Lớp Quản lý chất lượng GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc, lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu, đấu thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

Quản lý dự án BT sau khi có giấy chứng nhận đầu tư, khởi công

Thành viên đã xem (Total:0)

cuteott

Thành viên sắp lên hạng rất nhiệt tình
#1
Bên em là Nhà đầu tư. Hiện em đang tham gia một dự án BT đường giao thông, dự án đã có giấy chứng nhận đầu tư và đã khởi công rồi.

Từ trước đến giờ em chưa có tham gia dự án BT nên còn mơ hồ lắm. Anh chị em nào đã có kinh nghiệm thì chia sẽ cho em kinh nghiệm, trình tự quản lý dự án BT với.

Em chân thành cảm ơn !
 

haydoidaygt

Thành viên năng động
#2
Bên em là Nhà đầu tư. Hiện em đang tham gia một dự án BT đường giao thông, dự án đã có giấy chứng nhận đầu tư và đã khởi công rồi.

Từ trước đến giờ em chưa có tham gia dự án BT nên còn mơ hồ lắm. Anh chị em nào đã có kinh nghiệm thì chia sẽ cho em kinh nghiệm, trình tự quản lý dự án BT với.
Em chân thành cảm ơn !
Vấn đề bạn hỏi, Tôi có chút ý kiến như sau:
1. Để hiểu rõ và có thể Quản lý tốt dự án BT, trước hết bạn phải hiểu rõ bản chất của dự án BT là gì? Cái này bạn xem trong Nghị định 108/2009/NĐ-CP và TT03/2011/TT-BKH.
2. Theo tôi, việc triển khai thực hiện dự án BT không khác nhiều do với việc thực hiện các dự án khác nhưng vấn đề mấu chốt là bạn phải làm rõ việc Cơ quan Nhà nước (cơ quan NN có thẩm quyền, cơ quan quản lý hợp đồng) có vai trò gì, tham gia vào những nội dung gì và đến đâu trong việc thực hiện dự án (nôm na là việc gì thì Nhà đầu tư/Doanh nghiệp dự án được quyền tự quyết định, việc gì phải xin ý kiến của cơ quan Nhà nước...).
Tôi có quan điểm như vậy, mong các bạn tham gia thảo luận để cùng hiểu rõ hơn vấn đề.
Chân thành cảm ơn!
 

bingo2010

Thành viên mới
#3
cho e xin các bước để tiến hành chuẩn bị đầu tư dự án BOT,BT,PPP và dự án ODA với ạ. Em cảm ơn!
 

haydoidaygt

Thành viên năng động
#4
cho e xin các bước để tiến hành chuẩn bị đầu tư dự án BOT,BT,PPP và dự án ODA với ạ. Em cảm ơn!
Đối với Dự án BT và BOT thì các bước cơ bản như sau:
1. Lập Hồ sơ đề xuất chỉ định Nhà đầu tư thực hiện dự án hoặc tham gia đấu thầu lựa chọn Nhà đầu tư;
2. Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (UBND cấp tỉnh hoặc các Bộ) ra Quyết định chỉ định Nhà đầu tư thực hiện dự án;
3. Thực hiện lập Quy hoạch (tỷ lệ 1/2000, chi tiết 1/500-nếu chưa có): Văn bản của UBND tỉnh cho phép Nhà đầu tư tổ chức lập QH, NĐT lập nhiệm vụ QH trình UBND tỉnh phê duyệt, NĐT lập QH theo nhiệm vụ đã được phê duyệt (ký HĐ với viện QH...) trình UBND tỉnh phê duyệt QH;
4. Lập Thiết kế cơ sở (tuân thủ QH chi tiết 1/500 được duyệt), xin thỏa thuận đấu nối HTKT của các cơ quan quản lý; Lập Dự án đầu tư. Trình Dự án đầu tư cho Sở KHĐT thẩm định (trong đó, Sở KHĐT chủ trì sẽ có trách nhiệm gửi văn bản xin ý kiến đến các Bộ, Sở, Ngành có liên quan về Dự án và Thiết kế cơ sở);
5. UBND cấp tỉnh phê duyệt Dự án đầu tư (kết thúc giai đoạn chuẩn bị đầu tư);
6. UBND cấp tỉnh ra quyết định thành lập tổ công tác liên ngành đàm phán Hợp đồng BT với Nhà đầu tư. Kết thúc quá trình đàm phán bằng Biên bản giữa Tổ công tác liên ngành và Nhà đầu tư;
7. Ký kết Hợp đồng BT (bản ký tắt);
8. Nhà đầu tư xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư (Nộp hồ sơ lên Sở KHĐT, thủ tục bạn xem trên website của Sở KHĐT từng tỉnh/thành);
9. Ký kết hợp đồng BT bản chính thức;
10. Triển khai thực hiện (Thiết kế kỹ thuật/TK Bản vẽ TC; Tổ chức thi công xây dựng công trình....);
11. Nghiệm thu, bàn giao công trình cho Nhà nước và nhận thanh toán bằng tiền mặt hoặc Dự án đối ứng (đối với Hợp đồng BT); Hoặc: Kinh doanh công trình để thu hồi vốn (Hợp đồng BTO) Hoặc Kinh doanh công trình để thu hồi vốn rồi mới bàn giao cho Nhà nước (Hợp đồng BOT).
Trên đây là các bước cơ bản để thực hiện thôi, nó là một quá trình rất dài.
Để thực hiện được các việc nêu trên tất nhiên bạn sẽ phải tổ chức lựa chọn nhà thầu (mình không nêu chi tiết);
Phần đền bù GPMB bạn có thể tách ra thành tiểu dự án riêng, Do cơ quan Nhà nước thực hiện (thường là cơ quan Nhà nước tổ chức đền bù GPMB còn Nhà đầu tư ứng tiền để GPMB) và có thể thực hiện ngay khi Hợp đồng BT ký tắt được ký kết.
Các văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh việc thực hiện dự án BT, BOT, BTO: Nghị định 108/2009/NĐ-CP; TT03/2011/TT-BKHĐT; TT166/2011/TT-BTC, các Quy định riêng của từng tỉnh/thành.
Tùy từng nhóm dự án mà cấp ra QĐ chỉ định nhà đầu tư, cấp thẩm định và phê duyệt Dự án có thể là Chính phủ hoặc các Bộ quản lý ngành.
Đối với dự án theo hình thức Đối tác công tư (PPP) thì tôi không biết.
Tôi có mấy ý kiến như vậy không biết có đúng không, mong các bạn cùng thảo luận để hiểu rõ hơn vấn đề.
Chận thành cảm ơn!
 

pviethuy

Thành viên nhiều triển vọng
#5
Đối với Dự án BT và BOT thì các bước cơ bản như sau:
1. Lập Hồ sơ đề xuất chỉ định Nhà đầu tư thực hiện dự án hoặc tham gia đấu thầu lựa chọn Nhà đầu tư;
2. Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (UBND cấp tỉnh hoặc các Bộ) ra Quyết định chỉ định Nhà đầu tư thực hiện dự án;
3. Thực hiện lập Quy hoạch (tỷ lệ 1/2000, chi tiết 1/500-nếu chưa có): Văn bản của UBND tỉnh cho phép Nhà đầu tư tổ chức lập QH, NĐT lập nhiệm vụ QH trình UBND tỉnh phê duyệt, NĐT lập QH theo nhiệm vụ đã được phê duyệt (ký HĐ với viện QH...) trình UBND tỉnh phê duyệt QH;
4. Lập Thiết kế cơ sở (tuân thủ QH chi tiết 1/500 được duyệt), xin thỏa thuận đấu nối HTKT của các cơ quan quản lý; Lập Dự án đầu tư. Trình Dự án đầu tư cho Sở KHĐT thẩm định (trong đó, Sở KHĐT chủ trì sẽ có trách nhiệm gửi văn bản xin ý kiến đến các Bộ, Sở, Ngành có liên quan về Dự án và Thiết kế cơ sở);
5. UBND cấp tỉnh phê duyệt Dự án đầu tư (kết thúc giai đoạn chuẩn bị đầu tư);
6. UBND cấp tỉnh ra quyết định thành lập tổ công tác liên ngành đàm phán Hợp đồng BT với Nhà đầu tư. Kết thúc quá trình đàm phán bằng Biên bản giữa Tổ công tác liên ngành và Nhà đầu tư;
7. Ký kết Hợp đồng BT (bản ký tắt);
8. Nhà đầu tư xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư (Nộp hồ sơ lên Sở KHĐT, thủ tục bạn xem trên website của Sở KHĐT từng tỉnh/thành);
9. Ký kết hợp đồng BT bản chính thức;
10. Triển khai thực hiện (Thiết kế kỹ thuật/TK Bản vẽ TC; Tổ chức thi công xây dựng công trình....);
11. Nghiệm thu, bàn giao công trình cho Nhà nước và nhận thanh toán bằng tiền mặt hoặc Dự án đối ứng (đối với Hợp đồng BT); Hoặc: Kinh doanh công trình để thu hồi vốn (Hợp đồng BTO) Hoặc Kinh doanh công trình để thu hồi vốn rồi mới bàn giao cho Nhà nước (Hợp đồng BOT).
Trên đây là các bước cơ bản để thực hiện thôi, nó là một quá trình rất dài.
Để thực hiện được các việc nêu trên tất nhiên bạn sẽ phải tổ chức lựa chọn nhà thầu (mình không nêu chi tiết);
Phần đền bù GPMB bạn có thể tách ra thành tiểu dự án riêng, Do cơ quan Nhà nước thực hiện (thường là cơ quan Nhà nước tổ chức đền bù GPMB còn Nhà đầu tư ứng tiền để GPMB) và có thể thực hiện ngay khi Hợp đồng BT ký tắt được ký kết.
Các văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh việc thực hiện dự án BT, BOT, BTO: Nghị định 108/2009/NĐ-CP; TT03/2011/TT-BKHĐT; TT166/2011/TT-BTC, các Quy định riêng của từng tỉnh/thành.
Tùy từng nhóm dự án mà cấp ra QĐ chỉ định nhà đầu tư, cấp thẩm định và phê duyệt Dự án có thể là Chính phủ hoặc các Bộ quản lý ngành.
Đối với dự án theo hình thức Đối tác công tư (PPP) thì tôi không biết.
Tôi có mấy ý kiến như vậy không biết có đúng không, mong các bạn cùng thảo luận để hiểu rõ hơn vấn đề.
Chận thành cảm ơn!
Bên mình đang thực hiện dự án BT (UBND tỉnh đã ký hợp đồng nguyên tắc), đã có quyết định lựa chọn nhà đầu tư của Ban QLDA XDDD ( UBND tinh ủy quyền). Bạn cho mình xin chi tiết các bước tiếp theo phai làm (lựa chọn nhà thầu (truong họp này bên mình tự thực hiện thì làm như nào), phê duyệt ho so,.. quá trình triển khai thi công.....). Email của mình: pviethuy@gmail.com. Cảm ơn Bác nhiều!
 

pviethuy

Thành viên nhiều triển vọng
#6
Bên mình đang thực hiện dự án BT (UBND tỉnh đã ký hợp đồng nguyên tắc), đã có quyết định lựa chọn nhà đầu tư của Ban QLDA XDDD ( UBND tinh ủy quyền).
Bác này đang quảng cáo hay sao vậy? Nếu bạn thực sự quan tâm chủ đề xin bạn góp ý để anh em học hỏi thêm. Thanks!
 

haydoidaygt

Thành viên năng động
#7
Bên mình đang thực hiện dự án BT (UBND tỉnh đã ký hợp đồng nguyên tắc), đã có quyết định lựa chọn nhà đầu tư của Ban QLDA XDDD ( UBND tinh ủy quyền). Bạn cho mình xin chi tiết các bước tiếp theo phai làm (lựa chọn nhà thầu (truong họp này bên mình tự thực hiện thì làm như nào), phê duyệt ho so,.. quá trình triển khai thi công.....). Email của mình: pviethuy@gmail.com. Cảm ơn Bác nhiều!
1. Là Hợp đồng BT bản ký tắt bạn nhé (là cơ sở để Nhà đầu tư xin cấp giấy chứng nhận đầu tư);
2. Trình tự tiếp theo:
- Tổ chức lập quy hoạch chi tiết 1/500 (nếu đã có quy hoạch được phê duyệt thì chuyển sang bước sau)
- Tổ chức thiết kế cơ sở và lập dự án đầu tư (trường hợp đã có Dự án đầu tư được phê duyệt thì chuyển sang bước sau, Dự án đầu tư do UBND tỉnh phê duyệt)
- Nhà đầu tư xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư (Do UBND tỉnh hoặc Ban QL các khu công nghiệp (nếu nằm trong khu công nghiệp) cấp): Nếu Nhà đầu tư không xin được cấp giấy CN đầu tư thì hợp đồng ký tắt đương nhiên mất hiệu lực;
- Ký kết hợp đồng bản chính thức;
- Tổ chức lựa chọn nhà thầu khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công;
- Thẩm tra, phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công;
- Tổ chức lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng;
- Triển khai thi công xây dựng công trình;
- Nghiệm thu, bàn giao công trình cho Nhà nước.
3. Về trường hợp Nhà đầu tư tự thực hiện:
- Nhà đầu tư phải có đủ năng lực hành nghề theo quy định của pháp luật về xây dựng (Nghị định 12/2009/NĐ-CP về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình);
- Trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu ghi rõ hình thức tự thực hiện. Bạn lưu ý là theo NĐ 108/2009/NĐ-CP và TT 03/2011/TT-BKHĐT thì Nhà đầu tư Phê duyệt KHLCNT sau khi có ý kiến bằng văn bản của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Còn theo Quy định tại Luật đấu thầu năm 2013 thì Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền sẽ phê duyệt KHLCNT (UBND tỉnh) nhé. Bạn lập KHLCNT nêu rõ về hình thức TỰ THỰC HIỆN rồi trình Sở KHĐT thẩm định, UBND tỉnh phê duyệt rồi thực hiện thôi.
Thân ái!
 

pviethuy

Thành viên nhiều triển vọng
#8
1. Là Hợp đồng BT bản ký tắt bạn nhé (là cơ sở để Nhà đầu tư xin cấp giấy chứng nhận đầu tư);
2. Trình tự tiếp theo:
- Tổ chức lập quy hoạch chi tiết 1/500 (nếu đã có quy hoạch được phê duyệt thì chuyển sang bước sau)
- Tổ chức thiết kế cơ sở và lập dự án đầu tư (trường hợp đã có Dự án đầu tư được phê duyệt thì chuyển sang bước sau, Dự án đầu tư do UBND tỉnh phê duyệt)
- Nhà đầu tư xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư (Do UBND tỉnh hoặc Ban QL các khu công nghiệp (nếu nằm trong khu công nghiệp) cấp): Nếu Nhà đầu tư không xin được cấp giấy CN đầu tư thì hợp đồng ký tắt đương nhiên mất hiệu lực;
- Ký kết hợp đồng bản chính thức;
- Tổ chức lựa chọn nhà thầu khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công;
- Thẩm tra, phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công;
- Tổ chức lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng;
- Triển khai thi công xây dựng công trình;
- Nghiệm thu, bàn giao công trình cho Nhà nước.
3. Về trường hợp Nhà đầu tư tự thực hiện:
- Nhà đầu tư phải có đủ năng lực hành nghề theo quy định của pháp luật về xây dựng (Nghị định 12/2009/NĐ-CP về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình);
- Trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu ghi rõ hình thức tự thực hiện. Bạn lưu ý là theo NĐ 108/2009/NĐ-CP và TT 03/2011/TT-BKHĐT thì Nhà đầu tư Phê duyệt KHLCNT sau khi có ý kiến bằng văn bản của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Còn theo Quy định tại Luật đấu thầu năm 2013 thì Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền sẽ phê duyệt KHLCNT (UBND tỉnh) nhé. Bạn lập KHLCNT nêu rõ về hình thức TỰ THỰC HIỆN rồi trình Sở KHĐT thẩm định, UBND tỉnh phê duyệt rồi thực hiện thôi.
Thân ái!
Em cảm ơn Bác thật nhiều!
Hiện dự án bên E đang đàm phán Hợp đồng BT ký tắc (Đã có HĐ nguyên tắc rồi). Đã phê duyệt qui hoạch chi tiết 1/500 (UBND tỉnh phê duyệt). Dự án đầu tư cũng đã được duyệt. Bác cho E xin thủ tuc cấp chứng nhận đầu tư và các thủ tục tiếp theo với (em gà quá). Bác mail giúp E theo mail pviethuy@gmail.com
Thanks!
 

haydoidaygt

Thành viên năng động
#9
Em cảm ơn Bác thật nhiều!
Hiện dự án bên E đang đàm phán Hợp đồng BT ký tắc (Đã có HĐ nguyên tắc rồi). Đã phê duyệt qui hoạch chi tiết 1/500 (UBND tỉnh phê duyệt). Dự án đầu tư cũng đã được duyệt. Bác cho E xin thủ tuc cấp chứng nhận đầu tư và các thủ tục tiếp theo với (em gà quá). Bác mail giúp E theo mail pviethuy@gmail.com
Thanks!
Cũng không có gì lắm đâu bạn ạ.
Thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư thì dựa trên các quy định CHUNG của Luật Đầu tư và các Nghị định quy định chi tiết của Luật Đầu tư, các Thông tư hướng dẫn Nghị định và các quy định RIÊNG của từng tỉnh. Hồ sơ chi tiết bạn xem trên website của Sở Kế hoạch đầu tư tỉnh sẽ yêu cầu chi tiết các hồ sơ gì cần nộp và mẫu kèm theo. Bạn làm đúng như yêu cầu rồi gửi lên bộ phận một cửa của Sở KHĐT, Sở KHĐT sẽ thẩm định và trình UBND tỉnh cấp GCN ĐT.
Sau khi được cấp giấy CN ĐT bạn phải đàm phán và ký kết hợp đồng BT bản chính thức. Tôi lưu ý bạn là bản chính thức phải xác định rõ giá trị quyền sử dụng đất và quy mô của dự án đối ứng (trường hợp Nhà nước trả bằng đất).
Để đảm bảo tiến độ thực hiện dự án, sau khi Nhà đầu tư được cấp Giấy CN đầu tư thì có thể lập ngay Kế hoạch lựa chọn nhà thầu để tổ chức khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công. KHLCNT như trên tôi đã nói là do UBND tỉnh phê duyệt.
Sau khi có bản vẽ TKTC, bạn phải gửi hồ sơ cho cơ quan QLNN thẩm tra sau đó mới phê duyệt.
Khi đã phê duyệt Hồ sơ TKBVTC thì bạn phải lập Kế hoạch lựa chọn nhà thầu và tổ chức lựa chọn nhà thầu thi công xây lắp, giám sát... và triển khai tổ chức thi công như bình thường.
Thân ái!
 

pviethuy

Thành viên nhiều triển vọng
#10
Cũng không có gì lắm đâu bạn ạ.
Thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư thì dựa trên các quy định CHUNG của Luật Đầu tư và các Nghị định quy định chi tiết của Luật Đầu tư, các Thông tư hướng dẫn Nghị định và các quy định RIÊNG của từng tỉnh. Hồ sơ chi tiết bạn xem trên website của Sở Kế hoạch đầu tư tỉnh sẽ yêu cầu chi tiết các hồ sơ gì cần nộp và mẫu kèm theo. Bạn làm đúng như yêu cầu rồi gửi lên bộ phận một cửa của Sở KHĐT, Sở KHĐT sẽ thẩm định và trình UBND tỉnh cấp GCN ĐT.
Sau khi được cấp giấy CN ĐT bạn phải đàm phán và ký kết hợp đồng BT bản chính thức. Tôi lưu ý bạn là bản chính thức phải xác định rõ giá trị quyền sử dụng đất và quy mô của dự án đối ứng (trường hợp Nhà nước trả bằng đất).
Để đảm bảo tiến độ thực hiện dự án, sau khi Nhà đầu tư được cấp Giấy CN đầu tư thì có thể lập ngay Kế hoạch lựa chọn nhà thầu để tổ chức khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công. KHLCNT như trên tôi đã nói là do UBND tỉnh phê duyệt.
Sau khi có bản vẽ TKTC, bạn phải gửi hồ sơ cho cơ quan QLNN thẩm tra sau đó mới phê duyệt.
Khi đã phê duyệt Hồ sơ TKBVTC thì bạn phải lập Kế hoạch lựa chọn nhà thầu và tổ chức lựa chọn nhà thầu thi công xây lắp, giám sát... và triển khai tổ chức thi công như bình thường.
Thân ái!
Cảm ơn bạn đã nhiệt tình giúp đỡ. Bạn có mẫu KHLCNT và các các mẫu báo cáo tình hình thực hiện dự án BT giúp mình với. Thanks!
 

haydoidaygt

Thành viên năng động
#11
Cảm ơn bạn đã nhiệt tình giúp đỡ. Bạn có mẫu KHLCNT và các các mẫu báo cáo tình hình thực hiện dự án BT giúp mình với. Thanks!
Gửi bạn mẫu KHLCNT. Còn báo cáo tình hình thực hiện dự án BT được lập khi có yêu cầu của cơ quan Nhà nước. Khi đó sẽ có mẫu hướng dẫn kèm theo. Mình không có mẫu đó.
Thân ái!
View attachment KH LCNT.DOC
 

pviethuy

Thành viên nhiều triển vọng
#12
Gửi bạn mẫu KHLCNT. Còn báo cáo tình hình thực hiện dự án BT được lập khi có yêu cầu của cơ quan Nhà nước. Khi đó sẽ có mẫu hướng dẫn kèm theo. Mình không có mẫu đó.
Thân ái!
View attachment 58895
Mình cảm ơn bạn thật nhiều!!!!!!!!! Mình sẽ tham khảo thêm. Bạn có gì liên quan đến dự án BT gửi giúp mình với.
 

nguyenhung.1111

Thành viên có triển vọng
#13
Cũng không có gì lắm đâu bạn ạ.
Thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư thì dựa trên các quy định CHUNG của Luật Đầu tư và các Nghị định quy định chi tiết của Luật Đầu tư, các Thông tư hướng dẫn Nghị định và các quy định RIÊNG của từng tỉnh. Hồ sơ chi tiết bạn xem trên website của Sở Kế hoạch đầu tư tỉnh sẽ yêu cầu chi tiết các hồ sơ gì cần nộp và mẫu kèm theo. Bạn làm đúng như yêu cầu rồi gửi lên bộ phận một cửa của Sở KHĐT, Sở KHĐT sẽ thẩm định và trình UBND tỉnh cấp GCN ĐT.
Sau khi được cấp giấy CN ĐT bạn phải đàm phán và ký kết hợp đồng BT bản chính thức. Tôi lưu ý bạn là bản chính thức phải xác định rõ giá trị quyền sử dụng đất và quy mô của dự án đối ứng (trường hợp Nhà nước trả bằng đất).
Để đảm bảo tiến độ thực hiện dự án, sau khi Nhà đầu tư được cấp Giấy CN đầu tư thì có thể lập ngay Kế hoạch lựa chọn nhà thầu để tổ chức khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công. KHLCNT như trên tôi đã nói là do UBND tỉnh phê duyệt.
Sau khi có bản vẽ TKTC, bạn phải gửi hồ sơ cho cơ quan QLNN thẩm tra sau đó mới phê duyệt.
Khi đã phê duyệt Hồ sơ TKBVTC thì bạn phải lập Kế hoạch lựa chọn nhà thầu và tổ chức lựa chọn nhà thầu thi công xây lắp, giám sát... và triển khai tổ chức thi công như bình thường.
Thân ái![/QU
Cho mình hỏi thêm vì mình vẫn còn mơ hồ lắm:
- KHLCNT thi công là do chủ đầu tư lập, UBND tỉnh phê duyệt có phải không ạ?
- Theo luật đấu thầu 43/2013 thì dự án BT chủ đầu tư phải ban hành quy chế lựa chọn nhà thầu áp dụng thống nhất cho toàn dự án theo nguyên tắc đảm bảo công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế. Vậy bạn nào có một bản quy chế đó không cho mình tham khảo với.
Nếu như thế chủ đầu tư ban hành quy chế rùi lập KHLCNT rùi lại phải trình UBND tỉnh phê duyệt ạ?