Lớp Quản lý chất lượng GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc, lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu, đấu thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

Phần mềm Giải phóng mặt bằng GXD triển khai số hóa dữ liệu đơn giá đền bù Hải Phòng

Thành viên đã xem (Total:9)

nguyentheanh

Tác giả Dự toán GXD
Thành viên BQT
#1
Phần mềm Giải phóng mặt bằng GXD triển khai số hóa dữ liệu đơn giá đền bù, giải phóng mặt bằng tại Hải Phòng

Tháng 02/2018, các Kỹ sư & nhân viên GXD triển khai số hóa dữ liệu đơn giá đền bù Hải Phòng. Dữ liệu này sẽ nạp vào chạy trong Phần mềm Giải phóng mặt bằng GXD. Phần mềm GPMB GXD kèm dữ liệu Hải Phòng sẽ được triển khai thử nghiệm trước khi phổ biến sử dụng đại trà.
Phần mềm Giải phóng mặt bằng GXD có chức năng lập dự toán chi phí đền bù, giải phóng mặt bằng. Cán bộ làm công tác này đi hiện trường, trực tiếp lập phương án, đưa số liệu từng hộ vào, tra đơn giá đền bù để áp, với đơn giá nào chưa có thì chiết tính từ đơn giá xây dựng, sử dụng định mức BXD công bố.

Việc ứng dụng phần mềm GPMB GXD vào công tác lập dự toán chi phí đền bù, giải phóng mặt bằng và lập phương án... sẽ đẩy nhanh hơn, đáp ứng tiến độ về công tác lập phương án bồi thường GPMB.

Để đăng ký mua phần mềm, mời liên hệ Ms Thu An 0985 099 938, email: phanmem@giaxaydung.com.