Lớp Quản lý chất lượng GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc, lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu, đấu thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

Thẩm định BCKTKT

tuanlinhcongtu

Thành viên rất triển vọng
Bài viết
20
Điểm thành tích
1
Các bạn cho mình hỏi:
Mình làm 1 công trình ngân sách huyện thẩm tra dự toán và thiết kế bản vẽ bên phòng KTHT. (Thời điểm đó chưa phải lên sở chuyên ngành thẩm tra). Nhưng đến 31/12/2014 mới có Báo cáo thẩm định nguồn vốn thì mới được khởi công, Vì lý do phát sinh khối lượng vượt tổng mức đầu tư. Mình xin hỏi là thẩm tra (Bây h là thẩm định BCKTKT) bổ xung thì đơn vị nào làm?
Thank cả nhà.
 

phuongnamxd1989

Thành viên nhiều triển vọng
Bài viết
12
Điểm thành tích
1
Các bạn cho mình hỏi:
Mình làm 1 công trình ngân sách huyện thẩm tra dự toán và thiết kế bản vẽ bên phòng KTHT. (Thời điểm đó chưa phải lên sở chuyên ngành thẩm tra). Nhưng đến 31/12/2014 mới có Báo cáo thẩm định nguồn vốn thì mới được khởi công, Vì lý do phát sinh khối lượng vượt tổng mức đầu tư. Mình xin hỏi là thẩm tra (Bây h là thẩm định BCKTKT) bổ xung thì đơn vị nào làm?
Thank cả nhà.
tại điểm c, khoản 2, điều 10, Nghị định 59 quy định như sau
c) Theo phân cấp của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Phòng có chức năng quản lý xây dựng thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện chủ trì thẩm định dự án có yêu cầu lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng do Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã quyết định đầu tư.
 

tuanlinhcongtu

Thành viên rất triển vọng
Bài viết
20
Điểm thành tích
1
Chào bạn. Trước tiên cảm ơn bạn đã quan tâm đến câu hỏi của mình. Mình biết NĐ này có hiệu lực rùi. Nhưng khi về phòng chuyên môn của huyện ko giám thẩm định vì chưa có tt hướng dẫn, quyết định phân cấp của tỉnh nên chưa dám làm
 

phuongnamxd1989

Thành viên nhiều triển vọng
Bài viết
12
Điểm thành tích
1
Chào bạn. Trước tiên cảm ơn bạn đã quan tâm đến câu hỏi của mình. Mình biết NĐ này có hiệu lực rùi. Nhưng khi về phòng chuyên môn của huyện ko giám thẩm định vì chưa có tt hướng dẫn, quyết định phân cấp của tỉnh nên chưa dám làm
thẩm quyền thì đã được Nghị định ghi rõ ràng như vậy rồi, hướng dẫn thẩm định dự án đầu tư, báo cáo kinh tế kỹ thuật cũng đã được hướng dẫn cụ thể trong Nghị định 59 rồi. Làm gì có thông tư hướng dẫn chi tiết nữa. Họ chưa làm vì sợ trách nhiệm thôi.
 

congthanh1991

Thành viên sắp được phong Thành viên Năng động
Bài viết
39
Điểm thành tích
6
hoàn toàn đồng ý với ý kiến của bạn phuongnamxd1989.Nghị định 59 đã có hiệu lực thì cứ thế tiến hành theo nghị định thôi. Không phải chờ thông tư hướng dẫn nữa đâu. Thông tư hướng dẫn nghị định là nhằm hướng dẫn làm rõ chi tiết hơn một số quy định, điều mà nghị định chưa làm rõ thôi. Chứ không phải làm rõ toàn bộ các điều khoản trong nghị định.
 

hotmen_8x_pro

Thành viên quan trọng (VIP)
Bài viết
443
Điểm thành tích
63
Dự án của bạn nếu là dự án chuyển tiếp, có nghĩa là khi phê duyệt theo nghị định 12 thì vẫn tiếp tục thực hiện quy trình thẩm tra, thẩm định phê duyệt bổ sung theo quy định tại nghị định 12. Mà nghị định 12 thì quy định cớ quan thẩm định là cơ quan chức năng do người quyết định đầu tư chỉ định!
 

Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Hãy kích để tới bài giới thiệu Khóa học Đọc bản vẽ và đo bóc khối lượng
Phần mềm quản lý chất lượng công trình QLCL GXD
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD
Top Bottom