QUy trình làm hồ sơ thầu;

Thành viên đã xem (Total:0)

thuyetvk

Thành viên mới
#1
Hi âll
Mọi người giúp đỡ mình chút nha:
Các bước bạn sẽ làm trong việc Tìm hiểu và phân tích hồ sơ mời thầu, hồ sơ thiết kế?
Cảm ơn mọi người.