Lớp Quản lý chất lượng GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc, lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu, đấu thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

nghiệm thu sau thời gian bảo hành

Thành viên đã xem (Total:0)

kate1116

Thành viên mới
#1
Mọi người trong diễn đàn có mẫu Biên bản nghiệm thu sau thời gian bảo hành (bản song ngữ) không ạ?