Lớp Quản lý chất lượng GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc, lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu, đấu thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

Quy trình kiểm tra, nghiệm thu vốn khác và PPP

Thành viên đã xem (Total:0)

namtrungbacviet

Thành viên có triển vọng
#1
E đang được giao lập quy trình công trình bàn giao đưa vào sử dụng với công trình HTKT sử dụng vốn khác, công trình đầu tư theo hình thức PPP. Nhờ các cao thủ chỉ giáo giúp ạ.