Phát sinh ngoài hợp đồng có phải hình thành gói thầu mới và đấu thầu?

ducanhminh

Thành viên mới
#1
xin tư vấn xử lý tình huống sau:
Công trình bên mình là nhà chung cư đã ký hợp đồng với nhà thầu A thi công toàn bộ công trình chính.
Sau đó phát sinh khối lượng thi công phần hàng rào của công trình, dự toán ước tính 2 tỷ đồng.
Trường hợp này có thể hình thành gói thầu mới và tiến hành đấu thầu bình thường.
Nhưng để tránh phức tạp, kéo dài thời gian do phải đấu thầu, bên mình ký phụ lục hợp đồng với nhà thầu A, giao bổ sung phần công việc này.
Giá trị phát sinh 2 tỷ đồng lấy từ dự phòng phí của công trình.
Như vậy có được không? Hay bắt buộc phải hình thành gói thầu mới và đấu thầu?
 

nguyentheanh

GĐ Trung tâm thông tin, Viện Kinh tế xây dựng
Thành viên BQT
#2
Đầu tiên phải xác định nguồn vốn của bên bạn để xây dựng nhà chung cư thuộc nguồn nào?
1. Nếu vốn tư nhân hoặc vốn vay thương mại của công ty bạn -> đối chiếu đối tượng và phạm vi áp dụng của Luật đấu thầu và Nghị định hướng dẫn về đấu thầu Không phải là đối tượng áp dụng. Bên bạn cứ tự ý mà quyết, chả phải hỏi ai cả.

2. Giờ nghi ngại là vốn Nhà nước (vốn Ngân sách nhà nước hoặc vốn Nhà nước ngoài ngân sách) có quy định nào liên quan nhỡ mình vi phạm hay không?
Về điều chỉnh giá hợp đồng, tại thời điểm này phải nghĩ ngay: Thông tư số 07/2016/TT-BXD và Nghị định số 37/2015/NĐ-CP

Khoản 2, điều 2 của Nghị định 37 quy định như sau:
2. Giá hợp đồng sau Điều chỉnh (bao gồm cả khối lượng công việc phát sinh hợp lý ngoài phạm vi hợp đồng đã ký) không vượt giá gói thầu được phê duyệt (bao gồm cả chi phí dự phòng của gói thầu đó) thì Chủ đầu tư được quyền quyết định Điều chỉnh; trường hợp vượt giá gói thầu được phê duyệt thì phải được Người có thẩm quyền quyết định đầu tư chấp thuận trước khi Điều chỉnh.

Điều 2 Nguyên tắc ký hợp đồng và các điều sau đó của Thông tư số 07/2016/TT-BXD cũng hướng dẫn thống nhất như trên. Như vậy, không có chỗ nào đề cập bạn phải đấu thầu lại. Người ta ưu tiên nhà thầu đang làm thì thực hiện tiếp. Nếu không thương thảo được thì mới tổ chức đấu thầu gói thầu mới hình thành.

Khi hỏi các tình huống như này cần phải cung cấp thêm thông tin nguồn vốn, loại hợp đồng, các thỏa thuận liên quan trong hợp đồng thì trả lời mới trúng và chính xác được.