Phần mềm Giải phóng mặt bằng GXD triển khai số hóa dữ liệu đơn giá đền bù Hải Phòng

Thành viên đã xem (Total:0)

nguyentheanh

Tác giả Dự toán GXD
Thành viên BQT
#1
Phần mềm Giải phóng mặt bằng GXD triển khai số hóa dữ liệu đơn giá đền bù, giải phóng mặt bằng tại Hải Phòng

Tháng 02/2018, các Kỹ sư & nhân viên GXD triển khai số hóa dữ liệu đơn giá đền bù Hải Phòng. Dữ liệu này sẽ nạp vào chạy trong Phần mềm Giải phóng mặt bằng GXD. Phần mềm GPMB GXD kèm dữ liệu Hải Phòng sẽ được triển khai thử nghiệm trước khi phổ biến sử dụng đại trà.
Phần mềm Giải phóng mặt bằng GXD có chức năng lập dự toán chi phí đền bù, giải phóng mặt bằng. Cán bộ làm công tác này đi hiện trường, trực tiếp lập phương án, đưa số liệu từng hộ vào, tra đơn giá đền bù để áp, với đơn giá nào chưa có thì chiết tính từ đơn giá xây dựng, sử dụng định mức BXD công bố.

Việc ứng dụng phần mềm GPMB GXD vào công tác lập dự toán chi phí đền bù, giải phóng mặt bằng và lập phương án... sẽ đẩy nhanh hơn, đáp ứng tiến độ về công tác lập phương án bồi thường GPMB.

Để đăng ký mua phần mềm, mời liên hệ Ms Thu An 0985 099 938, email: phanmem@giaxaydung.com.
 
Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Phần mềm quản lý chất lượng công trình QLCL GXD
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Phần mềm Giải phóng mặt bằng GPMB GXD
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD

Tìm thành viên

Dự thầu GXD