Lớp Quản lý chất lượng GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc, lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu, đấu thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

Phân loại công trình xây dựng

Thành viên đã xem (Total:0)

thanhle82

Thành viên sắp lên hạng rất nhiệt tình
#1
Tôi lập dự án xây dựng Khu tái định cư, dự án có một gói thầu xây lắp Khu tái định cư trong đó bao gồm cả hệ thống giao thông, san nền, thoát nước mưa, thoát nước thải và điện chiếu sáng. Như vậy khi phân loại theo Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 để quản lý dự án thì công trình thuộc loại nào? Xin mọi người vào góp ý.
 

thanhdemon1992

Thành viên nhiều triển vọng
#2
Tôi lập dự án xây dựng Khu tái định cư, dự án có một gói thầu xây lắp Khu tái định cư trong đó bao gồm cả hệ thống giao thông, san nền, thoát nước mưa, thoát nước thải và điện chiếu sáng. Như vậy khi phân loại theo Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 để quản lý dự án thì công trình thuộc loại nào? Xin mọi người vào góp ý.
Theo mình thì là dân dụng theo PL1 thông tư số 10/2013
 

deco

Thành viên nhiều triển vọng
#3
dự án có thể có nhiều loại công trình