Lớp Quản lý chất lượng GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc, lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu, đấu thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

QUy trình làm hồ sơ thầu;

Thành viên đã xem (Total:0)

thuyetvk

Thành viên mới
#1
Hi âll
Mọi người giúp đỡ mình chút nha:
Các bước bạn sẽ làm trong việc Tìm hiểu và phân tích hồ sơ mời thầu, hồ sơ thiết kế?
Cảm ơn mọi người.