Quy trình kiểm tra, nghiệm thu vốn khác và PPP

Thành viên đã xem (Total:0)

namtrungbacviet

Thành viên có triển vọng
#1
E đang được giao lập quy trình công trình bàn giao đưa vào sử dụng với công trình HTKT sử dụng vốn khác, công trình đầu tư theo hình thức PPP. Nhờ các cao thủ chỉ giáo giúp ạ.