Lớp Quản lý chất lượng GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc, lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu, đấu thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

Quyết định bổ nhiệm thành viên BQL diễn đàn 3/12/2013

  • Khởi xướng webmaster
  • Ngày gửi
W

webmaster

Guest
QUYẾT ĐỊNH CỦA WEBMASTER DIỄN ĐÀN WWW.GIAXAYDUNG.VN
V/v thay đổi chức danh và bổ nhiệm chức vụ thành viên BQL diễn đàn

Hà Nội, ngày 03/12/2013
- Căn cứ nội quy và định hướng phát triển của diễn đàn www.giaxaydung.vn;
- Xét sự nhiệt tình và nguyện vọng của các thành viên;
- Xét ý kiến của các thành viên Ban quản lý;

Webmaster diễn đàn www.giaxaydung.vn quyết định

Điều 1: Bổ nhiệm các thành viên sau giữ chức vụ điều hành diễn đàn:

1. Mod Naat giữ chức SMod, Điều hành viên cao cấp diễn đàn. SMod Naat ngoài chức năng điều hành viên cao cấp, vẫn đảm nhiệm các vị trí Mod tại các vị trí đã được phân công.
2. Mod ks.thanhtan giữ chức SMod, Điều hành viên cao cấp diễn đàn. SMod ks.thanhtan ngoài chức năng điều hành viên cao cấp, vẫn đảm nhiệm các vị trí Mod tại các vị trí đã được phân công.
3. Thành viên pth911 giữ chức Mod Thành viên ban Điều hành diễn đàn, điều hành chuyên mục:
Văn bản trong hoạt động xây dựng
4. Thành viên kieumanhtu giữ chức Mod Thành viên ban Điều hành diễn đàn, điều hành chuyên mục:
Phần mềm quản lý, tính toán hiệu quả dự án
Excel chuyên ngành dự toán

Điều 2: Hiệu lực thi hành

- Thành viên có tên ở trên, Admin, Thanh tra diễn đàn, Smod, Mod và toàn thể thành viên diễn đàn chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
- Các thành viên BQL hoạt động theo quy chế của Diễn đàn.
- Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Webmaster www.giaxaydung.vn
Đã Ký
 

Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Hãy kích để tới bài giới thiệu Khóa học Đọc bản vẽ và đo bóc khối lượng
Phần mềm quản lý chất lượng công trình QLCL GXD
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD
Đủ dữ liệu Xây dựng, Lắp đặt, Khảo sát, Đường dây, Trạm biến áp, thủy lợi, thủy điện, bưu chính viễn thông, cây xanh, chiếu sáng, rác thải...
  • 51
  • 0
Đủ dữ liệu Xây dựng, Lắp đặt, Khảo sát, Đường dây, Trạm biến áp, thủy lợi, thủy điện, bưu chính viễn thông, cây xanh, chiếu sáng, rác thải, cọc khoan nhồi, giếng cát, trạm BTS... các kiểu. Gọi tên, tra mã, định mức các công việc để đưa vào làm...
Top Bottom