Lớp Quản lý chất lượng GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc, lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu, đấu thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

Simple Project Management - Quản lý dự án đơn giản

nguyentheanh

Tác giả Dự toán GXD
Thành viên BQT
Bài viết
3.681
Điểm thành tích
113
Lĩnh vực
Chủ đầu tư, Công ty tư vấn, Doanh nghiệp phần mềm xây dựng, Giáo viên, giảng viên
Tự dưng thấy bài tiếng Anh này ngăn ngắn, ngồi dịch nhanh, chưa chuẩn xác lắm, để các bạn mới học tiếng Anh chuyên ngành Quản lý dự án tham khảo.

During the design phase, cost management can create different scenarios for the project. If a person wants to build a house, for instance, he or she may be interested in whether it would be cost-efficient to install expensive insulation to cut down on heating costs. A good consultant could examine market and life-cycle prices to determine the cost of materials both with and without the insulation, as well as the estimated savings on heating with the insulation. By providing the homeowner with different cost scenarios, a lot of the guesswork can be removed from decisions.

Trong giai đoạn thiết kế, công tác tư vấn lập và quản lý chi phí có thể đưa ra các phương án chi phí thi công xây dựng công trình khác nhau. Chẳng hạn, nếu một người muốn xây một ngôi nhà, anh ta có thể quan tâm đến sự tác động đến chi phí để sử dụng vật liệu cách nhiệt đắt tiền để cắt giảm chi phí cấp nhiệt cho công trình. Một nhà tư vấn tốt có nguồn thông tin về giá cả thị trường và chu kỳ giá để xác định chi phí vật liệu của cả hai phương án có và không sử dụng vật liệu cách nhiệt, cũng như ước tính các khoản chi phí tiết kiệm được với phương án sử dụng vật liệu cách nhiệt. Bằng cách cung cấp cho chủ đầu tư các phương án khác nhau, rất nhiều các công việc không lường trước, chưa rõ ràng có thể được loại bỏ.

Before a design reaches the bidding stage, construction cost management can give a good idea of a reasonable bid. Analyzing similar projects can help create benchmarks for contracting, materials, and labor costs. Once bidding begins, some construction cost management firms will provide analyses of each bid to determine which one provides the best value for the estimated cost, as well as examining areas such as the contractor's reputation and resources. Breaking down each bid and comparing it to industry benchmarks can help make sense out of a relatively meaningless general estimate.

Trước khi một thiết kế bản thiết kế công trình chuyển sang giai đoạn đấu thầu, công việc quản lý chi phí xây dựng có thể giúp đưa ra một bản giá gói thầu phù hợp. Việc phân tích các dự án tương tự có thể giúp tạo ra các điều khoản dự thảo cho hợp đồng, vật liệu và chi phí nhân công. Khi cuộc thầu bắt đầu, một số công ty quản lý chi phí xây dựng sẽ cung cấp những dịch vụ phân tích, đánh giá hồ sơ thầu để xác định hồ sơ thầu nào bỏ với giá thầu tốt nhất, cũng như đánh giá hồ sơ năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu. Làm rõ các chi tiết mỗi cuộc thầu và so sánh nó với tiêu chuẩn chung của ngành có thể giúp làm cho giá gói thầu tương đối nhỏ hơn giá dự toán.

Throughout the construction phase of a project, cost management services may include incorporating any new information or market shifts into the cost estimate, as well as ensuring that financial contracts are upheld correctly. Toward the end of the service, concrete accounting documents can be created that detail the final cost. One form of construction cost management, called at-risk management, requires the management consultant to bring the project in for a pre-agreed maximum cost. Other management programs simply provide consulting and analysis, leaving the decisions in the hands of the project manager.

Trong suốt giai đoạn thực hiện dự án (xây dựng công trình, dịch vụ quản lý chi phí có thể thực hiện cập nhật các thông tin mới hay sự biến động thị trường vào dự toán chi phí, cũng như đảm bảo rằng các hợp đồng tài chính được duy trì một cách chính xác. Công đoạn cuối của dịch vụ tư vấn quản lý chi phí, tài liệu kế toán cụ thể có thể có thể được xác lập chi tiết để thể hiện giá trị chi phí sau cùng (Quyết toán). Một hình thức quản lý chi phí xây dựng, được gọi là quản lý rủi ro, đòi hỏi đơn vị tư vấn quản lý đảm bảo dự án được thực hiện trong phạm vi chi phí tối đa đã được duyệt trước. Một số chương trình quản lý khác chỉ đơn giản là cung cấp các ý kiến tư vấn và phân tích, còn việc ra các quyết định là của người quản lý dự án.


Người dịch: Ths Nguyễn Thế Anh, Viện Kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng.
 

tiencong195

Thành viên mới
Bài viết
1
Điểm thành tích
3
Lĩnh vực
Sinh viên
Cảm ơn bài viết của thầy, em xin phép được sao chép và chỉnh sửa một số câu.
"If a person wants to build a house, for instance, he or she may be interested in whether it would be cost-efficient to install expensive insulation to cut down on heating costs" em dịch là " Chẳng hạn như một người muốn xây dựng một ngôi nhà, anh ta sẽ quan tâm tới việc lắp đặt các vật liệu cách nhiệt đắt tiền để giảm chi phí cách nhiệt có hiệu quả hay không".
"Analyzing similar projects can help create benchmarks for contracting, materials, and labor costs" : Việc phân tích các dự án tương tự giúp ích trong việc tạo ra các điều khoản cho việc ký kết hợp đồng, chi phí vật liệu và nhân công.
Em dịch như trên liệu có ổn không thầy.

 

nguyentheanh

Tác giả Dự toán GXD
Thành viên BQT
Bài viết
3.681
Điểm thành tích
113
Lĩnh vực
Chủ đầu tư, Công ty tư vấn, Doanh nghiệp phần mềm xây dựng, Giáo viên, giảng viên
anh ta sẽ quan tâm tới việc lắp đặt các vật liệu cách nhiệt đắt tiền để giảm chi phí cách nhiệt có hiệu quả hay không".
Chỗ này chưa thuận lắm. Em thử xem cả câu có cách nào diễn đạt hay hơn không? Mình đọc hiểu và dịch thôi, đừng bám word by word. Em tiếp tục nhé. Bài của tôi cũng chưa chuẩn lắm đâu, vừa chưa dành đủ thời gian thích đáng. Thanks.
 

Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Hãy kích để tới bài giới thiệu Khóa học Đọc bản vẽ và đo bóc khối lượng
Phần mềm quản lý chất lượng công trình QLCL GXD
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD
Đủ dữ liệu Xây dựng, Lắp đặt, Khảo sát, Đường dây, Trạm biến áp, thủy lợi, thủy điện, bưu chính viễn thông, cây xanh, chiếu sáng, rác thải...
  • 105
  • 0
Đủ dữ liệu Xây dựng, Lắp đặt, Khảo sát, Đường dây, Trạm biến áp, thủy lợi, thủy điện, bưu chính viễn thông, cây xanh, chiếu sáng, rác thải, cọc khoan nhồi, giếng cát, trạm BTS... các kiểu. Gọi tên, tra mã, định mức các công việc để đưa vào làm...
Top Bottom