nghiệm thu sau thời gian bảo hành

Thành viên đã xem (Total:0)

kate1116

Thành viên mới
#1
Mọi người trong diễn đàn có mẫu Biên bản nghiệm thu sau thời gian bảo hành (bản song ngữ) không ạ?