Lớp Quản lý chất lượng GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc, lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu, đấu thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

Phần mềm lập phương án tổng thể trong công tác giải phóng mặt bằng

dai22it

Thành viên sắp được phong Thành viên Năng động
Bài viết
46
Điểm thành tích
8
Lĩnh vực
, ,
PHẦN MỀM HỖ TRỢ CÔNG TÁC ĐỀN BÙ GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG LANDCE​Nhằm giải quyết các khó khăn trong công tác GPMB, đền bù hỗ trợ tái định Công ty Hài Hòa xin trân trọng giới thiệu tới Quý cơ quan về phần mềm “ Phần mềm hỗ trợ công tác đến bù giải phóng mặt bằng - LandCE” với các tính năng chính như sau:

Các tính năng chính
• Lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho từng hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án. Cả các dự án có kèm theo bản đồ hoặc không có bản đồ theo Luật Đất Đai cũng như các qui định hiện hành khác của Nhà Nước.
• Quản lý thống nhất bảng giá đền bù theo từng dự án: Danh mục các loại đất, nhà - vật kiến trúc, cây cối – hoa màu và hỗ trợ theo quy định của ngành Địa chính, Tài chính và Xây dựng, các loại danh mục đặc trưng tuỳ theo từng địa phương, từng dự án.
• Cập nhật, thêm bớt các danh mục tài sản, thay đổi đơn giá của các tài sản đền bù một cách đơn giản và nhanh chóng.
• Quản lý các loại biên bản kiểm kê, biên bản điều tra kinh tế, xã hội phục vụ công tác tái định cư, ổn định đời sống các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án.
• Quản lý quá trình chi trả, thanh - quyết toán kinh phí bồi thường GPMB theo qui định.
• Tra cứu thông tin hạng mục một cách nhanh chóng và chính xác thông qua hệ thống giao diện được bố trí hợp lý, đơn giản và dễ sử dụng.
• Land CE có thể nhận được dữ liệu bản đồ từ các phần mềm TOPO (Là phần mềm trợ giúp khảo sát và vẽ bản đồ), CADAS (Phần mềm trợ giúp vẽ bản đồ giải thửa), AutoCAD.
• Tính toán tổng hợp kinh phí cho các công tác bồi thường GPMB của từng giai đoạn hoặc toàn dự án.
• Hệ thống bảng biểu đầy đủ, đa dạng cho phép theo dõi, báo cáo từ chi tiết đến tổng hợp các thông tin liên quan đến từng hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án.
• Hiển thị bản đồ thể hiện trực quan chỉ giới GPMB, danh sách thửa đất bị ảnh hưởng của từng giai đoạn và của cả dự án.
• Kết xuất hồ sơ kỹ thuật đền bù của từng thửa đất bị ảnh hưởng bởi dự án.
 

Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Hãy kích để tới bài giới thiệu Khóa học Đọc bản vẽ và đo bóc khối lượng
Phần mềm quản lý chất lượng công trình QLCL GXD
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD
Đủ dữ liệu Xây dựng, Lắp đặt, Khảo sát, Đường dây, Trạm biến áp, thủy lợi, thủy điện, bưu chính viễn thông, cây xanh, chiếu sáng, rác thải...
  • 269
  • 1
Đủ dữ liệu Xây dựng, Lắp đặt, Khảo sát, Đường dây, Trạm biến áp, thủy lợi, thủy điện, bưu chính viễn thông, cây xanh, chiếu sáng, rác thải, cọc khoan nhồi, giếng cát, trạm BTS... các kiểu. Gọi tên, tra mã, định mức các công việc để đưa vào làm...
Top Bottom