Nhật ký thi công với dự án xây dựng vốn ODA

Thành viên đã xem (Total:0)

gergely

Thành viên mới
#1
Mình có câu hỏi như sau: Dự án xây dựng sử dụng vốn ODA thì ko cần ghi nhật ký thi công, đúng ko nhỉ?
 

Huongly1111

Thành viên rất nhiệt tình
#2
Đối với các dự án ODA việc quản lý, thực hiện dự án thực hiện theo hiệp định ký kết giữa Chính phủ và Nhà tài trợ. Tuy nhiên việc thực hiện dự án vẫn thường được thực hiện theo Pháp luật Việt Nam.
 

xataraku

Thành viên nhiều triển vọng
#3
Vốn ODA thực hiện tại VN thì phải tuân thủ luật việt nam

Trong Hiệp định vay thường không quy định rõ những điều khoản mà họ quy định giống luật Việt Nam. Những điều này phải thực hiện bắt buộc. Vốn ODA chỉ là vốn vay của Chính phủ, cấp phát hay cho vay lại để thực hiện dự án. Do vậy, dự án sử dụng vốn ODA cũng phải chấp hành quy định của luật Việt Nam. Trong luật của VN cũng nêu rõ là chỉ những điều khoản nào khác với luật, hiệp ước quốc tế thì mới theo điều khoản của Luật, hiệp ước chính phủ đã ký....
 

sonvnc.hn

Thành viên rất triển vọng
#4
Mình có câu hỏi như sau: Dự án xây dựng sử dụng vốn ODA thì ko cần ghi nhật ký thi công, đúng ko nhỉ?

Theo Điều 2 - Thông tư số: 86/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011 QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ, THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƯ VÀ VỐN SỰ NGHIỆP CÓ TÍNH CHẤT ĐẦU TƯ THUỘC NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC:

"Vốn NSNN cho đầu tư phát triển và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư bao gồm:

- Vốn trong nước của các cấp NSNN;
- Vốn vay nợ nước ngoài của Chính phủ và vốn viện trợ của nước ngoài cho Chính phủ các cấp chính quyền và các cơ quan nhà nước (phần ngân sách nhà nước)"

Vì vậy, đối với dự án đầu tư XD sử dụng nguồn vốn ODA thì vẫn phải tuân thủ theo các quy định của Nhà nước về quản lý chất lượng thi công XDCT, đương nhiên là vẫn phải có nhật ký công trình, nhật ký giám sát v.v….
 
Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Phần mềm quản lý chất lượng công trình QLCL GXD
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Phần mềm Giải phóng mặt bằng GPMB GXD
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD

Tìm thành viên

Dự thầu GXD