Lớp Quản lý chất lượng GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc, lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu, đấu thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

Quyết định 421/QD-BXD của Bộ Xây dựng công nhận Giá Xây Dựng được đào tạo Giám sát thi công xây dựng

GXD JSC

Công ty CP Giá Xây Dựng
Bài viết
1.524
Điểm thành tích
63
Ngày 07/04/2010, Bộ Xây dựng có Quyết định 421/QĐ-BXD công nhận các cơ sở được phép đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ Giám sát thi công xây dựng công trình theo quy định tại Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 của Chính phủ về QLDA đầu tư XDCT và Thông tư số 25/2009/TT-BXD ngày 29/07/2009 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về bồi dưỡng nghiệp vụ QLDA và giám sát thi công XDCT.

Quyết định 421/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng chính thức cho phép Công ty Giá Xây Dựng được tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ Giám sát thi công xây dựng công trình (dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật, giao thông, thủy lợi, thủy điện) (mục 2 Điều 1).
Mời bạn đọc kích vào đây để tải file Quyết định số 421/QĐ-BXD.
 

Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Hãy kích để tới bài giới thiệu Khóa học Đọc bản vẽ và đo bóc khối lượng
Phần mềm quản lý chất lượng công trình QLCL GXD
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD
Top Bottom