Lớp Quản lý chất lượng GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc, lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu, đấu thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

Thẩm quyền thẩm định TMĐT

pnthach75

Thành viên có triển vọng
Bài viết
9
Điểm thành tích
1
Theo khoản 4 điều 6 NĐ68 : Đối với dự án chỉ yêu cầu lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách và vốn nhà nước ngoài ngân sách do cơ quan chuyên môn về xây dựng theo phân cấp chủ trì tổ chức thẩm định. Xin hỏi Cơ quan chuyên môn về xây dựng là những cơ quan nào? Cơ quan tôi có một DA lập BCKTKT thuộc nguồn vốn Nhà nước ngoài ngân sách, vậy theo NĐ 68 có phải gửi qua sở chuyên ngành để thẩm định TMĐT không? Nếu theo NĐ 32 thì lại thuộc cơ quan chuyên môn của người QĐ đầu tư thẩm định. Xin diễn đàn tư vấn giúp.
 

Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Hãy kích để tới bài giới thiệu Khóa học Đọc bản vẽ và đo bóc khối lượng
Phần mềm quản lý chất lượng công trình QLCL GXD
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD
Top Bottom