Lớp Quản lý chất lượng GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc, lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu, đấu thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

Thắc mắc về hồ sơ chất lượng theo nghị định 46/2015 NĐ-CP

Thành viên đã xem (Total:0)

vinkomxd

Thành viên mới
#1
Anh Thế Anh và các bạn cho em hỏi chút ạ.
Công ty em kí hợp đồng với chủ đầu tư ngày 18/6/2014 thì căn cứ viện dẫn khi làm hồ sơ chất lượng theo nghị định 15/2013 NĐ-CP. Nghị định 46/2015 có hiệu lực từ 01/7/2015 thay thế cho nghị định 15/2015. Vậy từ 01/7/2015 thì khi làm hồ sơ thì viện dẫn theo nghị định 46/2015 hay vẫn theo 15/2013 vậy ạ. Vì trong nghị định 46 có nói thế này:

Điều 56. Xử lý chuyển tiếp


Công trình xây dựng khởi công trước ngày Nghị định này có hiệu lực thì việc kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng tiếp tục thực hiện theo quy định của Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng. Công trình xây dựng khởi công sau ngày Nghị định này có hiệu lực thì việc kiểm tra công tác nghiệm thu của chủ đầu tư trong quá trình thi công và khi hoàn thành thi công xây dựng công trình thực hiện theo quy định của Nghị định này.
Em không hiểu lắm, rất mong mọi người cho ý kiến ạ. Em cảm ơn nhiều ạ :)
 

chuchuoi9807

Thành viên mới
#2
Anh Thế Anh và các bạn cho em hỏi chút ạ.
Công ty em kí hợp đồng với chủ đầu tư ngày 18/6/2014 thì căn cứ viện dẫn khi làm hồ sơ chất lượng theo nghị định 15/2013 NĐ-CP. Nghị định 46/2015 có hiệu lực từ 01/7/2015 thay thế cho nghị định 15/2015. Vậy từ 01/7/2015 thì khi làm hồ sơ thì viện dẫn theo nghị định 46/2015 hay vẫn theo 15/2013 vậy ạ. Vì trong nghị định 46 có nói thế này:

Điều 56. Xử lý chuyển tiếp


Công trình xây dựng khởi công trước ngày Nghị định này có hiệu lực thì việc kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng tiếp tục thực hiện theo quy định của Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng. Công trình xây dựng khởi công sau ngày Nghị định này có hiệu lực thì việc kiểm tra công tác nghiệm thu của chủ đầu tư trong quá trình thi công và khi hoàn thành thi công xây dựng công trình thực hiện theo quy định của Nghị định này.
Em không hiểu lắm, rất mong mọi người cho ý kiến ạ. Em cảm ơn nhiều ạ :)
Bạn đọc lại nghị định đi, Điều 56 Xử lý chuyển tiếp đã nói rõ v/đ này đấy
 

trananhnghia

Thành viên mới
#3
Điều 56 trả lời bạn cụ thể rồi đấy.
Điều 56. Xử lý chuyển tiếp

Công trình xây dựng khởi công trước ngày Nghị định này có hiệu lực thì việc kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng tiếp tục thực hiện theo quy định của Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng. Công trình xây dựng khởi công sau ngày Nghị định này có hiệu lực thì việc kiểm tra công tác nghiệm thu của chủ đầu tư trong quá trình thi công và khi hoàn thành thi công xây dựng công trình thực hiện theo quy định của Nghị định này.
 

ductrungyp

Thành viên sắp lên hạng Rất năng động
#4
Hỏi có câu trả lời luôn rồi còn gì nữa bạn, hợp đồng bạn ký 2014 vậy làm theo nghị định 15/2013 có thông tư 10 /2013/TT-BXD Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng đó bạn.
 

namtrungbacviet

Thành viên có triển vọng
#5
Trường hợp công trình khởi công tháng 4 năm 2015 nhưng một số hạng mục bị vướng mặt bằng, nên đến tháng 9 công trình mới chính thức thi công. Vậy hồ sơ quản lý chất lượng theo nghị định 15 hay 46.
 

laihungkt

Thành viên rất triển vọng
#6
Anh Thế Anh và các bạn cho em hỏi chút ạ.
Công ty em kí hợp đồng với chủ đầu tư ngày 18/6/2014 thì căn cứ viện dẫn khi làm hồ sơ chất lượng theo nghị định 15/2013 NĐ-CP. Nghị định 46/2015 có hiệu lực từ 01/7/2015 thay thế cho nghị định 15/2015. Vậy từ 01/7/2015 thì khi làm hồ sơ thì viện dẫn theo nghị định 46/2015 hay vẫn theo 15/2013 vậy ạ. Vì trong nghị định 46 có nói thế này:

Điều 56. Xử lý chuyển tiếp


Công trình xây dựng khởi công trước ngày Nghị định này có hiệu lực thì việc kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng tiếp tục thực hiện theo quy định của Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng. Công trình xây dựng khởi công sau ngày Nghị định này có hiệu lực thì việc kiểm tra công tác nghiệm thu của chủ đầu tư trong quá trình thi công và khi hoàn thành thi công xây dựng công trình thực hiện theo quy định của Nghị định này.
Em không hiểu lắm, rất mong mọi người cho ý kiến ạ. Em cảm ơn nhiều ạ :)
Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013. Theo cái này bác ạ