Thắc mắc về Giấy phép xây dựng trong luật xây dựng 2014

Thành viên đã xem (Total:0)

so1_032008

Thành viên mới
#1
Mọi người cho em hỏi:
Trong Điểm k, khoản 2, điều 89 Luật xây dựng 2014:
"Điều 89. Đối tượng và các loại giấy phép xây dựng
2. Công trình được miễn giấy phép xây dựng gồm:
k) Công trình xây dựng ở nông thôn thuộc khu vực chưa có quy hoạch phát triển đô thị và quy hoạch chi tiết xây dựng được duyệt; nhà ở riêng lẻ ở nông thôn, trừ nhà ở riêng lẻ xây dựng trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa;"

Em có thắc mắc là: theo luật xây dựng 2014 thì TẤT CẢ "nhà ở riêng lẻ ở nông thôn" đều được miễn giấy phép xây dựng phải không ? Hay là riêng biệt trong trường hợp "thuộc khu vực CHƯA CÓ QUY HOẠCH phát triển đô thị và quy hoạch chi tiết xây dựng được duyệt" (trong trường hợp cấp xã nơi em ở có quy hoạch định hướng không gian phát triển xã nông thôn mới 1/2000 thì cần xin phép xây dựng nhà ở riêng lẻ không ?)

Suy nghĩ quá mà không rõ. Vì em thấy có dấu ";" nên em nghĩ tất cả nhà ở riêng lẻ ở nông thôn (dù có quy hoạch hoặc không có quy hoạch) thì không cần xin phép xây dựng.
 
Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Phần mềm quản lý chất lượng công trình QLCL GXD
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Phần mềm Giải phóng mặt bằng GPMB GXD
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD

Tìm thành viên

Dự thầu GXD