Lớp Quản lý chất lượng GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc, lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu, đấu thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

Tài liệu thủy văn sông Hồng

Thành viên đã xem (Total:0)

KS.Uranus

Thành viên có triển vọng
#1
Mình đang làm việc mà cần đến số liệu Thủy văn về mực nước và lưu lượng của Sông Hồng khu vực Hà Nam, Nam Định, lên trên Trung tâm khí tượng thủy văn hỏi mua các bác ấy tính đắt quá nên không mua được. Không biết có bác nào có xin được chia sẻ!
Thanks