Lớp Quản lý chất lượng GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc, lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu, đấu thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

Nghị định 37/2015/NĐ-CP về hợp đồng XD và Thông tư 07/2016/TT-BXD hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng XD (có mục lục tự động)

phantanhunggtvt

Thành viên có triển vọng
Bài viết
6
Điểm thành tích
1
Tiếp tục chia sẻ cùng các đồng nghiệp Nghị định 37/2015/NĐ-CP về hợp đồng XD và Thông tư 07/2016/TT-BXD hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng XD (có mục lục tự động)
- Nghị định 37/2015/NĐ-CP về hợp đồng XD:
- Thông tư 07/2016/TT-BXD hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng XD:
 

Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Hãy kích để tới bài giới thiệu Khóa học Đọc bản vẽ và đo bóc khối lượng
Phần mềm quản lý chất lượng công trình QLCL GXD
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD
Top Bottom