Quyết toán, thưởng, phạt hợp đồng

Thành viên đã xem (Total:0)

bsviplove

Thành viên có triển vọng
#1
Mình lấy 1 ví dụ như sau: Dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước 100%.Hợp đồng thi công xây dựng có giá trị 10 tỷ. Bên nhận thầu bị phạt vi phạm hợp đồng với giá trị 100 triệu và nộp trực tiếp cho bên giao thầu.
Mình muốn hỏi như sau:
- Giá trị quyết toán A-B của hợp đồng trên có phải là 10 tỷ không? hay phải trừ đi số tiền phạt vi phạm hợp đồng?
- Số tiền phạt vi phạm hợp đồng với giá trị 100 triệu do bên nhận thầu nộp cho bên giao thầu sẽ xử lý như thế nào? Theo quy định nào?
Mong mọi người hỗ trợ nhé!!!