Lớp Quản lý chất lượng GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc, lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu, đấu thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

Nhờ Các Bác giúp em làm bài tập C++

nonguyen

Thành viên mới
Bài viết
1
Điểm thành tích
1
Hiện em đang học môn lập trình C. Như tiêu đề xin các bác giúp em giải bài tập này được không ạ. Vì sắp thi nên em kiếm đề để làm và gặp trục trặc ở bài này, em cũng không giỏi về môn này cho lắm. Mong các bác giúp đỡ.
Đề : cho tập tin văn bản number6.in, dòng đầu tiên chứa số nguyên dương n (n ≤100), trong n dòng tiếp theo mỗi dòng chứa hai số thực xi và yi lần lượt là hoành độ và tung độ của điểm Pi (i = 1 .. n) trong hệ trục toạ độ Descartes. Hãy định nghĩa các hàm để thực hiện các công việc sau và viết chương trình áp dụng:
a) Đọc n cặp giá trị vào mảng (2 điểm).
b) Tính các đoạn thẳng OPi (2 điểm).
c) Tìm các điểm P gần nhất và xa nhất so với gốc toạ độ (nếu có nhiều điểm chỉ cần
lấy 1 điểm) (2 điểm).
d) Tính các góc αi của các điểm Pi so với trục hoành (2 điểm).
e) Ghi tất cả kết quả thực hiện được vào tập tin number6.out (2 điểm).

Thank các bác!!
 

Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Hãy kích để tới bài giới thiệu Khóa học Đọc bản vẽ và đo bóc khối lượng
Phần mềm quản lý chất lượng công trình QLCL GXD
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD
Top Bottom