Lớp Quản lý chất lượng GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc, lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu, đấu thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

Phê duyệt Dự án thành phần sử dụng vốn đối ứng trong Dự án ODA

huyphan

Thành viên rất năng động
Bài viết
107
Điểm thành tích
28
Lĩnh vực
Chào các Bác!

Em đang vướng 1 chút về DA sử dụng vốn vay ODA. Bác nào đã kinh qua, xin giúp đỡ.
DA của em sử dụng vốn vay ưu đãi, UBND cấp tỉnh đã phê duyệt dự án, trong đó có các hạng mục công trình sử dụng vốn đối ứng gồm: rà phá bom mìn, bứng chuyển di dời cây xanh, trồng cây xanh...Các hạng mục công trình này được CĐT thuê tư vấn lập báo cáo KTKT_DT, thẩm tra xong. CĐT lập tờ trình trình Sở KHĐT xin thẩm định và phê duyệt các Báo cáo KTKT các hạng mục công trình nêu trên. Xong Sở KHĐT bảo rằng chủ đầu tư tự quyết định phê duyệt những công trình đó.

Cán bộ Sở nói như vậy có đúng không? Tham chiếu theo điều khoản mục hiện hành nào?
Mong các bác giúp đỡ, chân thành cảm ơn!
 

xataraku

Thành viên nhiều triển vọng
Bài viết
13
Điểm thành tích
3
Lĩnh vực
, , Cơ quan quản lý nhà nước
Trong Luật 38 sửa đổi nêu rõ trách nhiệm phê duyệt HSTK, HSDT, KQDT... thuộc về Chủ đầu tư rồi mà. UBND tỉnh chỉ phê duyệt dự án, KHĐT thôi. Nếu gói thầu đã có trong KHĐT thì cứ theo KHĐT mà phang. Nếu CĐT sợ không dám phê duyệt thì tìm tư vấn thẩm tra xong thì phê duyệt. Và trước khi phê duyệt phải có báo cáo thẩm định của cơ quan giúp việc cho CĐT (phòng KH hay tài chính, hay công thương gì đó tùy từng nơi). Nếu cơ quan giúp việc không đủ khả năng thẩm định (gói thầu phức tạp, lớn...) thì mới gửi Sở KH thẩm định giúp (có phí) hoặc Viện kinh tế (cũng mất phí) thẩm tra hộ. Vả lại, tùy từng tỉnh, em thấy có tỉnh quy định rõ gói thầu từ mức nào, phức tạp ra sao thì Sở KH mới thẩm định, chứ gói nào cũng gửi lên đấy thì Sở KH làm sao hết, trong khi cơ quan giúp việc cho Các huyện lại không thẩm định gói thầu nào à. Mong tranh luận của các bác.
 

caravan

Thành viên rất nhiệt tình
Bài viết
262
Điểm thành tích
43
Lĩnh vực
Công ty tư vấn,
Chào các Bác!

Em đang vướng 1 chút về DA sử dụng vốn vay ODA. Bác nào đã kinh qua, xin giúp đỡ.
DA của em sử dụng vốn vay ưu đãi, UBND cấp tỉnh đã phê duyệt dự án, trong đó có các hạng mục công trình sử dụng vốn đối ứng gồm: rà phá bom mìn, bứng chuyển di dời cây xanh, trồng cây xanh...Các hạng mục công trình này được CĐT thuê tư vấn lập báo cáo KTKT_DT, thẩm tra xong. CĐT lập tờ trình trình Sở KHĐT xin thẩm định và phê duyệt các Báo cáo KTKT các hạng mục công trình nêu trên. Xong Sở KHĐT bảo rằng chủ đầu tư tự quyết định phê duyệt những công trình đó.

Cán bộ Sở nói như vậy có đúng không? Tham chiếu theo điều khoản mục hiện hành nào?
Mong các bác giúp đỡ, chân thành cảm ơn!
Trước hết, không phải lập báo cáo kinh tế kỹ thuật với các gói thầu, có chăng là thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công - lập dự toán.
Dự án của bạn gồm nhiều gói thầu, mỗi gói thầu bạn có thể thuê thiết kế, thẩm tra, thi công riêng, ... Toàn bộ dự án đã được người quyết định đầu tư (cơ quan chủ quản) phê duyệt rồi, còn thiết kế bản vẽ thi công và dự toán của các gói thầu thì do chủ đầu tư (chủ dự án) phê duyệt. Như vậy Sở nói đúng. Dẫn chứng:
NĐ 131/2006:

Điều 23. Nhiệm vụ, trách nhiệm và quyền hạn của cơ quan chủ quản:

1. Đảm bảo quyết định đầu tư chương trình, dự án đúng mục tiêu, phù hợp với quy hoạch, kế hoạch, đúng luật pháp, có hiệu quả; đảm bảo khả năng thu hồi vốn đầu tư và hoàn trả vốn vay (đối với chương trình, dự án ODA cho vay lại); đảm bảo đủ vốn đối ứng theo tiến độ đã thoả thuận với nhà tài trợ. Đảm bảo chương trình, dự án hỗ trợ kỹ thuật đạt được mục tiêu tăng cường năng lực và thể chế thuộc lĩnh vực quản lý.
2. Phê duyệt các nội dung trong quá trình lựa chọn nhà thầu theo quy định của pháp luật hiện hành về đấu thầu.
3. Tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện chương trình, dự án của chủ dự án trong quá trình thực hiện chương trình, dự án.
4. Xây dựng và triển khai các biện pháp theo quy định của pháp luật hiện hành về phòng và chống tham nhũng, lãng phí, sử dụng vốn sai mục đích làm ảnh hưởng đến mục tiêu của chương trình, dự án và uy tín quốc gia.
5. Chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật hiện hành về các hành vi vi phạm các quy định về thẩm quyền trong quá trình lựa chọn chủ dự án, thẩm định, ra quyết định đầu tư và phê duyệt văn kiện dự án hỗ trợ kỹ thuật cũng như giám sát quá trình thực hiện chương trình, dự án.
6. Chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật về việc triển khai chậm, không đúng với quyết định đầu tư và quyết định phê duyệt văn kiện chương trình, dự án hỗ trợ kỹ thuật; về việc có sai phạm trong quá trình triển khai chương trình, dự án gây thất thoát, lãng phí và tham nhũng.
7. Các quyền và trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật.

Điều 24. Nhiệm vụ, trách nhiệm và quyền hạn của chủ dự án
­1. Nhiệm vụ, trách nhiệm và quyền hạn chung:
a) Tổ chức bộ máy quản lý và thực hiện chương trình, dự án; ký kết các hợp đồng theo quy định của pháp luật. Nếu trực tiếp quản lý chương trình, dự án, chủ dự án phải đảm bảo có đủ bộ máy, đủ năng lực quản lý dự án, được cơ quan có thẩm quyền cho phép và được ghi trong quyết định đầu tư hoặc quyết định phê duyệt chương trình, dự án;
b) Tổ chức thẩm định, phê duyệt thiết kế kỹ thuật, tổng dự toán, dự toán các hạng mục công trình;
­c) Đàm phán, ký kết, giám sát việc thực hiện các hợp đồng và xử lý các vi phạm hợp đồng;
d) Kiến nghị với cơ quan chủ quản về cơ chế, chính sách bảo đảm việc thực hiện chương trình, dự án phù hợp với cam kết quốc tế;
đ) Các quyền và trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật.
2. Nhiệm vụ, trách nhiệm và quyền hạn cụ thể:
a) Thực hiện công tác đấu thầu theo quy định của pháp luật hiện hành về đấu thầu;
b) Cung cấp thông tin, tài liệu liên quan cho các bên hợp đồng và tư vấn lập và thực hiện chương trình, dự án; chịu trách nhiệm về cơ sở pháp lý và độ tin cậy của các thông tin, tài liệu đã cung cấp; lưu trữ hồ sơ, tài liệu về chương trình, dự án theo quy định của pháp luật;
c) Chịu trách nhiệm toàn diện, liên tục về quản lý sử dụng các nguồn vốn đầu tư từ khi chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư và đưa chương trình, dự án vào khai thác sử dụng, thu hồi và hoàn trả vốn vay ODA (trường hợp cho vay lại).
d) Thực hiện giám sát, đánh giá dự án, quản lý khai thác chương trình, dự án;
đ) Chịu trách nhiệm toàn diện về những sai phạm trong quá trình quản lý chương trình, dự án gây ra những hậu quả có hại đến kinh tế, xã hội, môi sinh, môi trường và uy tín quốc gia;
e) Chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật, có thể phải bồi thường thiệt hại về kinh tế hoặc phải thay đổi chủ dự án, đối với việc triển khai chậm, không đúng với quyết định đầu tư và quyết định phê duyệt văn kiện chương trình, dự án hỗ trợ kỹ thuật, gây thất thoát, lãng phí và tham nhũng, ảnh hưởng đến mục tiêu và hiệu quả chung của chương trình, dự án;
g) Các quyền và trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật.
3. Khi thay đổi chủ dự án thì chủ dự án mới thay thế phải chịu trách nhiệm kế thừa toàn bộ quyền và trách nhiệm, nghĩa vụ của chủ dự án trước, trừ những trách nhiệm do sai phạm của chủ dự án trước.
 

Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Hãy kích để tới bài giới thiệu Khóa học Đọc bản vẽ và đo bóc khối lượng
Phần mềm quản lý chất lượng công trình QLCL GXD
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD
Khóa học Kỹ sư Quantity Surveyor (Kỹ sư QS GXD) tại Hồ Chí Minh khai giảng
  • 501
  • 4
Thời gian là thứ quý giá nhất trong cuộc đời, có đặc điểm: chỉ trôi 1 chiều, hữu hạn và rất nghiệt ngã. Mỗi phút giây trôi qua chúng ta không cách gì lấy lại được, tiền tỷ cũng ko mua lại được. Ở lớp Kỹ sư QS chúng tôi chia sẻ với bạn thứ quý...
Top Bottom