Quyết định phê duyệt thiết kế - dự toán chỉ phê duyệt phần xây dựng là sao?

Thành viên đã xem (Total:0)

vannguyen

Thành viên nhiều triển vọng
#1
Xin chào các bạn!
Các bạn cho mình hỏi: Mình đang kiểm tra bước thiết kế bản vẽ thi công - tổng dự toán của một công trình dân dụng có tổng mức đầu tư đã phê duyệt là 90 tỷ.
Tuy nhiên, đến bước thiết kế bản vẽ thi công - dự toán, cấp quyết định đầu tư lại tách làm nhiều gói và chỉ phê duyệt phần xây dựng của một số hạng mục (2 gói xây dựng) mà không bao gồm các chi phí khác như QLDLA, tư vấn, chi khác (họ nói các chi phí đó phê duyệt tại các giai đoạn tiếp theo).
Vậy, cấp quyết định đầu tư làm đúng không và văn bản nào quy định về vấn đề này?
(Cấp quyết định đầu tư là cấp trên của Chủ đầu tư)