Lớp Quản lý chất lượng GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc, lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu, đấu thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

Tập hợp các tiêu chuẩn thiết kế

hongngan99

Thành viên sắp lên hạng rất quan trọng
Bài viết
456
Điểm thành tích
28
1. TCVN 198-1997-Nhà cao tầng-Thiết kế kết cấu BTCT toàn khối
2. TCVN 205-1998-móng cọc-Tiêu chuẩn thiết kế
3. TCVN 289-299-300-2003- cách nhiệt các bộ phận công trình
4. TCVN 2737-1995-Tải trọng và tác động
5. TCVN 3993-1985-Chong an mon trong xay dung-KCBTCT
 

File đính kèm

Last edited by a moderator:

hongngan99

Thành viên sắp lên hạng rất quan trọng
Bài viết
456
Điểm thành tích
28
6. TCVN 4116- 1985- ket cau be tong va BTCT thuy cong
7. TCVN 5066-1990-Thiet ke chong an mon ong dan khi-dau
8. TCVN 5573-1991-Ket cau gach da va gach da cot thep-Tieu chuan thiet ke
9. TCVN 5574-1991-Ket cau be tong cot thep-Tieu chuan thiet ke
10. TCVN 5575-1991-Ket cau thep-Tieu chuan thiet ke
 

File đính kèm

hongngan99

Thành viên sắp lên hạng rất quan trọng
Bài viết
456
Điểm thành tích
28
11. TCVN 7440-2005-Tieu chuan thai nganh cong nghiep Nhiet dien
12. TCXD 40-1987-Ket cau xay dung va nen-Nguyen tac co ban ve tinh toan
13. TCXD 189-1996-Mong co tiet dien nho-Tieu chuan thiet ke
14. TCXD 245-2000- Gia co nen dat yeu bang bac tham
15. TCXDVB 333-2005-Chieu sang nhan tao ben ngoai cong trinh cong cong va ky thuat ha tang do thio
 

File đính kèm

hongngan99

Thành viên sắp lên hạng rất quan trọng
Bài viết
456
Điểm thành tích
28
16. TCXDVN 33-2006-Cấp nước-Mạng lưới đường ống va CT-TCTK
17. TCXDVN 60-2004 - TK trường dạy nghề
18. TCXDVN 175-2005-Mức ồn tối da cho phép trong CT công cộng
19. TCXDVN 276-2003-Công trình công cộng-Nguyên tắc thiết kế
20.TCXDVN 281-2004-Nhà văn hóa thể thao
 

File đính kèm

hongngan99

Thành viên sắp lên hạng rất quan trọng
Bài viết
456
Điểm thành tích
28
21. TCXDVN 287-2004-Công trình thể thao - Sân thể thao
22. TCXDVN 287-2004-Công trình thể thao-Sân thể thao-Phụ lục
23. TCXDVN 288-2004-Công trình thể thao-Bể bơi
24. TCXDVN 289-2004-Công trình thể thao-Nha the thao
25. TCXDVN 293-2003-Chống nóng nhà ở-chỉ dẫn thiết kế
26. TCXDVN 306-2004-NO va CTCC-Thông số vi khi hậu trong phòng
 

File đính kèm

hongngan99

Thành viên sắp lên hạng rất quan trọng
Bài viết
456
Điểm thành tích
28
27. TCXDVN 315-2004-Thủy điện Sơn La-đê quay và kênh dẫn dòng
28. TCXDVN 320-09-11-2004-Bài chộn lập chat thái nguy hạii-TCTK
29. TCXDVN 323-09-11-2004-Nhà cao tầng-TCTK
30. TCXDVN 323-09-11-2004-Nhà cao tầng-TCTK - sửa đổi, bổ sung
31. TCXDVN 327-2004-Kết cấu BT va BTCT-Yê cầ chống ăn mòn trong môi trường biển
32. TCXDVN 335-07-02-2005-Tiêu chuẩn thiết kế thủy điện Sơn la
 

File đính kèm

hongngan99

Thành viên sắp lên hạng rất quan trọng
Bài viết
456
Điểm thành tích
28
33. TCXDVN 338-2005-Kết cấu thép-Tiêu chuẩn thiết kế-QĐ
33. TCXDVN 338-2005-Ket cau thep-Tieu chuan thiet ke-Trang 3-103
33. TCXDVN 338-2005-Ket cau thep-Tieu chuan thiet ke-Trang 23
33. TCXDVN 338-2005-Ket cau thep-Tieu chuan thiet ke-Trang 91-106
33. TCXDVN 338-2005-Ket cau thep-Tieu chuan thiet ke-Trang bia
 

File đính kèm

hongngan99

Thành viên sắp lên hạng rất quan trọng
Bài viết
456
Điểm thành tích
28
34. TCXDVN 339-ISO9836-1-Dinh nghia phuong phap tinh cac chi so dien tich va khong gian
34.TCXDVN 339-340-342-343-344-345-346-347-348
35. TCXDVN 340-ISO102-1-Thuat ngu va ban ve
 

File đính kèm

hongngan99

Thành viên sắp lên hạng rất quan trọng
Bài viết
456
Điểm thành tích
28
36. TCXDVN 342-ISO834-1-lan2-Yêu cầu chung
37.TCXDVN 343-ISO834-3-Phương pháp thử và áp dụng số liệu thử nghiệm
38. TCXDVN 344-ISO834-4-Yêu cầu đối với bộ phận ngăn cách dung
 

File đính kèm

hongngan99

Thành viên sắp lên hạng rất quan trọng
Bài viết
456
Điểm thành tích
28
39. TCXDVN 345-ISO834-5-yêu cầu đối với bộ phận ngăn cách
40. TCXDVN 346-ISO834-6-Các yêu cầu đối với dầm
41. TCXDVN 347-ISO834-7-Các yêu cầu riêng đối với cột
 

File đính kèm

hongngan99

Thành viên sắp lên hạng rất quan trọng
Bài viết
456
Điểm thành tích
28
42. TCXDVN 348-ISO834-8-Thử nghiệm chịu lửa-Các bộ phận kết cấu tòa nhà
43. TCXDVN 353-2004-Nhà ở liền kề-Tiêu chuẩn thiết kế
44. TCXDVN 355-2005-Thiết kế Nhà hát-Phòng Khán giả
 

hongngan99

Thành viên sắp lên hạng rất quan trọng
Bài viết
456
Điểm thành tích
28
44. TCXDVN 355-2005-Thiết kế Nhà hát-Phòng Khản giả
45. TCXDVN 356-2005-Kết cấu BT và BTCT-TC thiết kế
46. TCXDVN 361-2006-Chờ-Tiêu chuẩn thiết kế
47. TCXDVN 362-2005-Quy hoạch cây xanh sư dụng công cộng trong các đô thị
48. TCXDVN 365-2007-Bệnh viện đa khoa-Hướng dẫn thiết kế
49. TCXDVN 375-2006-Thiết kế công trình chịu động đất
50. TCXDVN 377-2006-HT cap khi dot trung tam trong nha o
những tiêu chuẩn này mình không post lên được. Bạn nào càn mình gửi mail cho
 

hongngan99

Thành viên sắp lên hạng rất quan trọng
Bài viết
456
Điểm thành tích
28
51. TCVN 4-1993-ký hiệu bằng chữ của các đại lượng
52. TCVN 2848-1991- Phân cấp CTXD-Ng. tắc chung
53. TCVN 3986-1985-Ký hiệu trong xây dựng
54. TCVN 3987-1985-Quy tắc sửa đổi hồ sơ thi công
55. TCVN 3988-1985-Trình bày sửa dổi khi vận dụng Tài liệu TK
 

File đính kèm

hongngan99

Thành viên sắp lên hạng rất quan trọng
Bài viết
456
Điểm thành tích
28
64. TCVN 4610-1988-HTTLTKXD-Kết cấu gỗ-ký hiệu trên bản vẽ
65. TCVN 4612-1988-HTTLTKXD-Ket cau BTCT-ký hiệu trên bản vẽ
66.TCVN 4613-1988-HTTLTKXD-Kết cấu thep-ký hiệu trên bản vẽ
67. TCVN 4614-1988-HTTLTKXD-Cac bo phan cau tao ngoi nha
68. TCVN 5422-1991-HTTLTK-ký hiệu trên bản vẽ
 

File đính kèm

hongngan99

Thành viên sắp lên hạng rất quan trọng
Bài viết
456
Điểm thành tích
28
56. TCVN 3990-1985- Quy tắc thống kê bảo quản bản chính HSTK
57.TCVN 4057-1985- HTCTCLSP XD-nguyên tắc cơ bản
58. TCVN 4058-1985-HTCTCLSPXD-Sản phầm KCBTCT
59. TCVN 4059-1985-HTCTCLSPXD-Sản phẩm KC Thép
60.TCVN 4455-1987-Quy tắc ghi kích thước tiêu đề
 

File đính kèm

hongngan99

Thành viên sắp lên hạng rất quan trọng
Bài viết
456
Điểm thành tích
28
61. TCVN 4607-1988-Ký hiệu quy ước trên bản vẽ TMB và MBTC
62.TCVN 4608-1988-Chữ và chữ số trên bản vẽ XD
63. TCVN 4609-1988-Ký hiệu quy ước đồ dùng trong nhà
 

File đính kèm

hongngan99

Thành viên sắp lên hạng rất quan trọng
Bài viết
456
Điểm thành tích
28
69. TCVN 5570-1991-HTTLTKXD-Ký hiệu đường nét và trục
70. TCVN 5571-1991-Khung tên bản vẽ TKXD
71. TCVN 5572-1991-Bản vẽ thi công KCBT và BTCT
 

File đính kèm

hongngan99

Thành viên sắp lên hạng rất quan trọng
Bài viết
456
Điểm thành tích
28
75. TCVN 5896-1992-Bộ trì hình vẽ chú thích và khung tên
76.TCVN 5897-1995-Ký hiệu bộ phận công trình-Phong-DT khac
77. TCVN 5898-1995-Bản vẽ xây dựng và công trình dân dụng-Ban thong ke cot thep
 

File đính kèm

hongngan99

Thành viên sắp lên hạng rất quan trọng
Bài viết
456
Điểm thành tích
28
78. TCVN 6003-1995-BVXD-Ký hiệu CT và bộ phận công trình
79. TCVN 6048-1995-Bản vẽ nhà và công trình xây dựng-Ký hiệu cho cốt thép BT
80. TCVN 6078-1995-BVCTXD-Lap ghep KC che san
 

File đính kèm


Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Hãy kích để tới bài giới thiệu Khóa học Đọc bản vẽ và đo bóc khối lượng
Phần mềm quản lý chất lượng công trình QLCL GXD
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD
Top Bottom