Theo mình thì phần miễn trừ này nên quy định nhà thầu xây lắp chịu và sẽ được ghi rõ trong hợp đồng xây lăp. Khi đó thì giá trị miễ trừ nên lấy giá trị thấp.
 

skymart

Thành viên mới
#6
rất khó hiểu..............................................................................
 

H_H

Thành viên sắp được phong Thành viên Năng động
#7
Các anh chị cho ý kiến giúp:
CĐT ký HĐ bảo hiểm gói thầu với nhà bảo hiểm. Khi sự cố bão lũ xảy ra, nhà bảo hiểm sau khi thẩm định bồi thường được 100 triệu trừ đi mức miễn thường 25 triệu còn 75 triệu cho CĐT. Trong khi CĐT thỏa thuận với nhà thầu xây lắp thực hiện khắc phục sự cố hết 100 triệu. Vậy 25 triệu tiền mức miễn thường mà nhà bảo hiểm trừ đi ai chịu. Nếu CĐT là người trực tiếp ký HĐ với nhà bảo hiểm thì CĐT chịu nhưng số tiền này sẽ lấy ở đâu? nguồn nào?
Số tiền này CĐT chịu hay nhà thầu chịu đã được quy định trong hợp đồng xây lắp giữa CĐT và nhà thầu. Thông thường khi ký hợp đồng các CĐT đều cố gắng đẩy món này cho các nhà thầu. Trường hợp không có quy định trong hợp đồng ----------> HỌP
 

H_H

Thành viên sắp được phong Thành viên Năng động
#9
Mình là công ty sửa chữa nhà quy mô nhỏ có cần phải mua bảo hiểm như này không các bác? Nếu mua thì mua ở đâu vậy? Nghị định này mình cũng chưa được biết nên nhờ các bạn tư vấn giùm.
Chào anh,

Nếu bên anh là công ty sửa chữa nhà, hoặc xây dựng nhà dân thì chỉ phải mua trong các trường hợp sau:

- Thấy cần thiết trước những rủi ro có thể xảy ra

- Là yêu cầu tiên quyết từ phía Người thuê