Lớp Quản lý chất lượng GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc, lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu, đấu thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

Quyết định chi phí bảo hiểm

Thành viên đã xem (Total:0)

Ho Viet Toan

Thành viên mới
#1
mấy pro cho e hỏi quyết định 33 hết hiệu lực rồi thì bây giờ thay bằng nghị định gì để tính chi phí bảo hiểm nhỉ
:D
 

H_H

Thành viên sắp được phong Thành viên Năng động
#2
Hiện tại, bạn phải liên hệ trực tiếp với các Công ty Bảo hiểm để tính chi phí bảo hiểm